Organizace školního roku 2023/2024 (známé termíny)

 • Zahájení školního roku - 4, 9, 2023
 • 1. Pedagogická rada - 12. 9. 2023
 • Celoškolní schůze RaŠ - 12. 9. 2023
 • Třídní schůzky - 12. 9. 2023
 • Plavecký výcvik 2, - 3. třídy - 18. 9. 2023
 • Státní svátek -  28. 9. 2023
 • Ředitelské volno - 29. 9. 2023
 • Stolní tenis -
 • Podzimní prázdniny - 26. 10. - 27. 10. 2023
 • Florbal - 
 • Státní svátek - čtvrtek 17. 11. 2023
 • 2. Pedagogická rada - 21. 11. 2023
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4. třída - 21. 11. 2023
 • Konzultační den - rodič(e) s dítětem, 5.-9. třída - 21. 11. 2023
 • Florbal 1. stupeň, ČEPS cup - 
 • Mikulášská zábava - 
 • Sálová kopaná - 
 • Vánoční jarmark - 19. 12. 2023
 • Vánoční prázdniny - 23. 12. 2023 – 2..1..2024
 • Nástup po prázdninách - 3. 1. 2024
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4.třída
 • Třídní schůzky, KD, 5.-9.třída
 • Lyžařský kurz - 
 • 3.Pedagogická rada - 23. 1. 2024
 • Vysvědčení za 1.pololetí - 31. 1. 2024
 • Den zdraví - 1. 2. 2024
 • Jednodenní pololetní prázdniny - 2. 2. 2024
 • Skok vysoký, sekce Havířov - 
 • Školní ples - 
 • Basketbal, sekce Havířov - 
 • Jarní prázdniny - 5. 2. - 11. 2. 2024
 • Karneval 1. stupně - 
 • Odevzdání přihlášek na SŠ - do 1. 3. 2024
 • Zápis žáků do první třídy - v termínu  1. 4. - 30. 4. 2024
 • 4. Pedagogická rada, třsch, KD - 16. 4. 2024 
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4.třída - 16. 4. 2024
 • Třídní schůzky, KD, 5.-9.třída - 16. 4. 2024
 • Přijímací zkoušky na SŠ -   
 • Velikonoční prázdniny - 28. 3. 2024
 • "Ostatní" svátek (Velikonoční pátek) - 29. 3. 2024
 • Velikonoční pondělí - 1. 4. 2024
 • Státní svátek - 1. 5. 2024
 • Zápis dětí do MŠ - v termínu 2. 5. 2024 - 16. 5. 2024
 • Státní svátek - 8. 5. 2024
 • Běh přátelství, sekce Havířov -  
 • Atletický trojboj, sekce Havířov -  
 • Atletický čtyřboj, sekce Havířov -  
 • Turnaj dospělých ve stolním tenisu
 • Atletická olympiáda
 • Třídní schůzky, KD, 1.-4.třída -  4. 6. 2024
 • Třídní schůzky, KD, 5.-9.třída -  4. 6. 2024
 • Škola v přírodě - 
 • 5. Pedagogická rada - 18. 6. 2024
 • Kopaná, sekce Havířov -  
 • Radovánky -  
 • Vysvědčení za 2.pololetí - 28. 6. 2024
 • Hlavní prázdniny - 1. 7. - 1. 9. 2024
 • Nástup do školy - 2. 9. 2024