Výchovný poradce

Mgr.Marie Huplíková, telefon:  597 723 121

 

Jedná se o konzultace o možnostech výběru povolání nebo jiné, související s vyučovacími a výchovnými záležitostmi. Kdykoli po písemné nebo telefonické domluvě.

 

Plán práce výchovného poradce

Hlavní úkoly :    

                   1)      Volba povolání
                   2)      Péče o žáky s poruchami učení, chování, integrace  žáků

Realizace :

Září :

 • Zjišťování  předběžného  zájmu  o budoucí  povolání  u  vycházejících žáků
 • Zjišťování zájmu o umělecké školy
 • Zajištění besedy na IPS ÚP v Karviné
 • Zajištění  Atlasů školství aj. materiálů
 • Besedy se zástupci SŠ, SOU
 • Evidence žáků s SPU
 • Vypracování individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků
   

Říjen :

 • Besedy se zástupci SŠ, SOU
 • Beseda na IPS ÚP v Karviné
 • Beseda k volbě povolání na IPS Karviná - 9.třída
 • Test profesní orientace pro žáky 8. třídy
 • Rozbor testu profesní orientace s rodiči a žáky
                         

Listopad :

 • Zjišťování  předběžného  zájmu  o  studium  na  osmiletém gymnáziu v 5. třídě
 • Akce „Volba povolání“  Družba, Karviná
 • Informace o přijímacím řízení pro rodiče – TS – změny v přijímacím řízení
 • Besedy se zástupci SŠ, SOU
                        

Prosinec :   

 • Nácvik vyplnění přihlášek na SŠ
 • Besedy se zástupci SŠ, SOU
                         

Leden :

 • Rozdání přihlášek, informace o vyplnění

Únor :

 • Doplnění klasifikace do přihlášek, potvrzení

Březen :

 • Odevzdání přihlášek uchazeči řediteli přísl. SŠ -

Duben :

 • Evidence přijatých žáků na SŠ, SOU

Květen :

 • Evidence přijatých žáků na SŠ, SOU

Červen

 • Objednávka materiálů pro vycházející žáky

 

Akce 2015/2016

Brána řemeslům otevřená

V rámci pomoci našim žákům v rozhodování se ve správné volbě střední školy jsme využili opět pozvání  SŠ TaS Karviná a navštívili jejich školu. 20. ledna se tam uskutečnila přehlídka řemesel a oborů pro žáky ZŠ, které si mohli zájemci vyzkoušet a zábavnou formou zasoutěžit o ceny.  Myslím, že se jedná o zdařilou akci a jako takovou ji hodnotili i naši žáci. Děkujeme.

Akce 2014/2015

 1. Projektový den na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě, podívejte se...
 2. Brána řemeslům otevřená
  Ve středu 14. ledna 2015 se žáci 9. třídy vydali do Karviné. Střední škola techniky a služeb tady totiž připravila pro žáky základních škol velmi užitečný projekt nazvaný „Brána řemeslům otevřená". Školáci si mohli pod odborným dohledem zkušených pedagogů vyzkoušet jednotlivé profese a získali reálnou představu o řemeslech. Seznámili se např. s oborem  cukrář, obchodník, pekař, instalatér, zámečník, automechanik…. Zároveň si i zasoutěžili a získávali sladké odměny.Myslím, že tato návštěva napomohla v rozhodování, kam podat přihlášku na střední školu.

 

 

Kontaktujte mě