Organizace školního roku 2020/2021

 • Zahájení školního roku - úterý 1.září 2020
 • 1. Pedagogická rada - úterý 8.září 2020
 • Třídní schůzky - úterý 8.září 2020
 • Plavecký výcvik 2.-3.třídy - září 2020 - 14.9. začátek plaveckého výcviku
 • Státní svátek - pondělí 28.září 2020
 • Plavecká soutěž měst - 2.stupeň - ?
 • Stolní tenis, sekce Havířov venkov - ?
 • Podzimní prázdniny - čtvrtek 29.10., pátek 30.10.2020
 • Florbal, sekce Havířov venkov - ?
 • Státní svátek - úterý 17.listopadu 2020
 • 2. Pedagogická rada - úterý 24.listopadu 2020
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4. třída - úterý 24.listopadu 2020, 15 -16 hodin
 • Konzultační den - rodič(e) s dítětem, 5.-9. třída - úterý 24.listopadu 2020, 15 -18 hodin
 • Mikulášská zábava - ?
 • Sálová kopaná, sekce Havířov venkov - ?
 • Vánoční prázdniny - středa 23.12.2020 – neděle 3.1.2021
 • Nástup po prázdninách - pondělí 4.ledna 2021
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4.třída - čtvrtek 7.ledna 2021, 15-16 hodin
 • Třídní schůzky, KD, 5.-9.třída - čtvrtek 7.ledna 2021, 16-17 hodin
 • Lyžařský kurs - neděle 17.1. - pátek 22.1.2021
 • 3.Pedagogická rada - čtvrtek 21.ledna 2021
 • Vysvědčení za 1.pololetí - čtvrtek 28.ledna 2021
 • Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 29.ledna 2021
 • Skok vysoký, sekce Havířov venkov - ?
 • Školní ples - 6.února 2021 od 19 hodin
 • Basketbal, sekce Havířov venkov - ?
 • Jarní prázdniny - pondělí 22.2. – neděle 28.2.2021
 • Karneval 1. stupeň - ?
 • Odevzdání přihlášek - do 1.března 2021
 • Zápis žáků do první třídy - v termínu 1.4. - 30.4.2021
 • 4. Pedagogická rada, třsch, KD - úterý 13.dubna 2021
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4.tída - úterý 13.dubna 2021, 15-16 hodin
 • Třídní schůzky, KD, 5.-9.tída - úterý 13.dubna 2021, 16-17 hodin
 • Přijímací zkoušky na SŠ -  ?
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 1.dubna 2021
 • "Ostatní" svátek (Velikonoční pátek) - pátek 2.dubna 2021
 • Florbal 1.stupeň, ČESP cup - ?
 • Státní svátek - sobota 1.května 2021
 • Zápis dětí do MŠ - v termínu 3.5. - 14.5.2021
 • Státní svátek - sobota 8.května 2021
 • Atletický čtyřboj, sekce Havířov venkov - ?
 • Atletický trojboj, sekce Havířov venkov - ?
 • Běh přátelství, sekce Havířov venkov - úterý 4.května 2021 od 13 hodin
 • Turnaj dospělých ve stolním tenisu - 9.května 2021
 • Atletická olympiáda, Stonava - Marklowice - ?
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4.tída - úterý 8.června 2021, 15-16 hodin
 • Třídní schůzky, KD, 5.-9.tída - úterý 8.června 2021, 16-17 hodin
 • 5. Pedagogická rada - čtvrtek 17.června 2021
 • Kopaná, sekce Havířov venkov - ?
 • Radovánky - ?
 • Vysvědčení za 2.pololetí - středa 30.června 2021
 • Závěrečná porada - středa 30.června 2021 v 10.30 hodin
 • Hlavní prázdniny - čtvrtek 1.7. - úterý 31.8. 2021
 • Nástup do školy - středa 1.září 2021