Dějepis - 8. třída

 

20. května 2020

Opakování učiva: Vypracuj odpovědi a pošli mi na email do středy 27. května 2020
1. Kdo byl Alfréd Nobel?
2. Co vytvořil D. I. Mendělejev?
3. Čím se proslavil CH. Darwin?
4. Kdo je považován za zakladatele moderní genetiky?
 
Přečti si kapitolu Občanská válka v USA - str.77 -79. Do sešitu opiš žlutý rámeček - str.79.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

11. května 2020

Kapitola Hospodářské a společenské změny začátkem 2. poloviny 19. století - přečti, vypiš do sešitu objevy a vynálezy tohoto období a opiš žlutý rámeček na straně 75.
Vypracuj odpovědi na tyto otázky a pošli mi na email do konce tohoto týdne.
1. Kdy vládla Marie Terezie a jaké reformy zavedla?
2. Co je Toleranční patent? Kdo ho vydal?
3. Ve kterých letech proběhla Velká francouzská revoluce?
4. Vysvětli pojmy: národní obrození, osvícenství, centralizace, exil.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. dubna 2020

1. Která bitva a kdy znamenala definitivní porážku Napoleona?
2. Národní obrození probíhalo kdy?
3. Kdo je František Palacký? Víš kde se narodil?
4. Co je to Česká expedice?
Odpovědi na tyto otázky vypracuj a pošli mi do mailu do úterý 5. května.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22. dubna 2020

1. Kapitola Vyvrcholení národního obrození - učebnice str.61-62 - přečti a udělej výpisky do sešitu.

2. Vytvoř 5 otázek k tématu národní obrození. Zašli mi je na email do pátku 24. dubna 2020.

2. Vytvoř tajenku k tématu národní obrození, nejméně na 5 písmen. Zašli na můj email do pondělí 27. dubna 2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
1. Přečti si kapitolu o Napoleonu Bonaparte a udělej výpisky do sešitu. Stará učebnice strana 52-56.
2. Na email mi pošli odpověď na otázku: Které bitvě se říká "bitva tří císařů" ? (kdo, kde, kdy, výsledek)   Termín: sobota 28. března 2020
 
 
 
Vypracuj referát o Marii Terezii a jejich reformách - zašli na email do pátku 20.3.2020
             pročti si důkladně kapitolu Velká francouzská revouce - str.48 - 52 stará učebnice a do sešitu si vypiš: Maxmilien Robespierre - kdo to byl,                     girondisté, jakobíni, vypiš si, jaké změny ve společnosti revoluce přinesla.
 
 
 
 Z kapitoly Napoleonská epopej vypiš bitvy, které Napoleon svedl. Zašlete na email do pátku 17. dubna 2020
 Přečti si a udělej výpisky do sešitu Habsburská monarchie po Vídeňském kongresu a České země v době národního obrození str.58-60