Výchovný poradce

Mgr.Marie Huplíková, telefon:  597 723 121

 

 

Konzultace o možnostech výběru povolání nebo jiné, související s vyučovacími a výchovnými záležitostmi. Kdykoli po písemné nebo telefonické domluvě.

 

2022/2023

Plán práce výchovného poradce

 

 

Hlavní úkoly :     

                    1)      Volba povolání

                    2)       Péče o žáky s poruchami učení, chování, žáků s PO

                    3)      Spolupráce s koordinátorem pro inkluzi

 

 

 

 

 

Akce 2019/2020

Brána řemeslům otevřená

Ve čtvrtek 10. října se žáci 9.třídy vydali právě do této Brány…,aby se seznámili s možnostmi dalšího studia, které nabízí Střední škola techniky a služeb v Karviné. Měli možnost si vyzkoušet různé činnosti v oborech jako cukrář, elektro, automechanik, instalatér..a další, podívejte se. Věřím, že tato návštěva byla užitečná a pomůže jim v rozhodování a o jejich další budoucnosti.

Akce 2018/2019

Návštěva domu s pečovatelskou službou
 

Žáci 8. a 9.třídy navštívili v rámci přípravy na své budoucí povolání dům s pečovatelskou službou. Tam se jim věnovala sociální pracovnice, která je dopodrobna seznámila s profilem této profese. Následně se děti seznámily i s obyvateli tohoto zařízení. Jedna z nejstarších obyvatelek jim ukázala, jak zdobit medové perníčky, podívejte se. Poté měli žáci možnost nahlédnout do bytů seniorů a také si zkusit pohyb na vozíčcích pro imobilní občany. Závěrem jim pak byla zodpovězena spousta dotazů. Jsem potěšena velkým zájmem o tuto problematiku za strany žáků.

Akce 2015/2016

Brána řemeslům otevřená

V rámci pomoci našim žákům v rozhodování se ve správné volbě střední školy jsme využili opět pozvání  SŠ TaS Karviná a navštívili jejich školu. 20. ledna se tam uskutečnila přehlídka řemesel a oborů pro žáky ZŠ, které si mohli zájemci vyzkoušet a zábavnou formou zasoutěžit o ceny.  Myslím, že se jedná o zdařilou akci a jako takovou ji hodnotili i naši žáci. Děkujeme.

Akce 2014/2015

  1. Projektový den na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě, podívejte se...
  2. Brána řemeslům otevřená
    Ve středu 14. ledna 2015 se žáci 9. třídy vydali do Karviné. Střední škola techniky a služeb tady totiž připravila pro žáky základních škol velmi užitečný projekt nazvaný „Brána řemeslům otevřená". Školáci si mohli pod odborným dohledem zkušených pedagogů vyzkoušet jednotlivé profese a získali reálnou představu o řemeslech. Seznámili se např. s oborem  cukrář, obchodník, pekař, instalatér, zámečník, automechanik…. Zároveň si i zasoutěžili a získávali sladké odměny.Myslím, že tato návštěva napomohla v rozhodování, kam podat přihlášku na střední školu.

 

 

Kontaktujte mě