Výuka - chemie, fyzika

16.5.2019. F6 -    Teplota a její měření

 
17.5.2019 F7 -   VÝPOČET TLAKU, HYDRAULICKÝ LIS, TLAKOVÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA TĚLESO
Archimédův zákon

 

13.5.2019 F8 -  Elektromotor, elktromagnetická indukce. Elektromagnetická indukce, výroba el. proudu.

 

21.5.2019 Ch 8 - Výpočet molární hmotnosti, látkového množství

8.třída.xs (58368)

21.5.2019          Vesmír.


22.5.2019 Ch 9 - Chemické rovnice.  Karboxylové kyseliny. Estery, soli. Dusíkaté deriváty. Sacharidy