POSLEDNÍ PRACOVNÍ TÝDEN OD 22. 6. DO 26.6.

Učebnice s. 73, 74,75 - pouze přečíst a ústně splnit úkoly

pracovní sešit s. 75 - vyplň si přihlášku do tábora hůlkovým písmem, dále cv. 8

pracovní sešit s. 76 - cv. 9,10,11

pracovní sešit s. 77 - cv.12, 13

 

ČÍTANKA  přečíst postupně až do konce

 

V úterý 30.6. se bude rozdávat vysvědčení. V 8 h. si pro něj přijdou žáci, kteří chodí do školy od 27.5. a v 8,30h. si přijdou všichni ostatní. Nesmíte si zapomenout přinést podepsané  čestné prohlášení ( pouze ty děti, které nechodily do školy), roušku a složku na vysvědčení.

  PŘEJI VÁM PĚKNÉ PRÁZDNINY !!!

 
 

PRACOVNÍ TÝDEN OD 15.6. DO 19.6.

Učebnice s. 71 - SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM  = 

sloveso v přísudku se shoduje s podmětem v rodu a čísle !!

Přečti si cvičení 1 - všímej si koncovek v podmětech a přísudcích.

Dobře si přečti žlutý rámeček, kde je vysvětlena shoda podmětu s přísudkem.

Ústně si vyzkoušej cvičení 2 - hledej podměty a přísudky.

 

Pracovní sešit s.71 - cvičení 1,2,,3,4

 

UČEBNICE S. 72 - opakování

Napiš mi emailem věty  ve cvičení 1 - po slovo Vltavu.

Cvičení 2 - ústně zdůvodni pravopis i,y

 

Pracovní sešit s.72 vypracuj cvičení 1,2,3.

 

ČÍTANKA S. 99 - 106   - ČÍST

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ TÝDEN OD 8.6. DO 12.6.

Učebnice s. 69 – VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ, ZÁKLADNÍ VĚTA

 • přečti si text – Poslední výlet a pokus se rozlišit věty jednoduché a souvětí (ústně)

 • přečti si žlutý rámeček a zapamatuj si informaci !!

 • základní věta = PODMĚT a PŘÍSUDEK, přečti si úkol 2. a vypiš základní věty a pošli emailem ke kontrole( pozor: věta musí vždy obsahovat sloveso – přísudek !, na podmět se ptáme pádovou otázkou KDO?CO? – ve větě však nemusí být vyjádřen)

vzor: Venku stále mrzne.    Mrzne. =  základní věta

Učebnice s.70

 • ve cvičení 3. si přečti text a ústně vyhledej ve větách přísudky

 • přečti si pozorně žlutý rámeček!!!

 • cvičení 5 – vyhledej v textu podměty a vypiš je – pošli emailem ke kontrole!

 • cvičení 6 -  přečti a pokus se ústně vyhledat základní věty

 • cvičení 7 – vyhledej pouze 3 slovesa a urči osobu, číslo a čas – pak pošli emailem ke kontrole

 • PRACOVNÍ SEŠIT s. 69,70 cvičení 1 - 6

ČÍTANKA – číst s. 99 – 100

Připomínám, že děti, které ještě nevrátily knihy z knihovny, aby tak co nejdříve učinily, jinak by hrozilo uhradit upomínku.

 
 

Pracovní týden od 1.6. do 5.6.

 

Učebnice s. 68 – ČERVEN V PRANOSTIKÁCH

 • pozorně si přečti celou stránku
 • pokus se zodpovědět na otázky v úkolu 2,3
 • do sešitu ČJ nakresli obrázek léta

Pracovní sešit s. 67

 • cvičení 1,2,3

                        s. 68

    -  cvičení 1 – slovesa v minulém čase podtrhni vlnovkou

                          Osobu a číslo nemusíš určovat !

                    2 – nahraď sloveso dělá vhodnějším slovesem a celou větu zapiš na řádek

                    také cvičení  b,c

 • cvičení 3

 

 

ČÍTANKA  S. 95 – 99

Pod plachtami dobrodružství

Ronja, dcera loupežníka

 


Pracovní týden od 25.5. do 29.5.

 

Učebnice s. 66 – ČASOVÁNÍ SLOVES V BUDOUCÍM ČASE

 • přečti si článek Rodinná oslava
 • dobře si přečti poučky ve žlutém rámečku – SLOŽENÝ SLOVESNÝ TVAR V BUDOUCÍM ČASE = budu dělat
 • JEDNODUCHÝ TVAR = udělám
 • z textu vyber 3 slovesa v budoucím čase ve tvaru složeném a 3 slovesa ve tvaru jednoduchém a pošli emailem ke kontrole!

 • na papír vyrob blahopřání k narozeninám pro babičku nebo dědečka ( napiš text a barevně vyzdob), pak ofocené pošli emailem

Učebnice s. 67   - ČASOVÁNÍ SLOVES V MINULÉM ČASE

 • dobře si přečti informace ve žlutém rámečku
 • přečti si text KATKA NA OSLAVĚ
 • vypiš 1 sloveso v čase minulém , 1 sloveso v čase přítomném a 1 sloveso v čase budoucím a u všech urči osobu a číslo! –pošli emailem

Pracovní sešit s. 65 cv. 1,2 a,b, 3

                       s. 66 cv. 1,2 a,b, 3

 

ČÍTANKA s. 92 – 94 číst

 
 
 

PRACOVNÍ TÝDEN OD 11.5. DO 15.5.

 

Učebnice s. 64 – slovesný tvar jednoduchý a složený ( přečti si žlutý rámeček – na stránce dole)

 • slovesný tvar určitý – dá se určit osoba, číslo a čas
 • slovesný tvar neurčitý  - nevyjadřuje osobu, číslo, ani čas = infinitiv

 

 • pěkně si přečti text – NAROZENINOVÝ DORT  - pak vyhledej slovesa v infinitivu a 5 vybraných sloves mi pošli ke kontrole emailem

 

 • přečti si také text MAMINČIN POMOCNÍK a vyhledej slovesné tvary jednoduché a slovesné tvary složené – pak mi opět emailem napiš 1 sloveso ve tvaru jednoduchém a 1 sloveso ve tvaru složeném ( vyber je z tohoto textu)

 

Učebnice s. 65 – ČASOVÁNÍ SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE

 Pozorně si přečti žluté rámečky na této straně – vyskloňuj si slovesa v přítomném čase.

Emailem mi napiš slovesa v přítomném čase ze cvičení 1 ( nepiš celé věty – pouze slovesa ve správném tvaru!)

 Cvičení 2 – vypracuj pouze ústně s rodiči

 

PRACOVNÍ SEŠIT

s. 63 – úkol 1 ( postup vyjádři obrázky)

s. 64 – úkol 1  - vyznač slovesa – vlnovkou podtrhni, vypiš a urči osobu a číslo

         - úkol 2  -  opět vlnovkou podtrhni slovesa v infinitivu

         - úkol 3 – daná slovesa použij ve větách tak, aby byla v infinitivu – např. smějí se – Dobrému vtipu se budou nahlas smát.    

        - úkol 4 – zopakuj si pravopis – doplň cvičení

 

ČÍTANKA

s. 89 - Písničky, a hlavně ty o zvířátkách

s. 90 - Pojďme si hrát se slůvky, Ninini

s. 91 - Ezop a brabenec

 


PRACOVNÍ TÝDEN OD 4.5. DO 7.5.

 

Učebnice Čj s. 62

 • přečti si o trojím slovesném čase :  MINULÝ, PŘÍTOMNÝ A BUDOUCÍ

 •  přečti si a zapamatuj si poučku  - ZVRATNÁ SLOVESA

 •  Cvičení na s. 62 dole (Všechny děti se…..) přepiš emailem v čase BUDOUCÍM !

 •  Ostatní úkoly z této strany nedělej !

 

                    s. 63

     -     přečti si tuto stranu

     -     ústně splň úkoly z této stránky ( povídej si o tom s rodiči)

 

Pracovní sešit s. 61  - vypracuj všechny  úkoly

Nápověda pro cvičení 5b – u sloves v osobním tvaru můžeme určit osobu  (pozor na infinitiv!)  * jsou 4

                       s. 62   -  vypracuj všechna cvičení

 

ČTENÍ

s. 87- 88   ČARODĚJNICE – PĚKNĚ PŘEČÍST


POZOR ZMĚNA !!!

Nové úkoly vám budu psát v úvodu této stránky, abyste měli větší přehlednost a nemuseli množstvím úkolu listovat.

Pracovní týden 27.4. – 30.4.

 

Učebnice s. 60 – přečíst si  NOC S ANDERSENEM(ze školní kroniky), ústně vyhledat několik sloves. Přečíst si poučku ve žlutém rámečku pod textem.

Přečíst si úkol 1 – POHÁDKOVÁ CESTA , vyber 3 slovesa , urči u nich osobu, číslo a čas a pošli je emailem ke kontrole.

                s. 61 – přečíst PŘEKVAPENÍ a poučku – dvojí číslo!

Pak ústně splnit pouze  úkol 3.

 

Pracovní sešit s. 59 – cvičení 4,5,6,7,8  ( procvičování)

                       s. 60 -   cvičení 1

Pokračovat v čítance s. 85 - 87  HARRY POTTER

 

Český jazyk 4

Milí čtvrťáci,

posílám  vám úkoly na tento týden :

ČJ - s. 47 cv. 7 - Anežčina předsevzetí - přepište věty se správnými koncovkami do sešitu ČJ ( pravopis)

        s. 48 cv. 10 ,11  - ústně s rodiči, přečíst si několikrát žluté tabulky -DŮLEŽITÉ KONCOVKY

                 cv.  12 - pošlete mi správnou odpověď  :-)

 

        PS  - procvičování v pracovním sešitě s. 48  - splnit všechna cvičení na této stránce ( 5,6,7)

ČT - s. 63 Kocourkov, s.64  O krajánkovi, který na své cestě, s. 65 Anička skřítek a Slaměný Hubert     - vypracovat úkoly v pracovním sešitě, nedělejte úkoly v modrých rámečcích

 

Milí žáci,

jsme na začátku dalšího pracovního týdne a já mám pro vás další nadílku úkolů.  Tento týden budeme opět pokračovat v práci s pracovními sešity a průběžně doplňovat zadané učivo. Děkuji všem, kteří mi poslali vypracovaný úkol z českého jazyka :-) 

Zadání: ČJ s. 49 - nejdříve si  příběh pěkně přečtěte 

                            -  vyhledejte v textu  3 podstatná jména rodu ženského a 3 rodu středního a určete u nich pád , číslo a vzor  - prosím pošlete mi úkol na email : dostonavy2005@seznam.cz 

                           -   vypracujte do sešitu Čj cvičení 16 ( stručnou osnovu) a cv. 18  popište čarodějnici na obrázku

             PS s. 49 cv. 8,9,10

 

              ČJ s . 50 - přečíst si Vojtovo vyprávění

                               učivo: podstatná jména rodu mužského - ukazujeme si na ně TEN

                                          rozlišujeme je na ŽIVOTNÁ a NEŽIVOTNÁ  - poučka v učebnici na s. 50 - žlutý rámeček

 ústně splnit úkoly 1,2

                            - přečíst si Tranovo vyprávění, ústně úkol 3

 

PS s. 50  cv. 1,2,3,

 

ČT - číst s. . 68 - 71 INZERÁT

               s. 71  - X

               s. 71 - Beznohej na hrušku leze

                s. 72 Nové názvy navržené přírodě    + úkoly v pracovním sešitě ( bez úkolů v modrých rámečcích)

 

TÝDEN 30.3. - 3.4. 2020

Milí žáci a rodiče, opět Vás zdravím  z virtuální školy a děkuji Vám za odeslané úkoly. Jsem moc potěšena, že k práci přistupujete zodpovědně a i to se promítá do následného hodnocení úkolů. Prosím zpět mi posílejte jen ty úkoly , u kterých požádám o poslání mailem ( v tom případě prosím, aby úkol byl napsán přes počítač, ne vyfocen a poslán, samozřejmě kromě těch úkolů, kde k ofocení budete přímo vyzváni), ostatní písemné úkoly v sešitech budou zatím bez  mé opravy , slouží jako procvičování, které zkontroluji po návratu do školy. Děkuji za pochopení a vzájemnou důvěru. Na tento týden si opět přidáme pár stránek v pracovních sešitech, přeji úspěšnou práci a všem hlavně ZDRAVÍ !!!!! S pozdravem E. Wawrzyková

pondělí

Březen v pranostikách s. 51

přečíst si s rodiči pranostiky a pokusit se pochopit význam, pak prosím obrázkem vyjádřit jednu zvolenou pranostiku a ten obrázek vyfotit a poslat mi na email dostonavy2005@seznam.cz - už se moc těším :-)

Dále si přečíst cvičení 1,ústně splnit úkoly 2,3,4.

úterý

PS s. 51

Přečti si cvičení 1, zjisti, proč toto cvičení není moc hezky napsáno a ty se ho pokus napsat lépe na řádky pod cvičením (nápověda: jedno slovo se tam příliš často opakuje, najdi ho a nahraď jinými slovy), pak splň úkol 2. - barevně :-)

Nakonec vypracuj cvičení 3. 

středa

VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO s. 52

přečti si článek Mezinárodní den dětské knihy, z  textu vyber 3 podstatná jména rodu mužského životná a 3 neživotná, přiřaď je ke správným vzorům a to vše napiš do emailu, budu kontrolovcat a odměním pěknou známkou :-)

Pozorně si prostuduj tabulku vzorů rodu mužského ( na internetu si můžeš najít také tabulku vzorů podstatných jmen,se kterou jsme pracovali ve škole - ŠKOLÁKOV)

Písemný úkol do sešitu: s. 52 cv. 3 ( opravím až ve škole, všichni musí mít hotovo)

 

čtvrtek

                                                                                                                                                                               

PS s. 52 cv. 1,2

pátek

Dokončit úkoly, které jste během týdne nestihli.

 

 

Milí žáci,

 jsem tady opět se zadáním úkolů na tento týden a těším se  na vaše odpovědi :-)

Tento velikonoční týden si zopakujeme na s. 53 třídění podstatných jmen rodu mužského na ŽIVOTNÁ a NEŽIVOTNÁ. Přečtěte si text Život Hanse Christiana Andersena  a zvýrazněná slova mi přepište do emailu a určete u každého životnost a vzor. To je z této strany vše, víc úkolů zde nemusíte plnit ;-)

Na s. 54 si pozorně několikrát přečtěte tabulku SKLOŇOVÁNÍ P. J .R. M.,

Pak zkuste sami (bez sešitu) skloňovat vzory – říct rodičům.

Do sešitu ČJ- pravopis napište cvičení 6 ze s. 53.

Ústně s rodiči cv. 7 ze s. 53.

Pracovní sešit s. 53 cv. 2  - pouze utvoř věty s následujícími slovy, ostatní cvičení nemusíš dělat.

Pracovní sešit s. 54  - tady si zopakuješ, co už umíš a splň všechna cvičení 4  a,b,  5 a,b.

 

Nezapomeňte na čtení  - pro zjednodušení práce nemusíte vypracovávat úkoly v pracovním sešitě čtení, stačí, když si texty jen přečtete.

Nejtěžší článek v čítance  - Noční rybí zpěv :-),

dále Na křídlech fantazie, Lucinka nahlíží do skříně, Poletí dnem a nocí

 

Milé děti a vážení rodiče,

přeji Vám krásné Velikonoce, zdraví, pohodu a  optimismus !

Vaše tř. uč. E.Wawrzyková


Krátké aktuality | Velkoobchod - Šandera s.r.o.

 

 

 

 

 

 Týden od 14.4. do 17.4.

Učebnice s. 55 – přečíst si pozorně cvičení 8 a vysvětlit ústně pravopis vyznačených slov.

Přečíst si celou pověst TRAN VYPRÁVÍ…..

Pak vyhledat 3 podstatná jména rodu Ž,M,S a u těchto podst.jmen určit pád, číslo a vzor  ( těchto 9 určených podstat.jmen mi pošlete opět ke kontrole emailem)

Cvičení 14 si přepíšete do sešitů ČJ. Vypište si pouze slova, která budete doplňovat, nepište celé věty!

Učebnice s. 57 pouze si stranu přečíst – Duben v pranostikách

Pracovní sešit s. 55 -

Vypracuj cvičení 6,7,8

Emailem mi napiš tajenku(jedno slovo) a připiš, co to slovo znamená :-)

Také vypracuj úkoly na s. 56

Opět připomínám, že pracovní sešity budu kontrolovat po návratu do školy, není třeba strany ofocovat a přeposílat, je to pro mě nečitelné a nemůžu práci opravit.

V čítance pokračuj ve čtení na s.79 – Potíže s Čaroslečnou,

                                                      s. 80 – Vesmírný trh v Palaputře

Není třeba dělat úkoly v pracovním sešitu!

 

TÝDEN 20.4. – 24.4.

Milí žáci a rodiče,

zdravím Vás v novém týdnu. Děkuji za odeslané úkoly, které jste téměř všichni zodpovědně vypracovali. Kdo tak ještě neučinil, prosím, aby mi podal třeba telefonickou zprávu, abychom našli cestu, jak úkoly v této době zvládnout.  Přeji Vám pevné zdraví a vydržte, společně to zvládneme! :-)

 Učebnice s. 58 – celé přečíst a ústně rodičům zdůvodnit pravopis neúplných slov.

                         - nakresli obrázek májky a pošli emailem ( předám do galerie na stránky školy) a trošku si k obrázku zaveršuj a připiš krátkou májovou básničku :-)

 

                s. 59 – přečti si text a potom si vyber 1 odstavec  (kterýkoliv)  a ten správně přepiš do emailu.

 

PRACOVNÍ SEŠIT

s. 57  úkol 1a, b

Nápověda k obrázku -  ývarp kenámřeh :-)

s. 58  procvičování – cv. 1,2,3

 

 

ČTENÍ

Čítanka s. 83 – 84  MOMO A JEJÍ PŘÁTELÉ