Výchovný poradce

Mgr.Marie Huplíková, telefon:  597 723 121

 

Jedná se o konzultace o možnostech výběru povolání nebo jiné, související s vyučovacími a výchovnými záležitostmi. Kdykoli po písemné nebo telefonické domluvě.

 

Plán práce výchovného poradce

Hlavní úkoly :    

 1. Volba povolání
 2. Péče o žáky s poruchami učení, chování, žáků s PO
 3. Spolupráce s koordinátorem pro inkluzi

 

Realizace :

Září :

 • Zjišťování  předběžného  zájmu  o budoucí  povolání  u  vycházejících žáků 
 • Zjišťování zájmu o umělecké školy
 • Zajištění besedy na IPS ÚP v Karviné
 • Zajištění  Atlasů školství aj. materiálů
 • Besedy se zástupci SŠ, SOU
 • Evidence žáků s PO
 • Vypracování individuálních vzdělávacích plánů žáků  dle doporučení  ve spolupráci s TU a koordinátorem inkluze
 

Říjen :

 • Besedy se zástupci SŠ, SOU
 • Beseda na IPS ÚP v Karviné
 • Test profesní orientace žáků 8. tříd
 • Rozbor testu profesní orientace s rodiči žáků

                       

Listopad :

 • Zjišťování  předběžného  zájmu  o  studium  na  osmiletém gymnáziu v 5. třídě                        
 • Akce „Volba povolání“ 6.11.2018 Družba, Karviná
 • Informace o přijímacím řízení pro rodiče – TS – změny v přijímacím řízení
 • Besedy se zástupci SŠ, SOU

                         

Prosinec :

 • Nácvik vyplnění přihlášek na SŠ
 • Besedy se zástupci SŠ, SOU

                       

Leden :        

 • Rozdání přihlášek, informace o vyplnění

 

Únor :           

 • Doplnění klasifikace do přihlášek, potvrzení

 

Březen :       

 • Odevzdání přihlášek uchazeči řediteli přísl. SŠ (nejpozději 1.3.)

 

Duben :        

 • Evidence přijatých žáků na SŠ, SOU

 

Květen :      

 • Evidence přijatých žáků na SŠ, SOU

 

Červen:        

 • Objednávka materiálů pro vycházející žáky

 

Průběžně :  

 • Informace o různých povoláních
 • Individuální pohovory s vycházejícími žáky
 • Individuální pohovory s rodiči
 • Spolupráce s vyučujícími 1. stupně
 • Práce s žáky s PO
 • Návrhy na jednotlivá psychologická vyšetření (pedagogické zjištění školy) - výchovný poradce, třídní učitel, rodiče, koordinátor inkluze
 • Sledování žáků s poruchami učení a chování, jejich evidence
 • Schůzky výchovného poradce na PPP v Karviné a SPC Karviná,
 • Spolupráce se ŠPZ, jejichž klienty jsou naši žáci
 • Spolupráce s psychology na individuálních případech.
 • Evidence neomluvených hodin
 • Péče o žáky s výchovnými problémy, s výukovými problémy individuální pohovory, VK
 • Péče o žáky nadané
 • Odhalování negativních projevů chování
 • Spolupráce s odborem sociálně-právní ochrany Magistrátu města Karviné

 

Akce 2019/2020

Brána řemeslům otevřená

Ve čtvrtek 10. října se žáci 9.třídy vydali právě do této Brány…,aby se seznámili s možnostmi dalšího studia, které nabízí Střední škola techniky a služeb v Karviné. Měli možnost si vyzkoušet různé činnosti v oborech jako cukrář, elektro, automechanik, instalatér..a další, podívejte se. Věřím, že tato návštěva byla užitečná a pomůže jim v rozhodování a o jejich další budoucnosti.

Akce 2018/2019

Návštěva domu s pečovatelskou službou
 

Žáci 8. a 9.třídy navštívili v rámci přípravy na své budoucí povolání dům s pečovatelskou službou. Tam se jim věnovala sociální pracovnice, která je dopodrobna seznámila s profilem této profese. Následně se děti seznámily i s obyvateli tohoto zařízení. Jedna z nejstarších obyvatelek jim ukázala, jak zdobit medové perníčky, podívejte se. Poté měli žáci možnost nahlédnout do bytů seniorů a také si zkusit pohyb na vozíčcích pro imobilní občany. Závěrem jim pak byla zodpovězena spousta dotazů. Jsem potěšena velkým zájmem o tuto problematiku za strany žáků.

Akce 2015/2016

Brána řemeslům otevřená

V rámci pomoci našim žákům v rozhodování se ve správné volbě střední školy jsme využili opět pozvání  SŠ TaS Karviná a navštívili jejich školu. 20. ledna se tam uskutečnila přehlídka řemesel a oborů pro žáky ZŠ, které si mohli zájemci vyzkoušet a zábavnou formou zasoutěžit o ceny.  Myslím, že se jedná o zdařilou akci a jako takovou ji hodnotili i naši žáci. Děkujeme.

Akce 2014/2015

 1. Projektový den na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě, podívejte se...
 2. Brána řemeslům otevřená
  Ve středu 14. ledna 2015 se žáci 9. třídy vydali do Karviné. Střední škola techniky a služeb tady totiž připravila pro žáky základních škol velmi užitečný projekt nazvaný „Brána řemeslům otevřená". Školáci si mohli pod odborným dohledem zkušených pedagogů vyzkoušet jednotlivé profese a získali reálnou představu o řemeslech. Seznámili se např. s oborem  cukrář, obchodník, pekař, instalatér, zámečník, automechanik…. Zároveň si i zasoutěžili a získávali sladké odměny.Myslím, že tato návštěva napomohla v rozhodování, kam podat přihlášku na střední školu.

 

 

Kontaktujte mě