Sport / ČSP/ Hv

Republikové finále : atletika Třebíč - 7.6.2020
                                 florbal Pardubice - 21.11.2020
 
Sportovní hry  pro 6. - 9. třída - pátek od 14,00hodin.
Florbal I.stupeň 30.1.2020 od 15.00 - 16.00 hodin