Pracovní týden od 25.5. do 29.5.

 

Učebnice s. 54  - prohlédni si obrázky a pokus se vybrat správné písmeno ke každé větě pod obrázky.

Tyto věty přepiš do sešitu AJ i se správným písmenem obrázku.

Pracovní sešit s. 54 cv. 5,6

 

 

 


PRACOVNÍ TÝDEN OD 11.5. DO 15.5.

 

Napiš si do slovníčku další nová slovíčka!

Přečti si v učebnici na s. 53 text písně a pak ústně splň  úkol pod textem -  podle vět urči o kterého živočicha se jedná. 

Pracovní sešit s. 53 - cv. 3,4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní týden od 4.5. do 7.5.

Aj – lekce 11 – THEN AND NOW ( TEHDY A NYNÍ)

(It) was    to bylo

(It) had    to mělo

first      první

mammoth    mamut

toes     prsty na nohou

neck     krk

front feet    přední nohy

back feet   zadní nohy

three metres tall    tři metry vysoký

centimetres    centimetry

hooves       kopyta

tusks        kly

small        malý

alive         naživu, živý

   

Přepiš si nová slovíčka do slovníčku .

Učebnice s. 52 – přečíst si o zvířatech dříve a teď.

Do sešitu AJ si napiš věty 1 – 6 a připiš k nim podle správnosti T – true (pravda) nebo F -  false ( lež)

Pracovní sešit s. 52 cv. 1,2  . Také si vybarvi obrázky.


POZOR ZMĚNA!!!

NOVÉ ÚKOLY VÁM BUDU ZAPISOVAT DO ÚVODU TÉTO STRÁNKY!!!

Pracovní týden 27.4.-.30.4.

Učebnice s. 51 - The Dragon Crown   - přečíst si komiks 

Pracovní sešit s. 51 cv. 8 . Cv. 9 - pouze přečíst.

 

Anglický jazyk 4

AJ  - naučit se nová slovíčka lekce 8

        - v sešitě na s. 40 si přečíst  rozhovor a odpovědět na otázky podle televizního programu

         - pracovní sešit s. 40 cv. 7,8,9 

 vynecháme v PS stránky, kde potřebujeme poslech nahrávky, to si doplníme, až budeme zase ve škole ;-)

 

AJ  - s. 42     My free time ( Můj volný čas)

 

          do slovníčku si přepište tato slova:    free time     -      volný čas

                                                                     I watch TV -       dívám se na televizi

                                                                     I read         - čtu si

                                                                     I play volleyball - hraji volejbal

                                                                     table tennis -  stolní tenis

                                                                     ice hockey - lední hokej

                                                                     I ride my horse - jezdím na koni

                                                                     What do you do on Tuesday in your free time? - Co děláš v úterý ve volném čase ?

 

 

 Přečíst si rozhovory na s. 42, pokračovat na s. 43 - ústně procvičit

PS s.  41 - opakování - doplnit cv. 10

      s.  42 , 43  cv. 1,2, 3, 4

  Pohodový pracovní týden a zdraví vám přeje tř. uč. E.Wawrzyková

 

TÝDEN 30.3. - 3.4.

UČEBNICE S. 44, 45

Přečíst si oba dopisy, pak do sešitu AJ napsat jméno Hana

                                                                                      Lucy

a ke jménům podle textu přiřadit správné obrázky(zapsat číslem)

nová slovíčka:    (I go) shopping     (chodím) nakupovat

                                           

                          (I go) swimming   ( chodím) plavat  

                          ( I go) fishing        ( chodím) na ryby 

                          (  I go )running      (chodím ) běhat

                         ( I go ) skating        ( chodím)  bruslit    

                         ( I) sleep                 spím

                            listen to music     posluchám hudbu

                           Do you go shopping on Mondays? Chodíváš v pondělí nakupovat ?

                          Yes, I do.    Ano.

                          No, I don´t. Ne.     

Pracovní sešit s. 44,45 cv. 5,6

,7.

V případě nejasností mi můžete volat na t. č. 605710251 nebo napsat na email dostonavy2005@seznam.cz

Přeji Vám pěkný pracovní týden!                 

 
 
 

 ÚKOLY NA TÝDEN  od 6.4. do 10.4.

 

Nejprve si zkontrolujte podle tohoto odkazu na youtube zda jste pracovali správně.

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgOGj4_6y2I

 

Tento týden budeme pro

cvičovat v učebnici na s. 46, úkol 1. vynecháme a splníme úkol 2.

Připravte si malý sešit AJ a zapište si čísla 1,2,3,4,  k nim přiřaďte správné písmeno podle obrázku tak , aby odpovídal popisu.

Na s. 47 si můžete s rodiči nebo sourozenci zahrát hru, kde si určíte vlastní pravidla. Cílem hry je, dostat se co nejdříve do středu kruhu. Příjemnou zábavu!! J

 

Pracovní sešit s. 46.- 47  úkoly 1, 2, 3. + Quiz time

 Nová slovíčka :

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÚKOLY NA TÝDEN OD 14.4 .DO 17.4.

 

Lekce 10  - AMAZING ANIMALS (ÚŽASNÁ ZVÍŘATA)

Do slovníčku si napiš tato slovíčka:

whale   velryba

gorilla   gorila

frog      žába

eats     jí, žere

meat   maso

insects  hmyz

Učebnice s. 47 – 48 – prohlédnout si obrázky a přečíst věty, vyzkoušet si cvičení ústně

Pracovní sešit : s.48 – 49 cv.1,2,3,4

Pokud si nebudete vědět rady, vypracujeme společně ve škole po vyučování.

 
 

Týden 20.4.-24.4.

 

 Učebnice s. 50  v rámci možností si text přečíst a pokusit se odpovědět na otázky ( vše si znovu projdeme ve škole).

Pracovní sešit s. 50  cv. 5, 6, 7

 

Úkol 7 prosím ofotit a poslat emailem, pěkné práce vystavím na stránkách školy.