Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 1. září 2014 v 8.00 hodin v tělocvičně ZŠ Dolany se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku. Shromážděné děti a jejich rodiče uvítalo vystoupení dětí z tanečního kroužku Marka Kypúse. Všechny pozdravil a s novinkami tohoto školního roku seznámil pan ředitel Mgr. Zdeněk Lusk. Žáky přišel pozdravit i pan starosta Ing. Ondřej Feber. Mezi hosty byli i pan místostarosta Ing. Tomáš Bařák, pan em. biskup Volný a pan farář Manowski. Slavnostní přivítání čekalo také prvňáčky. Dostali krásné šerpy, pamětní listy, desky na sešity a kytičku. Rovněž zástupci obecního úřadu přinesli prvňáčkům na památku knihu a pamětní list, podívejte se...

                Přejeme všem žákům hodně úspěchů .