Kontakty

Ředitel školy:

Mgr. Milada Heimerová, tel./fax/záznam

596 422 186,

728 536 195

Zástupce ředitele:              

Mgr. Ellen Wawrzyková, tel.

605 710 251,
597 723 121

Výchovný poradce:

Mgr. Marie Huplíková, tel.

597 723 121

Školní metodik prevence:

Mgr. Marie Huplíková, tel.

597 723 121

Ekonom školy:

Ing. Pavel Mácha

597 602 074,
792 279 599

Personalistka:

Pavlína Zaviatičová, tel.

596 422 129,
792 279 599

Sborovna ZŠ Dolany:

Učitelé 2.stupně ZŠ + učitel 5.třídy

597 602 073

ZŠ Hořany (1.-4.tř.)

Mgr. Ellen Wawrzyková + učitelé 1.-4.třídy

596 422 199

ŠD Hořany

Lenka Priesolová– ved.vychovatelka

597 422 199,
739 088 237

Knihovna:

Danuta Sobociková – ved.knihovny

596 422 051

ŠJ Holkovice:

Michala Himlarová – vedoucí ŠJ 

596 422 011

Sportovní hala:

Jiří Frait

596 411 828

 

   

 

Kontaktujte nás