Chemie - 8. třída 

26.10. Dostal jsem se k hodnocení vašich prací. Chybí mi několik pracovních listů jak z chemie, tak ze zeměpisu. Nepodesané listy jako by nebyly. Nevím, komu je přidělit. Přijdete na to ve známkách. Úplně dole jsou označené PL. Známky
18.10. - Do středy 21.10. - dojdejte PL - směsi - do školy. Učivo- směsi a oddělování směsí. Zápisy do sešitu ZDE.  Příklady na propočítání rozpustnosti ( oslední naše hodina) ZDE. - počítáme pomocí trojčlenky.