Sport / ČSP/ Hv

Sportovní hry  pro 6. - 9. třída - pátek od 14,00hodin.
Florbal I.stupeň 12.12.2019 odpadá - vánoční jarmark
 
 

 9.12.Tv 6,7 - sálová kopaná, basketbel

10.12.ČSP  6,7 výrobky na vánoční jarmark 

11.12. Tv 5.tř. hala. 

12.12.ČSP  8,9  vánoční jarmark

13.12. Tv 8,9