Mikulášská zábava

S předstihem dorazil v neděli 16. listopadu 2014 do stonavského PZKO Mikuláš spolu s čertem. V sále se to čertíky a andílky jen hemžilo.

O zahájení se postaraly školní mažoretky. Děti přivolaly Mikuláše a nastal rej čertíků a andílků. Tančilo se, soutěžilo, andílci sborově zazpívali. Nechybělo ani taneční vystoupení děvčat z pohybově-tanečního kroužku. O hudební produkci se postaral Danek Huňař – děkujeme. J

Zkrátka o dobrou náladu nebyla nouze. Každá třída si vysloužila o mikulášskou nadílku, kterou jim na závěr předal Mikuláš s pomocníky.

Všichni přítomní se mohli občerstvit. Ke koupi byly výborné zákusky, které napekly samy maminky. Sál byl plný, všichni se dobře bavili,podívejte se.

Za krásná vystoupení a soutěže děkuji paní učitelkám 1. stupně. Poděkování patří také RaŠ pod vedením pana Richarda Palowského za organizační zajištění akce, všem rodičům, kteří pomáhali.

Děti se již teď těší, až Mikuláš přijede napřesrok.

                                                                                         Milada Heimerová