Český jazyk - 8. třída

1. června 2020

Mluvnice

1. Učebnice str. 123-124 text Ekologie. a) vyber z textu 10 podstatných jmen a urči pád, číslo, rod a vzor.
                                                         b) vyber z textu 5 přídavných jmen a urči pád, číslo, rod, druh a vzor.
                                                         c) vyber z textu 5 sloves a urči osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid.
Vše vypracuj do sešitu a zašli foto.
 
2. Vypracuj do sešitu odpovědi na tyto otázky: 1. Jak se nazývají základní větné členy?
                                                                     2. Jak se nazývají vedlejší větné členy?
                                                                     3. Co je to předmět - jaký člen, co rozvíjí, jak se ptáme?
                                                                     4. Co je přívlastek - jaký člen, co rozvíjí, druhy.
3. Vypracuj do sešitu cvičení 3 na str. 45.
Vše vypracuj do sešitu a pošli foto.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

20. května 2020

Mluvnice

1. Vypracuj do sešitu Č1 cvičení 2a,b na straně 99.
2. Uveď 5 příkladů těchto slovních druhů: přídavná jména, příslovce, spojky, citoslovce. Také do sešitu.
3. Urči u přídavných jmen pád, číslo, rod, druh a vzor: po lesní cestě, podle jízdního řádu, do Jirkova sešitu, červená jablka, známí herci
Zašli foto všech tří částí v sešitě. Termín: pondělí 25. května 2020.
 

Literární výchova

1. Přečti si z čítanky ukázku ze strany 144-147 Soud. Zapiš si do sešitu jméno autora a název románu, ze kterého je ukázka.
2. Doplň autory těchto děl: Lakomec, Romeo a Julie, epigramy, Povídky malostranské, Rohovín Čtverrohý, F.L. Věk, Divá Bára - napiš do sešitu Lv.
3. Vysvětli pojmy: báseň, balada, epigram, román, povídka, refrén. Pošli na můj mail. Termín: středa 27. května 2020.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11. května 2020

Mluvnice

1. Napiš do sešitu Č2 cvičení 2a na straně 25-26.  POZOR OPRAVA!!!

2. Určete u pěti sloves (z prvních vět) osobu, číslo, způsob, čas, slovesný rod a vid. Také do sešitu.
3. Znáte přísloví? Napište 5 přísloví také do sešitu Č2. Zašli foto všech tří částí v sešitě. Termín: čtvrtek 14. května 2020.
 

Literární výchova

1. Přečti si z čítanky ukázku ze strany 138-139 Don Quijote bojuje s větrnými mlýny. Zapiš si do sešitu jméno autora a název románu, ze kterého je ukázka.
2. Přečti si z čítanky ukázku ze strany 140-141 Lakomec. Zapiš si do sešitu jméno autora a název komedie, ze které je ukázka.
3. Vysvětli pojmy: drama, dramatik, komedie, tragédie, scénář. Pošli na můj email. Termín: pátek 15. května 2020.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

29.dubna 2020

Mluvnice

1. Napiš do sešitu Č2 cvičení 1a na straně 25. .
2. Určete mluvnické kategorie (pád, číslo, rod a vzor) podstatných jmen - vyberte 5 pod. jmen ze cvičení 1a na straně 25.
3. Znáte nějakou pranostiku k měsící květnu? Napište ji také do sešitu Č2. Zašli foto všech tří části v sešitě. Termín: 5. května 2020

Stále mi chybí slohové práce.

 

Literární výchova

1. Zopakuj si úryvek básně K. H. Máchy Máj
2. Vypracuj krátký referát o W. Shakespearovi ( připomínám: život, dílo, význam, zdroje). Zašli na můj email do středy 6. května
3. Co právě čteš? Děkuji za zápisy v čtenářském deníku - chválím :)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22.dubna 2020

Mluvnice: 

1. Napiš do sešitu Č2 cvičení 2a na straně 33. Zašli foto, jak si cvičení napsal.

 2. Vypracuj cvičení 4 na straně 34. Vypracované cvičení zašli na můj email. Termín: pátek 24. dubna 2020

Lv:

1. Přečti si Jak se Artuš zmocnil posvátného meče a byl korunován - čítanka str.129 - 131

 2. Přečti si ukázky z tvorby W. Shakespeara - čítanka str.134 - 138. Do sešitu Lv si opiš ze str.134 - W. Shakespeare

Někteří ještě neodevzdali slohovou práci - dopis.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
Mluvnice: vypracuj cvičení 12a na straně 105. Pozor: doplňuj věty vedlejší. Vypracované cvičení zašli na můj email. Termín: čtvrtek 26.března2020
 
Lv:1.  Jan Neruda - povídka Hastrman - čítanka str.68 - 71 - přečti.
     2. Napiš krátký referát o Janu Nerudovi. Osnova:a) život  b) dílo   c)význam   d)zdroje      Zašli na email. Termín: pátek 27.března2020
 
 
 
 

Mluvnice: teorie: významové poměry, spojky - str.87-89

                        vypracuj cvičení 6a na straně 90 - do středy 18.3. zašlete na email: miladaheimerova@seznam.cz
 
Literární výchova: využijte čas k četbě - přečti alespoň jednu knihu a zapiš do čtenářského deníku, využijeme jako referát
                          vyberte si báseň a naučte se ji zpaměti - příprava na recitační soutěž
                          vypracuj referát o B. Němcové - zašlete na email do pátku 20. 3. 2020

 
 
 
Mluvnice: Slohová práce: Dopis: téma:1. Letošní Velikonoce u nás
                                                        2. Můj den v karanténě
Vyber si jedno téma a napiš mi dopis. Nezapomeň, že dopis obsahuje místo a datum, kde a kdy byl napsán, oslovení, pozdrav, vlastní část a v závěru pozdrav a jméno. Tato slohová práce bude ohodnocena známkou!
Termín: čtvrtek 16. dubna 2020, zašlete na email
Literární výchova: Už umíš báseň? Máš přečtenou knihu? Udělej si zápis do čtenářského deníku.
                          Čítanka str.108 - 112 přečíst ukázky k A. Jiráskovi. Vypracuj referát o A. Jiráskovi - život, dílo, význam, zdroje - zašlete na email do pátku 17. dubna 2020.