Učitelé

Třídní učitelé na 1.stupni – Hořany                                               

Telefon:           596 422 199                                                             

     1.tř.:            Mgr. Lucie Marešová ( stonava.maresova@seznam.cz )
     2.tř.:            Mgr. Hana Hanzalová ( stonava.hanzalova@email.cz )
     3.tř.:            Mgr. Kateřina Atanasovská ( stonava.atanasovska@seznam.cz )
     4.tř.:            Mgr. Ellen Wawrzyková ( stonava.wawrzykova@seznam.cz )

 

Další vyučující na 1.stupni                                                               

             Bc. Lenka Priesolová
             Mgr. Dana Heczková                                                                                                                                                                                                                                 

Třídní učitelé na 2.stupni – Dolany   

Telefon:           597 602 073

       5.tř.:           Mgr. Kateřina Heimerová ( stonava.kheimerova@seznam.cz )
       6.tř.:           Mgr. Marie Huplíková ( ma-hu@seznam.cz )
       7.tř.:           Mgr. Jan Syrový (jan.syrovy@centrum.cz)
       8.tř.:           Mgr. Zuzana Boucníková ( stonava.boucnikova@centrum.cz )
       9.tř.:           Mgr. Judita Jurásková ( stonava.juraskova@seznam.cz )
       

 Další vyučující na 2.stupni

       
       Mgr. Milada Heimerová ( heimerovam@stonava.cz )
       Ing. Jana Haroková ( stonava.harokova@seznam.cz )
       Bohdan Blabla ( stonava.blabla@seznam.cz )
       Mgr. Iva Baranová ( stonava.baranova@seznam.cz )

 

Asistenti pedagoga

        Zdeňka Zetková (zetkova.z@seznam.cz)

        Bc. Veronika Švecová (veronika.svecova1@seznam.cz)