Organizace školního roku 2018/2019

 • Zahájení školního roku - pondělí 3.září 2018
 • 1. Pedagogická rada - úterý 11.září 2018
 • Celoškolní schůze RaŠ, třsch - úterý 11.září 2018
 • Albrechtická olympiáda - 17.září 2018, 13 hodin,1.+2.stupeň ZŠ
 • Státní svátek - pátek 28.září 2018
 • Plavecká soutěž měst -  3.října 2018, 2.stupeň ZŠ  
 • Stolní tenis , sekce Havířov venkov - pátek 26. října 2018, od 10 hodin
 • Podzimní prázdniny - pondělí 29.10., úterý 30.10.2018
 • Florbal, sekce Havířov venkov - středa 14. listopadu 2018
 • Florbal 1.stupeň, sekce Havířov - venkov - středa 14.listopadu 2019
 • Sálová kopaná, sekce Havířov - venkov - středa 14. listopadu 2018
 • Státní svátek - sobota 17.listopadu 2018
 • 2. Pedagogická rada, třsch, KD - úterý 20.listopadu 2018
 • Mikulášská zábava - 9. prosinec 2018 od 15. hodin
 • Vánoční prázdniny - sobota 22.12.2018 – středa 2.1.2019
 • Nástup po prázdninách - čtvrtek 3.ledna 2019
 • Třídní schůzky, KD - úterý 8.ledna 2019
 • Plavecký výcvik 2.-3.třídy - leden 2019 – začátek plav. výcviku
 • Lyžařský kurs - neděle 20.1. - pátek 25.1.2019
 • 3.Pedagogická rada - úterý 22.ledna 2019
 • Vysvědčení za 1.pololetí - čtvrtek 31.ledna 2019
 • Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 1.února 2019
 • Skok vysoký, sekce Havířov - venkov - středa 6. února 2019, od 12 hodin
 • Školní ples - sobota 9.února 2019 od 19 hodin
 • Jarní prázdniny - pondělí 11.2. – neděle 17.2.2019
 • Basketbal, sekce Havířov - venkov - středa 20. března 2019, od 8 hodin
 • Odevzdání přihlášek - do pátku 1.března 2019
 • Karneval 1. stupeň - neděle 3.března 2019 od 15 hodin
 • 4. Pedagogická rada, třsch, KD - úterý 9.dubna 2019
 • Přijímací zkoušky na SŠ -  12. - 26.dubna 2019
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. dubna 2019
 • Zápis žáků do první třídy - v termínu 1.4. - 30.4.2019
 • Zápis dětí do MŠ - v termínu 2.5. - 16.5.2019
 • Běh přátelství - sekce Havířov - venkov - úterý 7.května 2019 od 13 hodin
 • Atletický trojřboj - sekce Havířov - venkov - čtvrtek 2.května (nebo čtvrtek 9.května 2019) od 8 hodin
 • Atletický čtyřboj - sekce Havířov - venkov - pátek 3.května (nebo pátek 10.května 2019) od 8 hodin
 • Turnaj dospělých ve stolním tenisu - květen - červen 2019
 • Atletická olympiáda, Stonava - Marklowice - 31.května 2019
 • Třídní schůzky, KD - úterý 4.června 2019
 • Výlet do Senátu - čtvrtek 6.6. - sobota 8.6.2019
 • Termíny závěrečného zkoušení - pondělí 10.6. – čtvrtek 20.6. 2019
 • 5. Pedagogická rada - čtvrtek 20.června 2019
 • Kopaná - sekce Havířov - venkov - pátek 21.června 2019, od 9 hodin
 • Radovánky - sobota 22.června 2019 od 16 hodin
 • Termín školního výletu 1.+2.stupně - pondělí 24.6.2019
 • Termíny školního výletu 2.stupně -úterý 25.6.2019
 • Vysvědčení za 2.pololetí - pátek 28.června 2019
 • Závěrečná porada - pátek 28.června 2019 v 10.30 hodin
 • Hlavní prázdniny - sobota 29.6. - neděle 1.9.2019
 • Nástup do školy - pondělí 2.září 2019