Projekt "Společně poznáváme svět"

 

Projekt 2016/2017

Stonava – Marklowice

Termín realizace 1.9.2016 – 31.8.2017

1. Vítkovice – Svět techniky - 19.10.2016 - Ostrava

Ve středu 19. října 2016 se 91 stonavských žáků spolu s 9 učiteli vydalo do Světa Techniky Ostrava, aby se zde společně se studenty z Marklowic a Wodzislawi sešli na první akci projektu „SPOLEČNĚ POZNÁVÁME SVĚT“. Dopoledne strávili žáci prací v jednotlivých výukových programech pod vedením lektorů – Matematické šifrování, Tajemná substance, Roboti v našem životě, Továrna na nápady, Finanční svoboda. Všichni si svěřovali poznatky a dojmy u výborného obědu. Stonavská a obě polské skupiny se potom sešly, aby se společně vyfotily. Následovala další pracovní část  - prohlídka expozic Světa Techniky. Zde si každý přišel na své, našel si svou oblast zájmu.

Čas rychle plynul a většina se podivovala, že je čas k návratu. Všem se ve Světě Techniky líbilo. Doufáme, že žáci přesvědčí i své rodiče k další návštěvě tohoto atraktivního prostředí s celou řadou interaktivních exponátů a demonstračních pomůcek.

 

2. Festival písně – anglické, polské, česká - 10.listopadu 2016 -
    Marklowice

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 jsme byli hosty u našich partnerů na marklowickém gymnáziu na slavnostním FESTIVALU PÍSNĚ. Akce se zúčastnilo mnoho dalších významných hostů – pan profesor Gruchman, představitelé obce a dalších škol.

Úvodní část byla věnována vzpomínce na patronku gymnázia profesorku Moniku Gruchmanovou. Následoval vlastní festival písně polské, anglické a české. Na pódiu se střídali soutěžící ve zpěvu s tanečníky, kteří předváděli ukázky latinskoamerických tanců. Vystoupila i děvčata s ukázkou moderního tance a pohybových cvičení. Nás reprezentovala žákyně 8. ročníku Veronika Bučková s písní od Ewy Farné. Jako host vystoupil také mistr v latinskoamerických tancích Marek Kypús s partnerkou s ukázkou čtyř tanců. Jejich vystoupení bylo na profesionální úrovni a sklidilo obrovský úspěch. Všichni soutěžící ve zpěvu byli v závěru oceněni a dostali hodnotné ceny.

Celá akce byla zakončená slavnostním obědem. Příjemná atmosféra, která zde celé dopoledne panovala, byla poznamenána starostí o další osud gymnázia.

    

3. Škola moderního vaření

    a) Slezský podzim kulinářský na SEŠ - 9.listopadu 2016 - Wodzislaw

Druhá akce projektu, Slezský podzim kulinářský, se uskutečnila 9. listopadu 2016 tentokrát ve Wodzislawi. Sešly se zde týmy nejen z Gimnazja Marklowice, ZŠ Stonava a Wzespolu szkol ekonomicznych Wodzislaw, ale také z dalších polských středních škol.

Úkolem každého soutěžního týmu bylo připravit kachní prsa metodou souse vide a doplnit další částí se slezským motivem. Náš tým – Adéla Buchtelová a Kateřina Buštíková .  připravily červené zelí po slezsku a bramborový knedlík. Samotný pokrm i jeho přípravu hodnotila přísná porota složená ze zkušených kuchařů. Přestože naše děvčata byla nejmladšími účastnicemi soutěže, vedla si velmi dobře. Za svůj výkon získala diplom, ocenění a také hodnotnou cenu. Zbývající členové družstva mezitím připravovali speciality studené kuchyně. Měli také možnost zhlédnout přípravu pokrmu známým a uznávaným kuchařem Remigiuszem Ranczkou, který byl čestným hostem a také předsedou poroty.

Prožili jsme velmi zajímavé dopoledne. Dozvěděli jsme se mnoho o přípravě pokrmů, jejich servírování. Poznali jsme opravdové mistry svého oboru. Těšíme se, že si nové poznatky odzkoušíme i ve svých domovech.

 

    b) Kuchyně budoucnosti - 30. května 2017 - Wodzislaw

Druhou částí s názvem „Kuchyně budoucnosti“ pokračovala akce projektu Škola moderního vaření. Proběhla v úterý 30. května 2017 na střední škole ve Wodzislawi.

Tentokrát si osm družstev změřilo své síly při vytváření pokrmů tzv. kuchyně budoucnosti. V každém družstvu byli zastoupeni studenti oboru kuchař z Wodzislawi, studenti z Marklowic a žáci od nás ze Stonavy. Připravované pokrmy se vyznačovaly pestrou paletou chutí, vůní, barev. Výkony družstev hodnotili profesionální kuchaři. V závěru byli odměněni hodnotnými cenami nejen vítězové, ale i všichni zúčastnění.

Pro všechny  bylo dopoledne velmi přínosné a obohacující. Všichni si domů odváželi inspirativní nápady, které určitě vyzkoušejí.

 

4. Robotické dílny

- 8. prosince 2016 - Marklowice

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 na gymnáziu v Marklowicích se uskutečnilo první setkání akce projektu s názvem Robotické dílny. Sešli se zde především chlapci, aby se seznámili se sestavováním a programováním robotů.

Chlapci pracovali ve tříčlenných skupinkách. Prvním úkolem bylo sestavit model robota podle plánku. Následovala práce s počítačem a naprogramování robota k  jednoduchým úkonům. Chlapci zkoušeli pod vedením paní učitelky naprogramovat různé úkony.

Práce chlapce natolik zaujala, že si ani nevšimli, že čas vyhrazený dílnám uplynul. Všichni už se těší na následující část Robotických dílen.

- 23. února 2017 - Marklowice

Ve čtvrtek 23. února 2017 pokračovaly Robotické dílny druhým setkáním na Gymnáziu v Marklowicích.

Družstva pracovala ve stejných sestavách jako minule. Tentokrát chlapci  vylepšovali roboty a zadávali robotům nové úkony. Ke konci následovala soutěž mezi roboty jednotlivých družstev, který robot  dostane soupeře z vyhrazeného území. Některé souboje byly krátké, jiné trvaly déle a měly překvapivý výsledek.

Dopoledne velice rychle uběhlo. Chlapci získali další poznatky z programování a zároveň posílili přátelské vztahy s marklowickými studenty.

- březen 2017 - Marklowice

 

5. Planetárium Ostrava - 12. ledna 2017 - Ostrava

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 jsme se vypravili na další akci projektu „Společně poznáváme svět“, tentokrát do Planetária Ostrava.

Stonavští žáci  se svými učiteli se sešli s  marklowickými studenty přímo v Planetáriu v Ostravě Porubě. Po slavnostním zahájení následovala filmová projekce o souhvězdích na zimní obloze, která se všem velmi líbila. V následující části se vytvořily skupiny, které se střídaly na projekci filmu a prohlídce planetária. Jednalo se o film 3D – Vývoj živočišných druhů podle Ch. Darwina, který byl velmi zajímavý a působivý.  Při prohlídce pod vedením zkušených a sympatických průvodců se žáci  dozvídali zajímavosti o vesmíru, jak vzniká tsunami,  mohli si vyzkoušet např. skoky na Měsíci. V průběhu celé prohlídky plnili žáci úkoly podle připravených pracovních listů. Tyto byly v závěru vyhodnoceny robotem, který rovněž žáky zaujal.

V průběhu dne nechybělo ani vydatné a chutné občerstvení. Všem se návštěva velmi líbila a těší se na další podobnou akci.

 

6. Běh přátelství - 4. května 2017 - Stonava

 

7. ZOO Ostrava - 23. května 2017 - Ostrava

V úterý 23. května 2017 se 90 žáků naší školy se svými učiteli vypravilo do ZOO Ostrava. Zde se sešli se studenty Gymnázia Marklowice a jejich učiteli. Čekalo je zde pracovní dopoledne. Učitelé žáky rozdělili do skupin, které kromě vlastní prohlídky ZOO, plnily úkoly podle připravených pracovních listů. Rovněž během dopoledne žáci navštívili výukové centrum, kde byl pro ně připraven krátký „dotykový program“.

Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den, který si všichni zúčastnění užili. Domů si odvezli pěkné zážitky, ale také nové a zajímavé vědomosti.

 

8. Atletická olympiáda - 9. června 2017 - Stonava