Informace

Stravné na měsíc červen 2019 -

 

ZŠ Hořany

Výběr stravného v pondělí 27.5.2019.

 

                Obědy  1. – 4.třída                 18 dní x 25,-Kč                  450,-Kč

                Svačiny 1. – 4.třída                18 dní x 12,-Kč                  216,-Kč       

 

ZŠ Dolany

Výběr stravného v úterý 28.5.2019.

 

                Obědy 5. – 8.třída                 17 dní x 26,-Kč                   442,-Kč

                Svačiny 5. – 8.řída                17 dní x 13,-Kč                   221,-Kč

 

                Obědy 9.třída                        17 dní x 27,-Kč                   459,-Kč

                Svačiny 9.řída                       17 dní x 15,-Kč                   255,-Kč

 

1.-4.třída mají z celkové částky odpočítaný výlet 24.6.2019.

5.-9.třída mají z celkové částky odpočítané výlety 24.6.2019 – 25.6.2019.

 

        

Bezhotovostní platba stravného

Bezhotovostní úhrada stravného pro žáky navštěvující základní školu

Stravné za děti ze základní školy je možné hradit kromě hotovostních plateb i bezhotovostním převodem na účet školy.

Pro správné přiřazení platby je nutné dodržet následující podmínky:

  1. Číslo bankovního účtu školy  172 1601 329 / 0800
  2. Jako variabilní symbol uvádějte číslo 400 - stravné
  3. Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení dítěte a třídu, kterou navštěvuje ve tvaru: Novak 7 (tzn. žák Novák navštěvující 7.třídu)
  4. Stravné  je nutné uhradit nejpozději do 23. dne předcházejícího měsíci,  kterého se týkají ( platba musí být připsána na účet školy    nejpozději 25.den předcházejícího měsíce).
  5. Výše stravného pro daný měsíc bude uvedena ve školní jídelně a na webových stránkách obce v záložce Základní školy


STRAVNÉ  NENÍ  MOŽNÉ  PLATIT  ZÁLOHOVĚ - TEDY NIKOLI TRVALÝM PŘÍKAZEM K ÚHRADĚ.
VŽDY  JE  TŘEBA  POSÍLAT  ČÁSTKU  NA  DANÝ  MĚSÍC DLE  ZVEŘEJNĚNÉ  VÝŠE.
JINÉ ČÁSTKY BUDOU VRACENY ZPĚT NA ÚČET, Z NĚHOŽ BYLY ZASLÁNY.
PŘÍPADNÉ PŘEPLATKY  BUDOU  VRACENY  DĚTEM V HOTOVOSTI DOSAVADNÍM ZPŮSOBEM.
NEBUDE-LI  STRAVNÉ  V  DANÉM  TERMÍNU  ZAPLACENO, DÍTĚ NEBUDE MÍT ZAJIŠTĚN OBĚD.
 

Stravné pro mateřské školy Dolany a Hořany lze provézt následujícími způsoby:

  1. Bezhotovostním převodem na účet školy 172 1601 329 / 0800, kde jako variabilní symbolpoužijte rodné číslo dítěte
  2. Poštovní poukázkou - k vyzvednutí na sekretariátu školy
  3. Hotově na pokladně školy (budova školy na Dolanech) v pracovní dny od 7 - 14 hodin.

 

Zaměstnanci jídelny                                           

Michala Himlarová      - vedoucí ŠJ
Anežka Barchanská    - hlavní kuchařka
Bronislava Krausová   - kuchařka 
Veronika Topiarzová   - kuchařka
Monika Przybylová     - kuchařka
Mária Matisová          - kuchařka, výdej jídla na Hořanech
Jana Mojzyszková      - kuchařka, výdej jídla na Dolanech

 

Ceník jídel od září 2016

             dle rodných čísel     oběd/svačina

             7-10 letí                      25.- /12.-

             11-14 letí                    26.- /13.-

             15 letí a starší              27.- /-----

             cizí strávníci                 59.- /-----

             pečovatelská služba       59,- /-----

Důležité upozornění pro rodiče:

V případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole mu odhlaste oběd den předem do 9 hodin telefonicky přímo do školní jídelnu. Telefonické spojení 596 422 011, v případě, že se nemůžete dovolat, volejte tel.:596 422 129 (sekreatariát).

V době nemoci vašeho dítěte můžete odebírat jeho oběd pouze první den nemoci, pak je třeba obědy odhlásit nejlépe ve školní jídelně tel.: 596 422 011. Jinak se další dny účtuje za oběd cena jako pro cizí strávníky 59.- Kč.

Případné připomínky ke kvalitě obědů volejte na telefonní číslo sekretariátu školy – 596 422 129.

Vnitřní řád školní jídelny zde