Učitelé

Třídní učitelé na 1.stupni – Hořany                                               

Telefon:           596 422 199                                                             

        1.tř.:            Mgr. Kateřina Atanasovská ( stonava.atanasovska@seznam.cz )
        2.tř.:            Mgr. Lucie Marešová ( stonava.maresova@seznam.cz )
        3.tř.:            Mgr. Hana Hanzalová ( stonava.hanzalova@email.cz )
        4.tř.:            Mgr. Ellen Wawrzyková ( stonava.wawrzykova@seznam.cz )

 

Další vyučující na 1.stupni                                                               

                 Soňa Buvalová                                                                              
Náboženství      P.PhDr. PaedDr. Roland Manowski – Slomka, PhD.

                                                                                                                                                                                                                                  

Třídní učitelé na 2.stupni – Dolany   

Telefon:           597 602 073

        5.tř.:            Mgr. Zuzana Boucníková ( stonava.boucnikova@centrum.cz )
        6.tř.:            Mgr. Judita Jurásková ( stonava.juraskova@seznam.cz )
        7.tř.:            Mgr. Kateřina Heimerová ( stonava.kheimerova@seznam.cz )
        8.tř.:            Bohdan Blabla ( stonava.blabla@seznam.cz )
        9.tř.:            Mgr. Marie Huplíková ( stonava.huplikova@seznam.cz )
       

 Další vyučující na 2.stupni

       
        Mgr. Milada Heimerová ( stonava.mheimerova@seznam.cz )
        Mgr. Zdeněk Lusk (lusk@stonava.cz )
        Ing. Jana Haroková ( stonava.harokova@seznam.cz )
        Mgr. Jan Syrový (jan.syrovy@centrum.cz)