Organizace školního roku 2017/2018

 • Zahájení školního roku - pondělí 4.září 2017
 • 1. Pedagogická rada - úterý 12.září 2017
 • Celoškolní schůze RaŠ, třsch - úterý 12.září 2017
 • Albrechtická olympiáda - ?.září 2017, 12.30 hodin,1.+2.stupeň ZŠ
 • Státní svátek - čtvrtek 28.září 2017
 • Plavecká soutěž měst -  ?.října 2017, 2.stupeň ZŠ  
 • Stolní tenis , sekce Havířov venkov - středa 25. října 2017, od 9 hodin
 • Podzimní prázdniny - čtvrtek 26.10., pátek 27.10.2017
 • Florbal, sekce Havířov venkov - čtvrtek 16. listopadu 2017, od 12 hodin
 • Mikulášská zábava - listopad - prosinec 2017 od 15. hodin
 • Státní svátek - pátek 17.listopadu 2017
 • 2. Pedagogická rada, třsch, KD - úterý 21.listopadu 2017
 • Sálová kopaná, sekce Havířov - venkov - středa 20.prosince 2017, od 8 hodin
 • Vánoční prázdniny - sobota 23.12.2017 – úterý 2.1.2018
 • Nástup po prázdninách - středa 3.ledna 2018
 • Třídní schůzky, KD - úterý 9.ledna 2018
 • Plavecký výcvik 2.-3.třídy - leden 2018 – začátek plav. výcviku
 • 3.Pedagogická rada - úterý 23.ledna 2018
 • Vysvědčení za 1.pololetí - středa 31.ledna 2018
 • Basketbal, sekce Havířov - venkov - čtvrtek 1.února 2018, od 12 hodin
 • Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 2.února 2018
 • Jarní prázdniny - pondělí 5.2. – neděle 11.2.2018
 • Školní ples - sobota ?.února 2018 od 19 hodin
 • Lyžařský kurs - leden - únor 2018
 • Odevzdání přihlášek - do čtvrtka 1.března 2018
 • Karneval 1. stupeň - sobota ?.března 2018 od 15 hodin
 • Skok vysoký, sekce Havířov - venkov - středa 28.března 2018, od 12 hodin
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 29. a pátek 30.března 2018
 • Florbal 1.stupeň, sekce Havířov - venkov - středa 4.dubna 2018, od 8 hodin
 • 4. Pedagogická rada, třsch, KD - úterý 10.dubna 2018
 • Přijímací zkoušky -  duben 2018
 • Zápis žáků do první třídy - v termínu 16.4. - 17.4.2018
 • Zápis dětí do MŠ - v termínu 2.5. - 16.5.2018
 • Běh přátelství - sekce Havířov - venkov - čtvrtek 10.května 2018
 • Atletický čtyřboj - sekce Havířov - venkov - pátek 4.května (čtvrtek 10.května 2018) od 9 hodin
 • Koncert ZUŠ - květen 2018
 • Škola v přírodě - květen - červen 2018
 • Atletická olympiáda, Stonava - Marklowice - 1.června 2018
 • Třídní schůzky, KD - úterý 5.června 2018
 • Termíny závěrečného zkoušení - pondělí 11.6. – středa 20.6. 2018
 • Kopaná - sekce Havířov - venkov - pátek 15.června 2018, od 8 hodin
 • 5. Pedagogická rada - čtvrtek 21.června 2018
 • Radovánky - sobota 23.června 2018 od ? hodin
 • Termín školního výletu 1.+2.stupně - pondělí 25.6.2018
 • Termíny školního výletu 2.stupně -úterý 26.6.2018
 • Vysvědčení za 2.pololetí - pátek 29.června 2018
 • Závěrečná porada - pátek 29.června 2018 v 10.30 hodin
 • Hlavní prázdniny - pondělí 2.7. – pátek 31.8.2018
 • Nástup do školy - pondělí 3.září 2018