Atletický kroužek ve školním roce 2019/2020

Atletický kroužek začíná dne 16.9.2019 ve sportovní hale ve Stonavě v 15,45 hodin.