Mikulášská zábava

Již tuto sobotu 7. listopadu 2015 přišel mezi děti stonavské školy Mikuláš spolu s čertem.

Organizačně zajišťovala akci Rodina a škola, která i v letošním školním roce pracuje pod vedením pana Richarda Palowského. Zábavu zahájily netradičně mažoretky – čertice. Prodávaly se výborné domácí zákusky, které napekly maminky. Program – vystoupení a soutěže  - připravily paní učitelky z 1. stupně. V sále probíhala „čertí show“.  Děti tančily, soutěžily, užívaly si hezké odpoledne. Také dospělí, kteří přišli v opravdu hojném počtu se dobře bavili. V závěru Mikuláš rozdal dětem balíčky.

Všem rodičům, kteří s realizací Mikulášské zábavy pomáhali, patří velké poděkování. To si rovněž zaslouží paní učitelky z 1. stupně za přípravu programu.