Anketa

Dejte svuj hlas

Evě Bohmové (157)
9%

Natálii Miarkové (34)
2%

Tereze Sichové (311)
18%

Valérii Alabánové (136)
8%

Denise Kremerové (24)
1%

Tereze Grzonkové (1 011)
57%

Vojtěchu Chodurovi (47)
3%

Janu Buštíkovi (41)
2%

Celkový počet hlasů: 1761