Organizace školního roku 2019/2020

 • Zahájení školního roku - pondělí 2.září 2019
 • Albrechtická olympiáda - 16. září 2019, 13 hodin,1.+2.stupeň ZŠ
 • 1. Pedagogická rada - úterý 17.září 2019
 • Celoškolní schůze RaŠ, třsch - úterý 17.září 2019
 • Stolní tenis , sekce Havířov venkov - 25. října 2019, od 10 hodin
 • Státní svátek - sobota 28.září 2019
 • Plavecká soutěž měst -  2.října 2019, 2.stupeň ZŠ  
 • Florbal 1.stupeň, ČEPS - říjen - prosinec 2019
 • Podzimní prázdniny - úterý 29.10., středa 30.10.2019
 • Florbal, sekce Havířov venkov - pátek 1. listopadu 2019, od 8 hodin
 • Státní svátek - neděle 17.listopadu 2019
 • 2. Pedagogická rada - čtvrtek 21.listopadu 2019
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4. třída -čtvrtek 21.listopadu 2019, 15-16 hodin
 • Konzultační den - rodič(e) s dítětem, 5.-9. třída - čtvrtek 21.listopadu 2019, 15-18 hodin
 • Mikulášská zábava - neděle 8.prosince 2019 od 15 hodin
 • Sálová kopaná, sekce Havířov - venkov - středa 18. prosince 2019, od 8 hodin
 • Vánoční prázdniny - pondělí 23.12.2019 – pátek 3.1.2020
 • Nástup po prázdninách - pondělí 6.ledna 2020
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4.třída - čtvrtek 9.ledna 2020, 15-16 hodin
 • Třídní schůzky, KD, 5.-9.třída - čtvrtek 9.ledna 2020, 16-17 hodin
 • Plavecký výcvik 2.-3.třídy - leden 2020– začátek plav. výcviku
 • 3.Pedagogická rada - čtvrtek 23.ledna 2020
 • Vysvědčení za 1.pololetí - čtvrtek 30.ledna 2020
 • Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 31.ledna 2020
 • Školní ples - pátek 7.února 2020 od 19 hodin
 • Lyžařský kurs - neděle 9.2. - pátek 14.2.2020
 • Skok vysoký, sekce Havířov - venkov -středa 12. února 2020, od 12 hodin
 • Jarní prázdniny - pondělí 17.2. – neděle 23.2.2020
 • Odevzdání přihlášek - do neděle?? 1.března 2020
 • Karneval 1. stupeň - neděle 29.března 2020 od 15 hodin
 • Zápis žáků do první třídy - v termínu 1.4. - 30.4.2020, 13-16 hodin
 • 4. Pedagogická rada, třsch, KD - úterý 7.dubna 2020
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4.tída - úterý 7.dubna 2020, 15-16 hodin
 • Třídní schůzky, KD, 5.-9.tída - úterý 7.dubna 2020, 16-17 hodin
 • Basketbal, sekce Havířov - venkov - středa 8. dubna 2020, od 8.hodin
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 9. dubna 2020
 • "Ostatní" svátek (Velikonoční pátek) - pátek 10. dubna 2020
 • Přijímací zkoušky na SŠ -  13. - 24.dubna 2020
 • Státní svátek - pátek 1.května 2020
 • Zápis dětí do MŠ - v termínu 4.5. - 15.5.2020
 • Státní svátek - 8.května 2020
 • Atletický čtyřboj - sekce Havířov - venkov - středa 29.dubna 2020 (nebo 6. května), od 8 hodin
 • Atletický trojboj - sekce Havířov - venkov - čtvrtek 30.dubna 2020, od 8 hodin
 • Běh přátelství - sekce Havířov - venkov - čtvrtek 7.května 2020 od 13 hodin
 • Turnaj dospělých ve stolním tenisu - květen 2020
 • Atletická olympiáda, Stonava - Marklowice - pátek 29.května 2020
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4.tída - úterý 2.června 2020, 15-16 hodin
 • Třídní schůzky, KD, 5.-9.tída - úterý 2.června 2020, 16-17 hodin
 • Výlet do Senátu - čtvrtek 4.6. - sobota 6.6.2020
 • Termíny závěrečného zkoušení - pondělí 8.6. – čtvrtek 18.6.2020
 • 5. Pedagogická rada - čtvrtek 18.června 2020
 • Kopaná - sekce Havířov - venkov - pátek 19.června 2020
 • Radovánky - sobota 20.června 2020 od 16 hodin
 • Termín školního výletu 1.+2.stupně - pondělí 22.června 2020
 • Termíny školního výletu 2.stupně -úterý 23.června 2020
 • Vysvědčení za 2.pololetí - úterý 30.června 2020
 • Závěrečná porada - úterý 30.června 2020 v 10.30 hodin
 • Hlavní prázdniny - středa 1.7. - pondělí 31.8. 2020
 • Nástup do školy - úterý 1.září 2020