Kroužky 2022/2023

Kroužky probíhají dle svého zaměření v učebnách budov škol, v tělocvičně na budově 2.stupně, ve sportovní hale, případně v budově PZKO (příprava divadelního představení), externích prostorách nebo na budovách jiných škol (přípravné zápasy v některých sportech).

1.stupeň:

             

2.stupeň:

 

Další kroužky na škole: