Informace

 

NOVÝ  ZPŮSOB  ÚHRADY  STRAVNÉHO  NA  ZŠ A MŠ STONAVA

OD KDY? - POČÍNAJE ŠKOLNÍM ROKEM 2019/2020
CO UDĚLAT? - VYŘÍDIT VYPLNIT POVOLENÍ K INKASU A ODEVZDAT VE ŠKOLE
DOKDY? - ODEVZDAT DO 25.6.2019

 

CO SE BUDE DÍT DÁLE?

1. DO 6.9.2019 ZAPLATIT NA SEKRETARIÁTĚ ŠKOLY NEBO VEDOUCÍ ŠJ VRATNOU ZÁLOHU.

2. VÝŠE ZÁLOHY BUDE NÁSLEDUJÍCÍ:

            STRÁVNÍK MŠ                                                       750,- KČ

            STRÁVNÍK ZŠ – POUZE OBĚDY                          650,- KČ         

            STRÁVNÍK  ZŠ – OBĚDY A SVAČINY                1.000,- KČ

ZÁLOHA JE VRATNÁ A BUDE POUŽITA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO  STRAVNÉHO POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BANKA ODMÍTNE INKASO Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO MNOŽSTVÍ PENĚZ NA ÚČTU.


ZÁLOHA VRACÍ SE PŘI UKONČENÍ DOCHÁZKY DO ŠKOLY NEBO PŘI UKONČENÍ ODBĚRU STRAVY!
 

3. STRAVNÉ ZA DANÝ MĚSÍC BUDE INKASOVÁNO V TERMÍNU  OD 15.-20. DNE MĚSÍCE NÁSLEDUJÍCÍHO PO MĚSÍCI, KTERÉHO SE TÝKÁ. (TEDY NAPŘÍKLAD STRAVNÉ ZA ZÁŘÍ 2019 BUDE INKASOVÁNO V DOBĚ OD 15.-20.ŘÍJNA 2019)

4. DETAILY BUDOU RODIČŮM SDĚLENY NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20.

 

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY:

VEDOUCÍ ŠJ: 596 422 011
EKONOM: 597 602 074
E-MAIL: skola@stonava.cz

Ke stažení -

Zaměstnanci jídelny  

Michala Himlarová - vedoucí ŠJ
Václava Mikešová - hlavní kuchařka
Bronislava Krausová - kuchařka
Veronika Topiarzová - kuchařka
Eva Schnaubeltová - kuchařka
Mária Matisová - kuchařka, výdej jídla na Hořanech
Jana Mojzyszková - kuchařka, výdej jídla na Dolanech

 

Ceník jídel od 1. 9. 2021

Od 1. září 2021 dochází ke změně cen obědů podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování, ve znění úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb.    

Děti MŠ do 6-ti let 36,- Kč přesnídávka, oběd, svačina
Děti MŠ 7 let 38,- Kč přesnídávka, oběd, svačina
Strávníci 7 - 10 let 25,- Kč oběd
Strávníci 11 - 14 let 26,- Kč oběd
Strávníci 15 a více let 27,- Kč oběd
Žáci 7 - 10 let 13,- Kč svačiny
Žáci 11 - 15 let 15,- Kč svačiny

   

Důležité upozornění pro rodiče:

V případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole mu odhlaste oběd den předem do 9 hodin telefonicky přímo do školní jídelnu. Telefonické spojení 596 422 011, v případě, že se nemůžete dovolat, volejte tel.:596 422 129 (sekreatariát).

V době nemoci vašeho dítěte můžete odebírat jeho oběd pouze první den nemoci, pak je třeba obědy odhlásit nejlépe ve školní jídelně tel.: 596 422 011. Jinak se další dny účtuje za oběd cena jako pro cizí strávníky 62.- Kč.

Případné připomínky ke kvalitě obědů volejte na telefonní číslo sekretariátu školy – 596 422 129.

 

Vnitřní řád školní jídelny 2021 zde