Matematika - 8. třída

 

boucnikova@centrum.cz

 
12.6.2020
 
Téma zní -
 
    ROVNICE - VŠECHNY MOŽNOSTI ŘEŠENÍ
 1. jedno řešení
 2. žádné řešení
 3. všechna řešení
 
Zde máte naskenovaný sešit od Terezky Konečné. Podívejte se na příklady všech možností řešení rovnice, zápis výsledku, čtení výsledku. Opište si je do sešitu a vyřešte (také do sešitu) všech osm rovnic z tohoto pracovního listu. Nebojte se výsledků! Vy, co nejste ve škole, pošlete mi vyfocený zápis příkladů + vyřešených osm rovnic do
 
    15.června 2020.
 
8.6.2020
 
Milí osmáci, jelikož začala výuka i ve škole, práci na web Vám zadám až na konci týdne.


 
1.6.2020
 
         OSOVÁ A STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST
         VĚTY O SHODNOSTI TROJÚHELNÍKŮ
 
Shrneme tři kapitoly dohromady - pracovní list Vám vysvětlí vše. Čtěte pořádně, rýsujte pořádně, pošlete opět do příštího pondělí.


 
25.5..2020
 
Navážeme na osovou a středovou souměrnost opakováním  -
 
        SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ.
 
1. Nejdříve teorie -
 
zde máte krátkou prezentaci (PowerPoint), která by Vám měla stručně přiblížit tři věty o shodnosti trojúhelníků -
 1. sss - (čteme) strana, trana, strana - známe tři strany
 2. sus - strana, úhel, strana - známe dvě strany a jeden úhel, který známé strany svírají
 3. usu - úhel, strana, úhel - známe jednu stranu a dva úhly, které na známé straně leží

Pořádně si ji projděte, ČTĚTE!!!, a věty se opět naučte.

 
2. A teď navazující praxe, konstrukce podle vět -
 
Zde je pracovní list, stáhněte si jej a -
 1. doplňte náčrtek
 2. doplňte zápis konstrukce
 3. narýsujte trojúhelník. 
 
Vše dopňte vaší rukou, ne na počítači (při mé kontrole ať rozpoznám vaší práci).
Je třeba opět pořádně ČÍST!!! Všechny tři trojúhelníky nafoťte a pošlete zase do příštího pondělí.
Už nebudu jmenovat ty, kteří VŮBEC se mi svými pracemi nechlubí, ale blíží se konec školního roku a už vím, komu uřčitě zlepším známku... (hodněkrát jsem řekla, že i snahu oceňuji, a v tomot období dvakrát!).
 
 
 
18.5.2020
Tento týden opakujeme -
 
OSOVÁ A STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST
 
1. Osová souměrnost - tato videa (6.třída) vám připomenou -
 
 
obraz bodu A v osové souměrnosti
 
 
Obraz úsečky AB v osové souměrnosti
 
Samostatná práce - narýsujte libovolný trojúhelník ABC ( dvakrát ) a narýsujte osu o souměrnosti -
 1. mimo trojúhelník
 2. protínající trojúhelník na dvou stranách
 
Narýsujte obraz trojúhelníka ABC (trojúhelník A'B'C') podle osy o, oba obrázky mi pošlete na mejl.
 
2. Středová souměrnost - tato videa (7.třída) vám připomenou -
 
Video 1
 
konstrukce obrazu BODU ve středové souměrnosti
 
 
konstrukce obrazu ÚSEČKY ve středové souměrnosti
 
Samostatná práce - narýsujte libovolný trojúhelník ABC ( dvakrát ) a narýsujte střed S souměrnosti -
 1. mimo trojúhelník
 2. v trojúhelníku
 
Narýsujte obraz trojúhelníka ABC (trojúhelník A'B'C') podle středu S, oba obrázky mi pošlete na mejl.
 

! ! ! V Š I C H N I ! ! !

 
11.5.2020
Jsem ráda, že se ozvali další osmáci -
 
 • Ondra
 • Danek
 
Pro všechny osmáky jsem nyní připravila konkrétní použití MBDV. Všechny konstrukce jsme spolu od šesté třídy rýsovali, teď je na Vás si je zopakovat. Tady je pracovní list a pět konstrukcí, ty, které se často využívají v geometrii na základní škole. Je zde
 1. o kterou MBDV jde (černě)
 2. konkrétní příklad (modře)
 3. rozbor - postup konstrukce slovem (černě)
 4. kde je ta MBDV ukrytá (zeleně)
 5. u některých je i motavační video (stačí okopírovat a otevřít)
 
Není to nijak těžké, není to ještě použití v konkrétních příkladech (to teprve přijde). Pomalu, pečlivě a hlavně viditelně mi pošlete obrázek vašeho snažení do dalšího pondělí o velikosti fotky (pokud to bude fotka) aspoň 40 kB. Tak se snažte a pochlubte se.
 
4.5.2020
 
SPOLUPRACUJÍCÍ, ZASÍLAJÍCÍ SVÉ PRÁCE -
 
 • Kristýnka
 • Zuzka
 • Terezka
 • Štěpán
 • Barča
 • Benji
 • Přemek (jednou)
 • Ela (jednou)
 
MOC DĚKUJI!!!
 
OSTATNÍ JSOU BOHUŽEL PASIVNÍ, PŘESTO MUSÍM DOUFAT, ŽE SE UČÍTE A AŽ SE UVIDÍME, ŽE MI TO DOKÁŽETE.
 
Dnes holá teorie, na kterou navážu příští týden  konstrukčními příklady.
 
        MBDV -  množina bodů dané vlastnosti
 
 
Vše jsme v minulosti konstruovali, teď je vše na jednom místě. Je třeba si vzpomenout a naučit se to - ve škole budou testy.
 
 
 
27.4.2020 - je tady opět pondělí a další část matematiky
 
        Thaletova kručnice + užití
 
Nejdříve se podívejte na toto krátké video -
 
 
Je to kružnice, která má tuto vlastnost - 3 body ležící na obvodu kružnice, z toho dva jsou krajními body PRŮMĚRU této kružnice, když spojím, dostanu vždy pravoúhlý trojúhelník. Narýsujte si oba příklady do sešitu - vzorový a procvičovací.
 
Teď se podívejte na toto krátké video -
 
 
Toto je další užití. Vrátíme se v čase - 3 vzájemné polohy kružnice a přímky -
 1. sečna
 2. tečna
 3. mimoběžka
Všechny tři přímky jsou kolmice k prodlouženému poloměru kružnice.
Tečna - přímka a kružnice mají jeden společný bod - bod dotyku.
My nyní budeme rýsovat tečny ke kružni bodem ležícím vně kružnice -
 1. narýsujete kružnici k(S,r= ? )
 2. narýsujete bod D ležící vně (venku) kružnice
 3. narýsujete prodloužený poloměr - polopřímku začínající v bodě S a pokračující za bod D
 4. sestrojte střed S1 úsečky SD (střed Thaletovy kružnice)
 5. sestrojte Thaletovu kružnici k1(S1,r = S1S nebo S1D)
 6. kružnice k a k1 se protnou ve dvou bodech T1, T2 - body dotyku tečen
 7. narýsujte PŘÍMKU DT1 a PŘÍMKU DT2 - narýsovali jste tečny t1 a t2
Nenaučíte se tuto konstrukci jediným pokusem, rýsujte vícekrát, a hlavně mi výsledek pošlete - VŠICHNI!!!!!
 
 
20.4.2020 - pokračujeme v teorii navazující na kružnici, kruh -
       
        VÁLEC
 
Nejdříve se podívejte na tato krátká videa -
1. video - Válec - úvod
2. video - Povrch válce
3. video - Objem válce
 
Videa se týkají 3D (trojrozměrného) geom. útvaru - VÁLCE. Prohlédněte si je, nejlépe aspoň dvakrát (i třikrát). Pak si stáhněte tento pracovní list, kde máte shrnuta všechna tři videa a 4 příklady na procvičení výpočtu povrchu a objemu válce. Vše je hezky vysvětleno ve videích.
 
Milí osmáci,
jen málokdo se ni z vás ozve a pošle vypracované úkoly -
 • Kristýnka
 • Zuzka
 • Přemek
 • Štěpán
 • Ela
přesto musím počítat s tím, že pocvitě pracujete a učíte se dle svých možností, a že učivo je probrané. Mějte se hezky a doufám brzy naviděnou.
 
14.4.2020 - máme po svátcích, musíme pokračovat dál
 

Děkuji všem, kteří mi poslali své práce

- tento týden navážeme na předcházející teorii - téma zní
 
    OBVOD KRUŽNICE, OBSAH KRUHU

 

Zde najdete pracovní list, který po Vás chce vypočítat

 1. obvod kružnice

 2. obsah kruhu

 3. výpočet poloměru nebo průměru

 4. nalezení chyby.

Opět obsahuje výsledky. POČÍTEJTE!!!

 

6.4.2020 - další práce
 
- tento týden zcela změníme téma, k rovnicím a slovním příkladům se vrátíme (ve škole), nyní nastává čas na samostudium a hodně teorie, kterou si procvičíme opět až ve škole - téma zní
 
    KRUŽNICE, KRUH, VÁLEC
 
Nejdříve se podívejte na toto krátké video.
 
1. Kružnice, kruh -

v souborku najdete teorii týkající se kružnice a kruhu - definice kružnice a kruhu, rozdíl mezi nimi, základní pojmy, co je to Ludolfovo číslo a jeho hodnota, vzorce obvodu a obsahu - bohužel je to vše se třeba naučit - soubor zde.

Další krátké video
 
2. Vzájemná poloha kružnice a přímky -

v souborku najdete tři pojmy - sečna, tečna, mimoběžka (v některé učebnici - vnější přímka kružnice). Je třeba se je naučit rýsovat - postup máte po krocích popsaný, na závěr máte shrnuty definice jednotlivých přímek - opět je třeba se vše naučit - soubor zde.

 

3. Části kružnice a kruhu -

v souborku jsem na záčátek vložila opět pojmy - co je kružnice a co je kruh, spojeny s úkolem, vyřešte. Pak následuje pět nových pojmů - částí kružnice a kruhu (s otázkou, přemýšlejte), no a naučte se je - tvar a definice. Na závěr malý testík, vyřešte si ho a porovnejte s výsledky - soubor zde.

 
 
Opět děkuji všem, kteří mi posíláte ukázku svých prací, jsem moc ráda.
 
 

Nový týden je tady, 30.3.2020, pondělí, jsem tady opět a se mnou nové úkoly -

 

Moc děkuji Zuzce Maťové a Kristýnce Kampasové za zpětnou vazbu (zaslání vypracovaných rovnic), jen tak dále.

Už minulý týden jsem avizovala téma tohoto týdne - hodnota výrazu, pracovní list je zde. Tvar výrazu se hodně podobá rovnicím, které jsem Vám zadala minulé týdny. Až se spolu sejdeme na řádné hodině, budeme se věnovat těžším rovnicím, a těžším zkouškám, proto -

 1. písmena ve výrazech jsme nazvali proměnná,  proto je proměníte za hodnotu, kterou máte v zadání (modře)
 2. pokud např. x = 2 a dosazujete do jednočlenu 5x, znamená to 5 krát 2 (NE číslo 52)
 3. řešíte číselný výraz, kde platí přednost -
            - závorky
            - součin, podíl
            - soušet, rozdíl
 1. Dávejte si pozor!!!!! pokud dosazovaná hodnota je záporné číslo, např. x = -5
            - jednočlen např. 4x je 4 krát x, po dosazení 4 krát (-5), zápis 4(-5) = -20
            - dvojčlen v závorce např. ( 9 - x ) a dosazovaná hodnota je x = -5,
              po dosazení vypadá závorka ( 9 - (-5)) = minus a minus je plus = ( 9 + 5) = 14
 
Počítejte pečlivě, opět se zopakuji, základem je výraz správně opsat a přidám - správně dosadit.
 
Jani, Zuzko, Samueli a Eli - mé pondělní družstvo - zdokonalujte se v celých číslech, odkaz máte zde
 

Je 24.3.2020 a opět mám pro Vás nové úkoly -

 

Milí osmáci, potřetí jsem Vám připravila pracovní list s rovnicemi ( i s výsledky). Prosím poctivě počítejte, je to stěžejní učivo osmé třídy a prozatím jsou to jsou rovnice patřící k jednodušším. Nezapomeňte -

 1. správně rovnici opište
 2. roznásobte závorky (číslem před závorkou vynásobím každý člen v závorce zvlášť - pozor na znaménka!!!!!), zápis 5(x-4) je totéž jako 5 krát (x-4)
 3. na levou stranu přesunete všechny členy s neznámou (z pravé strany přesouvám s opačným znaménkem)
 4. na pravou stranu přesunete konkrétní čísla (z levé strany přesouvám čísla taktéž s opačným znaménkem)
 5. zjednodušíte pravou i levou stranu
 6. pravou stranu rovnice vydělíte číslem, které je na levé straně u neznámé (včetně znaménka!!!
 7. vypočítali jste kořen rovnice
 8. provedete zkoušku rovnice (poctivě levou stranu a pravou stranu, jeden mezivýpočet).
V dalším úkolu příští týden se vrátíme k HODNOTĚ VÝRAZU, neboli zkoušce rovnice.
         
                                                                                      Držím pěsti!!!!
 

Je 19.3.2020 a mám nové úkoly -

 

Mám pro vás osmáci další rovnice nazvané Snadné rovnice (originál z netu). Zároveň přikládám výsledky k jednotlivým rovnicím - kořen rovnice a výpočet zkoušky -

 1. x= 7   L=P= 24
 2. x= -1   L=P= -5
 3. x= 18   L=P= 163
 4. x= 7   L=P= 104
 5. x= 22   L=P= 105
 6. x= 2   L=P= 48
 7. x= -30   L=P= -133
 8. x= 1   L=P= 22
 9. x= -7   L=P= zlomek  -11/3
 10. x= 3   L=P= zlomek 17/4
 
11.3.2020 - zadání učiva


Rovnice - do sešitu vypočítejte rovnice se zkouškou, které máte na tomto pracovním listu.