Výchovný poradce

Mgr.Marie Huplíková, telefon:  597 723 121

 

Zdravím všechny žáky 9,třídy a jejich rodiče.

Vyzvedla jsem pro vás Atlasy školství, kde najdete nejnovější seznam středních škol našeho kraje i s obory platnými pro šk.rok 2021/2022. Každý žák dostane jeden výtisk. Prosím seznamte se s nabídkou. Pokud budete potřebovat poradit s výběrem vhodné střední školy, neváhejte mne kontaktovat: stonava.huplikova@seznam.cz. Atlasy žákům vydám v pondělí 19.10.. kdy budou přichíázet s odevzdáním splněných úkolů do matematiky. Atlas bude potřebný při vyplňování přihlášky k dalšímu vzdělávání. Přihlášky se odevzdávají do 1.3.2021. O jejich vyplnění a dalším postupu budete informováni.

Držím všem palečky a přeji hodně zdraví.

Mgr. Marie Huplíková

výchovná poradkyně

 

Konzultace o možnostech výběru povolání nebo jiné, související s vyučovacími a výchovnými záležitostmi. Kdykoli po písemné nebo telefonické domluvě.

 

                                                                                                       2020/2021

Plán práce výchovného poradce

 

 

Hlavní úkoly :     

                    1)      Volba povolání

                    2)       Péče o žáky s poruchami učení, chování, žáků s PO

                    3)      Spolupráce s koordinátorem pro inkluzi

 

 

Realizace :

 

Září :              Zjišťování  předběžného  zájmu  o budoucí  povolání  u vycházejících žáků 

                        Zjišťování zájmu o umělecké školy

                        Zajištění besedy na IPS ÚP v Karviné

                        Zajištění  Atlasů školství aj. materiálů

                        Besedy se zástupci SŠ, SOU

                        Evidence žáků s PO

                        Vypracování individuálních vzdělávacích plánů žáků  dle doporučení ve spolupráci s TU a koordinátorem inkluze

                        Testy profesní orientace – 8.třída

 

Říjen :           Besedy se zástupci SŠ, SOU

                     Rozbor testu profesní orientace s rodiči žáků

                     Brána řemeslům otevřená - SŠTaS

                       

Listopad :     Zjišťování  předběžného  zájmu  o  studium  na  osmilletém gymnáziu v 5. třídě                        

                     Akce „Volba povolání“ se letos kvůli Covid-19 nekoná

                     Beseda na IPS ÚP v Karviné (T:26.10 a 27.10 v 10 hod. – 2 skupiny)

         Informace o přijímacím řízení pro rodiče – TS – změny v přijímacím řízení

                     Besedy se zástupci SŠ, SOU

                         

Prosinec :    Nácvik vyplnění přihlášek na SŠ

                    Besedy se zástupci SŠ, SOU

                       

Leden :       Rozdání přihlášek, informace o vyplnění elektronickou cestou

 

Únor :         Doplnění klasifikace do přihlášek, potvrzení

 

Březen :     Odevzdání přihlášek uchazeči řediteli přísl. SŠ (nejpozději 1.3.)

 

Duben :      Sledování přijímacího řízení – rady, konzultace

                    

Květen :       Evidence přijatých žáků na SŠ, SOU

 

Červen:        Objednávka materiálů pro vycházející žáky

 

 

 

 

Průběžně :       Informace o různých povoláních

                        Individuální pohovory s vycházejícími žáky

                        Individuální pohovory s rodiči

                        Spolupráce s vyučujícími 1. stupně

Spolupráce s MŠ

            Práce s žáky s PO

                        Návrhy na jednotlivá psychologická vyšetření

                        (pedagogické zjištění školy) - výchovný poradce, třídní učitel, rodiče, 

                         koordinátor inkluze

                        Sledování žáků s poruchami učení a chování, jejich evidence

                        Schůzky výchovného poradce na PPP v Karviné a SPC Karviná,

                        Spolupráce se PZ, jejichž klienty jsou naši žáci

                        Spolupráce s psychology na individuálních případech.

            Evidence neomluvených hodin

                        Péče o žáky s výchovnými problémy, s výukovými problémy, individuální pohovory, VK

            Péče o žáky nadané

                        Odhalování negativních projevů chování

Spolupráce s odborem sociálně-právní ochrany Magistrátu města Karviné

                         

 

 

Akce 2019/2020

Brána řemeslům otevřená

Ve čtvrtek 10. října se žáci 9.třídy vydali právě do této Brány…,aby se seznámili s možnostmi dalšího studia, které nabízí Střední škola techniky a služeb v Karviné. Měli možnost si vyzkoušet různé činnosti v oborech jako cukrář, elektro, automechanik, instalatér..a další, podívejte se. Věřím, že tato návštěva byla užitečná a pomůže jim v rozhodování a o jejich další budoucnosti.

Akce 2018/2019

Návštěva domu s pečovatelskou službou
 

Žáci 8. a 9.třídy navštívili v rámci přípravy na své budoucí povolání dům s pečovatelskou službou. Tam se jim věnovala sociální pracovnice, která je dopodrobna seznámila s profilem této profese. Následně se děti seznámily i s obyvateli tohoto zařízení. Jedna z nejstarších obyvatelek jim ukázala, jak zdobit medové perníčky, podívejte se. Poté měli žáci možnost nahlédnout do bytů seniorů a také si zkusit pohyb na vozíčcích pro imobilní občany. Závěrem jim pak byla zodpovězena spousta dotazů. Jsem potěšena velkým zájmem o tuto problematiku za strany žáků.

Akce 2015/2016

Brána řemeslům otevřená

V rámci pomoci našim žákům v rozhodování se ve správné volbě střední školy jsme využili opět pozvání  SŠ TaS Karviná a navštívili jejich školu. 20. ledna se tam uskutečnila přehlídka řemesel a oborů pro žáky ZŠ, které si mohli zájemci vyzkoušet a zábavnou formou zasoutěžit o ceny.  Myslím, že se jedná o zdařilou akci a jako takovou ji hodnotili i naši žáci. Děkujeme.

Akce 2014/2015

  1. Projektový den na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě, podívejte se...
  2. Brána řemeslům otevřená
    Ve středu 14. ledna 2015 se žáci 9. třídy vydali do Karviné. Střední škola techniky a služeb tady totiž připravila pro žáky základních škol velmi užitečný projekt nazvaný „Brána řemeslům otevřená". Školáci si mohli pod odborným dohledem zkušených pedagogů vyzkoušet jednotlivé profese a získali reálnou představu o řemeslech. Seznámili se např. s oborem  cukrář, obchodník, pekař, instalatér, zámečník, automechanik…. Zároveň si i zasoutěžili a získávali sladké odměny.Myslím, že tato návštěva napomohla v rozhodování, kam podat přihlášku na střední školu.

 

 

Kontaktujte mě