Výuka - chemie, fyzika

 

21.3.2019. F6 -  Převody jednotek objemu-oprava-ráno. Hmotnost, zjišťováníhmotnosti pevného a kapalného tělesa.
 
 
 
22.3.2019 F7 -   Tlak, tlaková síla + příklady. Třecí síla. V PÁTEK JE DIVADLO. Cena 50,00 Kč + 10, 00 Kč. Kdo po skončení chce zůstat v Karviné nebo jet přímo domů, musí mít písemné svolení.    Učí se 1.a2.vyučovací hodina.

 

7.třída.xls (41984)

 
25.3.2019 F8 -    Ohmův zákon. Sériové a paralelní zapojení.
 
 

26.3.2019 Ch 8 - Názvy a značky prvků, vlastnosti kovů. Vodik, kyslík.  Dusík, síra, fosfor. Oxidy - tvoření vzorců.

8.třída.xls (56832)

 

18.3.2019 Jaderná energie. 

22.3.2019 Ch 9 - 
 Halogenderiváty. Alkoholy. Chemické rovnice. Aldehydy.