Informace

 

NOVÝ  ZPŮSOB  ÚHRADY  STRAVNÉHO  NA  ZŠ A MŠ STONAVA

OD KDY? - POČÍNAJE ŠKOLNÍM ROKEM 2019/2020
CO UDĚLAT? - VYŘÍDIT VYPLNIT POVOLENÍ K INKASU A ODEVZDAT VE ŠKOLE

CO SE BUDE DÍT DÁLE?

1. NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU NOVÝ STRÁVNÍK ZAPLATÍ NA SEKRETARIÁTĚ ŠKOLY NEBO VEDOUCÍ ŠJ VRATNOU ZÁLOHU (NEBO NA ÚČET 123-4896050227/0100).

2. VÝŠE ZÁLOHY BUDE NÁSLEDUJÍCÍ:

            STRÁVNÍK                                                        750,- KČ

ZÁLOHA JE VRATNÁ A BUDE POUŽITA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO  STRAVNÉHO POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BANKA ODMÍTNE INKASO Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO MNOŽSTVÍ PENĚZ NA ÚČTU.


ZÁLOHA VRACÍ SE PŘI UKONČENÍ DOCHÁZKY DO ŠKOLY NEBO PŘI UKONČENÍ ODBĚRU STRAVY!
 

3. STRAVNÉ ZA DANÝ MĚSÍC BUDE INKASOVÁNO V TERMÍNU  OD 15.-20. DNE MĚSÍCE NÁSLEDUJÍCÍHO PO MĚSÍCI, KTERÉHO SE TÝKÁ. (TEDY NAPŘÍKLAD STRAVNÉ ZA ZÁŘÍ BUDE INKASOVÁNO V DOBĚ OD 15.-20.ŘÍJNA)

4. DETAILY BUDOU RODIČŮM SDĚLENY NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU.

 

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY:

VEDOUCÍ ŠJ: 606 745 778; jidelnastonava@volny.cz
EKONOM: 597 602 074
E-MAIL: skola@stonava.cz

Ke stažení -

Zaměstnanci jídelny  

Michala Himlarová - vedoucí ŠJ
Václava Mikešová - hlavní kuchařka
Bronislava Krausová - kuchařka
Lucie Hofmannová - kuchařka
Eva Schnaubeltová - kuchařka
Emílie Kladničková - kuchařka
Veronika Topiarzová - kuchařka, výdej jídla na Hořanech
Jana Mojzyszková - kuchařka, výdej jídla na Dolanech

 

Ceník jídel od 1. 6. 2023

Od 1. června 2023 dochází ke změně cen obědů podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování, ve znění úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb.    

Děti MŠ celodennít 48,- Kč  
Děti MŠ 7 let 52,- Kč
Strávníci 7 - 10 let 30,- Kč oběd
Strávníci 11 - 14 let 32,- Kč oběd
Strávníci 15 a více let 40,- Kč oběd
Žáci 7 - 10 let 18,- Kč svačiny
Žáci 11 - 15 let 23,- Kč svačiny

   

Důležité upozornění pro rodiče:

Odhlašování prostřednictvím aplikace www.estrava.cz, nejpozději do 13. hodiny předchozího dne.

V případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole mu odhlaste oběd den předem do 9 hodin telefonicky přímo do školní jídelnu. Telefonické spojení 606 745 778, v případě, že se nemůžete dovolat, volejte tel.:596 422 129 (sekreatariát).

V době nemoci vašeho dítěte můžete odebírat jeho oběd pouze první den nemoci, pak je třeba obědy odhlásit pomocí aplikace www.estrava.cz, ve školní jídelně tel.: 606 745 778. Jinak se další dny účtuje za oběd cena podle ceníku s přirážkou 71,- Kč (to je nedotovaná strava).

Případné připomínky ke kvalitě obědů volejte na telefonní číslo sekretariátu školy – 596 422 129.

 

Vnitřní řád školní jídelny zde
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny ZŠ zde
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny MŠ zde