Fyzika - 8. třída

 
jan.syrovy@centrum.cz

 
Tepelné záření
 
13.3. 2020 
 
Žáci vypracují Otázky a úkoly na pracovním listu str. 41, který již obdrželi, případně jej naleznou ZDE.
O dalších úkolech budou žáci informováni příští týden.
 
 
 
23.3. 2020
 
Změny skupenství, tání a tuhnutí krystalických látek
 

Žáci nastudují kapitolu o změnách skupenství a o tání a tuhnutí krystalických látek. Ke studiu využijí učebnici na straně 66 – 70 a již obdržených pracovních listů. Naleznete je také ZDE. Do těchto pracovních listů si prosím doplňte chybějící údaje a pokuste se odpovědět na modře zvýrazněné otázky. Prosím ty z vás, kteří pracovní listy nemají, aby si je vytiskly.

Pokuste se také tužkou odpovědět na modře zvýrazněné otázky.

Všem doporučuji ke zvládnutí učiva o tání a tuhnutí krystalických látek shlédnou toto video.

Nepatrné rozdíly (ve značení fyzikálních veličin) si ujasníme, až se shledáme.

Budete-li mít jakoukoliv nejasnost, neváhejte se na mě obrátit na výše uvedenou e-mailovou adresu.