Přírodopis - 9. třída

6.6.:
Všem, kteří nastoupíte v pondělí na přijímačky přeji štěstí, čistou mysl a pevné nervy!
 
18. 5. - 8. 6.:
Milí deváťáci, věnujte se intenzivně přípravě na přijímačky, po 8.6. se vrátíme k přírodopisu.
 
4. 5. - 17. 5.:
Děkuji všem, kteří zaslali své názory - bylo vás hodně. Do 17.5. vytvořte prezentaci na téma Organismy na světě. Vyberte si jednoho živočicha nebo rostlinu a zpracujte krátkou prezentaci - max 10 slidů. Odešlete na známý e-mail: j.harokova@seznam.cz
 
 
27.4. - 1.5.:
Milí deváťáci, odpočiňte si trochu od učení. Zašlete mi, prosím, vaše myšlenky, názory, pocity, které máte v této mimořádné době. Zajímá mě, co děláte, jak se cítíte, co prožíváte ( pokud chcete psát, že se 6 hodin denně učíte přírodopis, tak to ani neposílejte). Chybí mi komunikace s vámi, tak si pojďme touto cestou povykládat. Posílejte na e-mail: j.harokova@seznam.cz 
 
 
 
20.4 - 24.4.:
Milí žáci, z důvodu zvýšené poptávky na testy jsem vám jeden vytvořila. Vypracování mi nemusíte zasílám, uvidím ho přes můj učitelský panel. Pokud chcete, tak si test můžete poslat na váš e-mail.
 
 
Hodnocení:
15-14 bodů - 1
13 bodů - 2
12-9 bodů - 3
8-6 bodů - 4
5-0 bodů - 5

Hodnocení je pouze orientační, v mimořádné situaci neznámkuji.
 
Písemně zpracovat Atmosféru: důležité: složení vzduchu, i v %, vrstvy atmosféry, popsat skleníkový jev a teplotní inverzi (i obrázek). Postupuj podle učebnice nebo využi internet. Pokračujeme: příští týden: od 16. 3. do 20. 3.:  Pedosféra - stará učebnice ( v nové se musíš zorientovat) str. 44 - 48: co tvoří půdu, půdotvorné činitele, co ovlivňuje vznik půdy, co je humus, úrodnost půdy, půdní druh, půdní typ, půdotvorné procesy, důležité živiny, devastace a rekultivace. Ve wordu vypracujte: Na konci tématu pedosféra jsou otázky - stará učebnice str. 47, číslo 27, 28, 29, 30. Pokud by někdo otázky nenašel, jsou dole v souborech. V týdnu od 23. 3. do 27. 3. odeslat na e-mail: j.harokova@seznam.cz. Ručně napsat a poslat na e-mail úvahu(referát) na téma ochrana půdy, max 10 vět do 3.4.
 
 
 
 

 

 

27.4. - 1.5.:
Milí osmáci, odpočiňte si trochu od učení. Zašlete mi, prosím, vaše myšlenky, názory, pocity, které máte v této mimořádné době. Zajímá mě, co děláte, jak se cítíte, co prožíváte ( pokud chcete psát, že se 6 hodin denně učíte přírodopis, tak to ani neposílejte). Chybí mi komunikace s vámi, tak si pojďme touto cestou povykládat. Posílejte na e-mail: j.harokova@seznam.cz