Organizace školního roku 2022/2023

 • Zahájení školního roku - čtvrtek 1.září 2022
 • 1. Pedagogická rada - úterý 13.září 2022
 • Celoškolní schůze RaŠ - úterý 13.září 2022, 16 hodin
 • Třídní schůzky - úterý 13.září 2022
 • Plavecký výcvik 2, - 3. třídy - od 12.9.2022 - 15 lekcí
 • Státní svátek - středa 28.září 2022
 • Stolní tenis
 • Podzimní prázdniny - středa 26.10., čtvrtek 27.10.2022
 • Státní svátek - pátek 28. října 2022
 • Florbal - středa 16. listopadu 2022
 • Státní svátek - čtvrtek 17. listopadu 2022
 • 2. Pedagogická rada - úterý 22.listopadu 2022
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4. třída - úterý 22.listopadu 2022, 15 -16 hodin
 • Konzultační den - rodič(e) s dítětem, 5.-9. třída - úterý 22.listopadu 2022, 15 -18 hodin
 • Florbal 1. stupeň, ČEPS cup - úterý 29.listopadu 2022
 • Mikulášská zábava - neděle 4. prosince 2022, 15 hodin
 • Sálová kopaná - pátek 16. prosince 2022
 • Vánoční prázdniny - pátek 23.12.2022 – pondělí 2.1.2023
 • Nástup po prázdninách - úterý 3.ledna 2023
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4.třída - nekoná se
 • Třídní schůzky, KD, 5.-9.třída - nekoná se
 • Lyžařský kurz - nekoná se
 • 3.Pedagogická rada - čtvrtek 19.ledna 2023
 • Vysvědčení za 1.pololetí - úterý 31.ledna 2023
 • Den zdraví - čtvrtek 2.února 2023
 • Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 3.února 2023
 • Skok vysoký, sekce Havířov - venkov
 • Školní ples - sobota 28.ledna 2023
 • Basketbal, sekce Havířov - venkov
 • Jarní prázdniny - pondělí 13.března – neděle 19.března 2023
 • Karneval 1. stupně - neděle 5.března 2023
 • Odevzdání přihlášek na SŠ - do 1.března 2023
 • Zápis žáků do první třídy - v termínu 1.4. - 30.4.2023
 • 4. Pedagogická rada, třsch, KD - čtvrtek 13.dubna 2023
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4.třída - čtvrtek 13.dubna 2023, 15-16 hodin
 • Třídní schůzky, KD, 5.-9.třída - čtvrtek 13.dubna 2023, 16-17 hodin
 • Přijímací zkoušky na SŠ -  13. a 14. dubna 2023
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6.dubna 2023
 • "Ostatní" svátek (Velikonoční pátek) - 7.dubna 2023
 • Velikonoční pondělí - 10. dubna 2023
 • Státní svátek - pondělí 1.května 2023
 • Zápis dětí do MŠ - v termínu 2.5. - 16.5.2023
 • Státní svátek - pondělí 8.května 2023
 • Běh přátelství, sekce Havířov - venkov
 • Atletický trojboj, sekce Havířov - venkov
 • Atletický čtyřboj, sekce Havířov - venkov
 • Turnaj dospělých ve stolním tenisu
 • Atletická olympiáda
 • Třídní schůzky, KD, 1.-2.třída - úterý 6.června 2023, 15-16 hodin
 • Třídní schůzky, KD, 3.-5.třída - úterý 30.května 2023, 15-16 hodin
 • Třídní schůzky, KD, 6.-9.třída - úterý 6.června 2023, 16-17 hodin
 • Škola v přírodě 3.-5. třída - 1.- 9. června 2023
 • 5. Pedagogická rada - úterý 20.června 2023
 • Kopaná, sekce Havířov - venkov
 • Radovánky - sobota 17.června 2023
 • Vysvědčení za 2.pololetí - pátek 30.června 2023
 • Hlavní prázdniny - sobota 1.července - neděle 3. září 2023
 • Nástup do školy - pondělí 4.září 2023