Kroužky 2022/2023

Kroužky probíhají dle svého zaměření v učebnách budov škol, v tělocvičně na budově 2.stupně, ve sportovní hale, případně v budově PZKO (příprava divadelního představení), externích prostorách nebo na budovách jiných škol (přípravné zápasy v některých sportech).

 

1.stupeň:

 • Mažoretky - p.uč. K. Heimerová,
 • Taneční - p.as. V. Švecová
 • Florbal - p.uč. B. Blabla
 • Kroužek evangelického náboženství - Doc.PhDr.Th.Dr. L. Klimsza, PhD.
 • Kroužek pro předškoláky - 2. pololetí - p.u. H. Hanzalová

 

2. stupeň:

 • Kroužek českého jazyka - příprava na přijímací zkoušky - p.uč.M. Heimerová
 • Matematický kroužek - příprava na přijímací zkoušky - p.uč.Z. Boucníková
 • Aktivizační hry - p.as. V. Švecová
 • Mažoretky - p.uč. K. Heimerová 
 • Taneční - p.as. V. Švecová
 • Pohybově taneční - p.uč. K. Heimerová