ÚKOLY NA TÝDEN 18.1. - 22.1.

 • Pozorně si přečti v učebnici s. 32

 • V pracovním sešitě vypracuj cvičení 1,2,3 na s. 32

 • Dále si přečti v učebnici text na s. 33 – LEDEN V PRANOSTIKÁCH

a ústně odpověz na otázky z této stránky

 • PRACOVNÍ SEŠIT s. 33 – cv. 1 a,b,c

 

ČÍTANKA

 • s.40 – BYL JEDEN KRÁL – naučit se zpaměti do úterý 26.1.

 • číst báseň PÍSEŇ (s. 40)

 

 

Úkoly 13.1.

Učebnice s. 30 - přečíst si text, pozorně projít žlutý rámeček, cvičení 3,4 - ústně, cv. 5 - zapsat do sešitu ČJ pravopis a poslat ke kontrole!!!

ČÍTANKA - číst s. 38 - básně Halí, belí, Ropucha,Já bych se picnul


ÚKOLY 8.1. 2021

UČEBNICE S. 29 – ústně projít celou stránku

PRACOVNÍ SEŠIT S.28 – CV.3,4

                               S.29 – CV.1,2,3,4

ČITANKA – PŘEČÍST SI S.36,37    ABECEDA PODZIMU, O ČEM SE ZPĚVNÝM PTÁČKŮM ZDÁVÁ,PTAL SE VČERA PÁNA PÁN


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní týden   23.11. – 27.11.

PONDĚLÍ

Učebnice  ČJ s. 18  - Kamil a Vojta na meteorologické stanici

 • pěkně si přečti text

 • v textu vyhledej  1 slovo jednoslabičné, 1 slovo dvojslabičné,1 slovo trojslabičné, 1 slovo čtyřslabičné a 1 slovo pětislabičné.

Slova vypiš a pošli přes zadání v Teams.

 • Dobře si přečti poučku ve žlutém rámečku SLOVO - SLABIKA

 

Pracovní sešit

 • s. 18 cv.1 – doplň do sešitu (neposílej ke kontrole)

Čítanka

 • číst s. 22

 

ÚTERÝ – ONLINE VÝUKA

 

STŘEDA

SLOVA PŘÍBUZNÁ, KOŘEN SLOVA

 • Učebnice s.19  - přečti si pozorně text

 • ve žlutém rámečku si přečti poučku :

slova příbuzná = mají podobný význam

kořen slova = společná část příbuzných slov – např .hradby, hradiště, hradní    

před kořenem slova jsou předpony, za kořenem slova je příponová část

 • z textu vypiš černě vyznačená slova a urči ,co je jejich kořenem,

pošli tento úkol ke kontrole!!

 

 • Pravovní sešit – vypracuj  pouze  cv. 1 na s.19

 • Čítanka  - čti si na s. 24  KYSELÉ HROZNY a LIŠKA A HROZNY

ČTVRTEK - ONLINE VÝUKA

 
 

PÁTEK

<ul style="box-sizing: border-box; list-style-type: initial; margin: 0.75rem 0px; padding: 0px 0px 0px 2rem; color: rgb(37, 36, 36); font-family: " segoe="" ui="" web",="" "segoe="" ui",="" wp",="" tahoma,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" background-color:="" rgb(243,="" 242,="" 241);"="">
 • přečti si v učebnici na s. 20 celý žlutý rámeček - důležitá poučka!

 • přečti si text Co se děti dozvěděly od paní Andělové

 • vypiš z textu všechna slova s kořenem chov​ ​ - pošli slova ke kontrole!

 • ​v pracovním sešitě s. 19 cv.2

 • v čítance si přečti s.25 - O PASTÝŘI A LVU

 
 
 
 
 
 
 

9.11. - 13.11. VYPRÁVĚNÍ,OSNOVA.  ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA SLOVA, OZNÁMENÍ.

 
 
 
 •  v pracovním sešitě na s. 15 vypracuj úkol 1 b

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRACOVNÍ TÝDEN  2.11. – 6.11.

 

5.11.

Učebnice ČJ s. 14

 • Přečti si, co to jsou TISKOPISY a ústně si s rodiči povyprávěj o úkolech 4,5

 • V pracovním sešitě si vyplň přihlášku do zájmového kroužku na s. 14

 cv. 2

 • V čítance si dočti příběh Děvčátko se sirkami (s.17 – 18) a také si přečti Smrt kmotřička na s. 11 - 13

 
 
 
3.11.
 • V učebnici ČJ si přečti cvičení 12 a pokus se zodpovědět, komu řeč patří – splň pouze ústně – rodičům

 • Po přečtení textu napiš do emailu (dostonavy2005@seznam.cz nebo přes Teams ,ikona 9teček – OUTLOOK) 3 slova nespisovná a 3 slova citově zabarvená a nahraď je slovy neutrálními. Vzor:  KLUČISKO – CHLAPEC

 • PRACOVNÍ SEŠIT – s.13 – cv.5b

 • ČÍTANKA s. 14 – 16 KOCOUR V BOTÁCH  celé přečíst a pak splnit úkol v pracovním sešitě ČJ

 

Další úkoly na tento týden vám připravím až po společné čtvrteční hodině. Nezapomeňte , že začíná opět v 9.00h. Zdraví vás tř. uč.EW

 
 
 
 

Český jazyk 4

Milí žáci,

zdravím vás v tomto pracovním týdnu a přeji hodně úspěchů v domácí výuce. Minulý týden jsme probrali úkoly českého jazyka ještě ve škole. Pro děti, které chyběly, se jedná o strany 9 a 10 v učebnici a strany 9,10 v pracovním sešitě. Doufám, že se vám podařilo pěkně vypracovat domácí úkol v pracovním sešitě na straně 10 -cv.7, kde jste měli vytvořit popis svého tatínka. Na tento úkol  hned navážu, protože bych podle vašeho popisu, ráda poznala podobu vašeho tatínka, a tak mi prosím nakreslete jeho obrázek (podle popisu, který jste vytvořili ) a pošlete mi ho  na můj email :dostonavy2005@seznam.cz Obrázky zveřejním na stránkách školy. :-)

Pracovní týden 19.10. - 23.10.

Učebnice s. 11 - SLOVA SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ

 1. Nejprve si přečtěte text : PRVNÍ KAMARÁD, všímejte si použitých výrazů. Ve žlutém rámečku si přečtěte důležitou poučku o slovech SPISOVNÝCH a  NESPISOVNÝCH!!!

        2.Přečti si úkol 4. co Vojta vyprávěl mamince  - napiš mi odpověď na cv. 5 a 6( uveď 3 taková slova)  a jeden úkol navíc : napiš mi, na co Vojta při rozhovoru s maminkou zapomněl?

 

Pracovní sešit s. 11 cv.1a,b, 2, 4

 

Učebnice s. 12 – SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ, OBRÁZKOVÁ OSNOVA

 • Pečlivě si přečti text ZTRACENÁ LUCINKA

 • Prohlédni si obrázkovou osnovu na stránce (nahoře)

 • Splň ústně úkoly 1,2,3 a 4 – pokud možno, vše povídej svým rodičům

 • Dobře si přečti žlutý rámeček, ve kterém je vysvětleno , co jsou slova LICHOTIVÁ a HANLIVÁ

 • Napiš mi emailem 3 slova lichotivá a 3 slova hanlivá

 

 

Pracovní sešit s. 12 cv. 1,2,3

 

 

Všechny úkoly , které budeš dělat v pracovním sešitě, nemusíš posílat ke kontrole . Sešity zkontroluji až po návratu do školy. Posílej pouze ty úkoly, u kterých to  vyžaduji. 

 

ČÍTANKA – PŘEČTI SI ČLÁNKY:

O PÁNU BOHU

JAK STAŘEČEK MĚNIL, AŽ VYMĚNIL

O DVOU KMOTRECH

 

Stačí si články pěkně přečíst, nemusíš dělat úkoly v pracovním sešitě čtení.

 

Toto jsou úkoly z českého jazyka na celý týden. Požadované úkoly mi můžete posílat průběžně během celého týdne do pátku, vyhodnotím je během víkendu a v pondělí připravím nové na další týden.

V průběhu dalších dnů se vám ještě ozvu, protože v brzké době přejdeme na výuku online. 

Pěkný pracovní týden, zdraví vás vaše třídní učitelka E.Wawrzyková