Člověk a jeho svět 4

Dana Heczková - dana.heczkova@gmail.com 

Pracujete na tématu, který jsem Vám připravila do ŠVP. Témata je třeba nastudovat do konce března!

 • Naše vlast s. 22 - 31 ( Jak funguje náš stát? Reliéf. Nerostné bohatství.  Řeky, jezera, rybníky a přehrady. Podnebí a počasí. Lesy a ochrana přírody.  Města a vesnice. Česí, Moravané, Slezané. Zemědělství, průmysl...)

 •  prac. sešit s. 14/1, 2  s. 16/7  s. 17/8,9.

Nevím, zda m áte všichni možnost vytisknout si pracovní listy. Pokud ano, vytiskněte si je a vypracujte. Pokud ne, odpovězte na otázky do sešitu! 
 

4._Poloha,_sousedni_staty.doc (130048)
5._Povrch_CR.doc (61440)

 

30.3.-.3.4. Tento týden poznáme Kraje ČR,  blíže pak Královéhradecký kraj

Vypracované pracovní listy mi můžete poslat, jinak založit do složky a opravíme později. 

 

6.4 - 10.4. V tomto týdnu se seznámíte s dalšími kraji ČR

Připravila jsem Vám více pracovních listu, avšak jsou to spíše hádanky, křížovky a kvízy. Koukněte se na videa o jednotlivých krajích. Je jich na youtube spousta.   

 • Pardubický kraj - v modré učebnci si přečtěte s.50 - 51 + prac.sešit s.22/10

www.youtube.com/watch?v=N4pRjGXQrG4&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=21       

Pard.perník.pdf (2037094)
Pardubice křížovka.pdf (557598)

 • Kraj Vysočina - učebnice s. 52 - 53, prac.sešit s. 22/ 11, 12

www.youtube.com/watch?v=5O_exhJunEk&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=7

www.youtube.com/watch?v=NOhLmKzZ2ZI&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=5

Výlet Vysočinou.pdf (1333633)
Vysočina křížovka.pdf (557948)

 • Jihomoravský kraj - učebnice s. 54 - 55 prac. sešit s. 23/13

www.youtube.com/watch?v=Bn7fbGQUUsw&t=50s

IMG_20200406_0010.pdf (836060)

Pište, jak Vám to jde. Když se chcete na něco zeptat, kontaktujte mě emailem dana.heczkova@gmail.com
 

14.4. - 17.4. Tento týden budeme poznávat Olomoucký kraj

 • Olomoucký kraj - modrá učebnice s. 56 - 57 + krátký film o Olomouckém kraji

www.youtube.com/watch?v=zfaHEvt2nWs

 

vytiskněte si nebo vypracujte v sešitě tyto pracovní listy:

IMG_20200414_0777.pdf (596273)
IMG_20200414_0888.pdf (807799)
Putujeme_po_CR_-_Olomoucky_kraj.doc (96256)
 

20.4. - 24.4.  V tomto týdnu se podíváme do Zlínského kraje a navštívíme také náš Moravskoslezský kraj

 • Zlínský kraj - modrá učebnice s. 58 - 59 + video o Zlínském kraji

www.youtube.com/watch?v=MoE8OoCaD3U&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=2

 • Moravskoslezský kraj - modrá učebnice s. 60 - 61 + video o Moravskoslezském kraji

www.youtube.com/watch?v=8Fuzr1pQTFc

 

vytiskněte si nebo vypracujte v sešitě tento pracovní list:

IMG_20200420_0004.pdf (1535443)  a  doplňte cvičení s. 24/ 15, 16, 17 - modrý pracovní sešit 

(cvičení z pracovního sešitu mi neposílejte, pouze prac. listy)

 

27. 4 - 1.5  Tento týden se vrátime k živé přírodě - Co jsou to organismy a jaké mají vlastnosti. 

 • Živá příroda - zelená učebnice s. 22 - 25,

 •  prac. sešit s. 11/1 - upravte text a pak si ho zapište do sešitu.

 •  Pokus - prac. sešit s. 12/4

 • Odpovězte na otázky ze zelené učebnice s. 25 - do sešitu 

Pro milovníky přírody přikládám dobrovolný domácí úkol - prac. sešit s. 12/6  - Herbář
 

4.5. - 8.5.  Seznámíme se v tomto týdnu s různými druhy rostlin

 
 • Přečtěte si pozorně text v zelené učebnici s. 26 - 33 Rostliny - řasy, výtrusné rostliny a semenné rostliny.

 • Vypracujte úkoly v pracovním sešitě s. 14/ 7 a, b, c  dále  s. 15/ 8

 • Nakreslete do sešitu rozdělení rostlin - učebnice s. 26 

Posílám odkaz na zajímavá videa o rostlinách a fotosyntéze 

www.youtube.com/watch?v=sPusxLo0wCU

www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI

11.5. - 15.5.  Tento týden se podíváme blíže na to, jakou funkci mají v lese houby a jaké druhy tam můžeme najít.

 • Přečtěte si pozorně text v zelené učebnici na str. 34 - 37 - Houby

 • Zapište si do sešitu rozdělení hub - učebnice str. 34 a pak opakování a shrnutí s. 37

 • V pracovním sešitě vypracujte celou stranu 16 

 • Podívejte se na video o houbách:

www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ

 

Pracovní list - kvíz 

s_prl_cajs_dk_026_houby_a_jejich_nazvy_cz.pdf (1193830)

 

18.5. - 29.5. V těchto dvou týdnech nahlédneme do říše živočichů.

S některými z Vás se možná  potkám ve škole 25.5., ale pokud ne, tak řiše zvířat nás bude provázet do konce května. 

 • Přečtěte si tento týden pozorně text  v zelené učebnici s. 38 - 47 

 • Zapište  si do sešitu základní rozdělení živočichů učebnice s. 39

 • Podívejte se na videa: 

www.youtube.com/watch?v=IxO0SyHblac

www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc

Koncem týdne zde vložím pracovní listy a úkoly k tomuto tématu. Budeme pak pokračovat ve škole.

 

25. 5. Pokračování na téma: živočichové

Milí čtvťáci!

Nevím kdy se s Vámi uvidím, s některými v tomto školním roce už možná ne. To však nic nemění na tom, že dál jedeme v zaběhnutých úkolech.Je třeba pokračovat ve vyučování alespoň touto formou. Většina z Vás je velmi zodpovědná a posíláte mi hotové domácí úkoly.Jsem moc ráda, že jste v kontaktu. Děkuji i Vaším rodičům za pomoc a podporu. 

Přikládám pracovní listy k vytisknuti nebo práci v sešitě.

Rozdeleni_zivocichu.doc (55296)

 

1.6. - 5.6. Tak tady budeme také opakovat - živočichové

 • Vypracujte v rámci domácí výuky v zeleném pracovním sešitě cvičení na stránkách 17 - 21. - jsou tam křížovky a doplňovačky 

 • s. 20 / 17 c  - vyberte si libovolné zvířátko a můžete vypracovat toto cvičení i na počítači

 • zajímavé úkoly k opakování formou hry najdete na skolakov.eu/prvouka-3-trida  - ptáci, savci, ryby, obojživelníci

Tyto informace jsou pro Vás, kteří se učíte doma.