Výuka - chemie, fyzika

8.11. F6 - Stavba atomu, 
 

9.11. F7 -   Výpočet rychlosti. laboratorní práce - 

7.třída.xls (41472)

7.11. F8 -  Vnitřní energie těles, teplo, teplota

8.11. Ch 8 - Oddělování směsí. Koncentrace.

8.třída.xls (57,5 kB)

 
F9 - 9.11. Odraz světla, zrcadla
  

7.11. Ch 9 Samostatná práce - významné kyseliny, hydroxidy,soli.