Školní metodik prevence

Mgr. Marie Huplíková, telefon: 597 723 121

     

Jedná se o informační a poradenské služby v oblasti sociálně patologických jevů pro žáky, rodiče, učitele. Kdykoli po písemné nebo telefonické domluvě.

 

Minimální preventivní program

 

Školní rok: 2022/2023

 

ZŠ a MŠ Stonava

 

Tým primární prevence rizikového chování:

 

Mgr. Milada Heimerová – ředitelka školy

Mgr. Marie Huplíková – školní metodik prevence

Mgr. Elen Wawrzyková – zástupce ředitele

Mgr. Kateřina Heimerová – učitelka 1.stupně

Bc. Veronika Švecová - asistentka pedagoga

 

Kontaktujte mě