Informace

 

NOVÝ  ZPŮSOB  ÚHRADY  STRAVNÉHO  NA  ZŠ A MŠ STONAVA

OD KDY? - POČÍNAJE ŠKOLNÍM ROKEM 2019/2020
CO UDĚLAT? - VYŘÍDIT VYPLNIT POVOLENÍ K INKASU A ODEVZDAT VE ŠKOLE
DOKDY? - ODEVZDAT DO 25.6.2019

 

CO SE BUDE DÍT DÁLE?

1. DO 6.9.2019 ZAPLATIT NA SEKRETARIÁTĚ ŠKOLY NEBO VEDOUCÍ ŠJ VRATNOU ZÁLOHU.

2. VÝŠE ZÁLOHY BUDE NÁSLEDUJÍCÍ:

            STRÁVNÍK MŠ                                                       750,- KČ

            STRÁVNÍK ZŠ – POUZE OBĚDY                          650,- KČ         

            STRÁVNÍK  ZŠ – OBĚDY A SVAČINY                1.000,- KČ

ZÁLOHA JE VRATNÁ A BUDE POUŽITA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO  STRAVNÉHO POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BANKA ODMÍTNE INKASO Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO MNOŽSTVÍ PENĚZ NA ÚČTU.


ZÁLOHA VRACÍ SE PŘI UKONČENÍ DOCHÁZKY DO ŠKOLY NEBO PŘI UKONČENÍ ODBĚRU STRAVY!
 

3. STRAVNÉ ZA DANÝ MĚSÍC BUDE INKASOVÁNO V TERMÍNU  OD 15.-20. DNE MĚSÍCE NÁSLEDUJÍCÍHO PO MĚSÍCI, KTERÉHO SE TÝKÁ. (TEDY NAPŘÍKLAD STRAVNÉ ZA ZÁŘÍ 2019 BUDE INKASOVÁNO V DOBĚ OD 15.-20.ŘÍJNA 2019)

4. DETAILY BUDOU RODIČŮM SDĚLENY NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20.

 

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY:

VEDOUCÍ ŠJ:            596 422 011

EKONOM:                 597 602 074

E-MAIL:                     skola@stonava.cz

 

Ke stažení -

Zaměstnanci jídelny                                           

Michala Himlarová        - vedoucí ŠJ
Václava Mikešová        - hlavní kuchařka
Bronislava Krausová    - kuchařka 
Veronika Topiarzová     - kuchařka
Eva Schnaubeltová      - kuchařka
Mária Matisová            - kuchařka, výdej jídla na Hořanech
Jana Mojzyszková       - kuchařka, výdej jídla na Dolanech

 

Ceník jídel od září 2017

             dle rodných čísel        oběd/svačina

             7-10 letí                         25.- /12.-

             11-14 letí                       26.- /13.-

             15 letí a starší                27.- /-----

             cizí strávníci                   62.- /-----

             pečovatelská služba       57,- /-----

 

Důležité upozornění pro rodiče:

V případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole mu odhlaste oběd den předem do 9 hodin telefonicky přímo do školní jídelnu. Telefonické spojení 596 422 011, v případě, že se nemůžete dovolat, volejte tel.:596 422 129 (sekreatariát).

V době nemoci vašeho dítěte můžete odebírat jeho oběd pouze první den nemoci, pak je třeba obědy odhlásit nejlépe ve školní jídelně tel.: 596 422 011. Jinak se další dny účtuje za oběd cena jako pro cizí strávníky 62.- Kč.

Případné připomínky ke kvalitě obědů volejte na telefonní číslo sekretariátu školy – 596 422 129.

 

Vnitřní řád školní jídelny zde