Anglický jazyk - 9. třída

Zdravím devátou třídu,
jen shrnu na čem jsme se včera domluvili. Do pondělka 19.10. prosím vypracovat Pl č.1 a odevzdat ke kontrole
( Pokud by ho někdo ztratil...najdete ho zde  PL č.1 . ).
 
Budeme opakovat GOING TO.

Použití slovního spojení „be going to

Oznámení dříve promyšleného rozhodnutí

Vyjádření předpovědi, což není stejná předpověď, jako tomu bylo u budoucího času prostého  – v tomto případě je předpověď založena na faktech nebo důkazech.

Kladnou větu s vazbou „be going to“ vytvoříme: Zájmeno + be +going to + infinitiv slovesa. př. I am going to think. You are going to sit. She is going to think.

Zápornou větu vytvoříme pomocí vazby „be going to“, tak pouze přidáme zápor „not“. Z vazby „be going to“ vznikne „be not going to“.
                                                               př. I am not goig to think. You are´t going to sit. She isn´t going to think.

Otázka - Jako je tomu i u ostatních časů i u vazby „be going to“ dojde u tázací věty ke změně v slovosledu. Věta začíná slovesem „be“, následuje zájmeno a zbytek zůstane stejný jako u kladné věty.    př. Am I going to think?    Are you going to sit?   Is she going to think?

Příklady anglických vět s „be going to“

  • Are you going to ask him? – Máš v plánu ho požádat?
  • She is going to be better student. – Bude lepší studentkou.
  • What are you going to do with this book? – Co máš v plánu dělat s tou knihou?
  • What are you going to do with the money? – Co uděláš s těmi penězi?
  • Whot are you going to buy? – Co budeš kupovat?
  • What are you going to cook? – Co budeš vařit?
  • There is going to be the presentation. – Bude tam prezentace.
  • I am not going to give up smoking. – Nebudu se vzdávat kouření.
  • She is not going to spend so much money. – Nebude utrácet tolik peněz.
 
Do pondělka 19.10. prosím vypracovat Pl č.1 a odevzdat ke kontrole ( Pokud by ho někdo ztratil...najdete ho zde PL č.1. ).