Český jazyk - 8. třída

Informace pro ty, kteří se neúčastní výuky online:
4.11. Mluvnice
- napište si zápis z nového učiva: Slovní zásoba.docx (14,2 kB) a kdo nebyl přítomen na výuce, napíše si cvičení 8 na straně 13 do sešitu č.1
 
3.11. Literatura
- probírali jsme Jana Husa - přečtěte si o něm na str.18 b čítance + text chorálu Ktož jsú boží bojovníci na str. 21 a napište si zápis do sešitu Mistr Jan Hus.docx (19,3 kB)
 
Zítra ve středu 4.11. mezi 12 a 13 hodinou doneste do školy odevzdat slohovou práci. Zazvoňte na sborovnu, otevřu a přeberu si práci.
 
Milí žáci,
online výuka se nám přiblížila. Zítra obdržíte pozvánku na setkání naší třídy v hodině jazyka českého v pondělí. Sledujte teamsy, kde se objeví pozvánka s pokyny. V pondělí to bude cca v 10,00 hod., kdy se uskuteční úvodní setkání, kde si ujasníme, jak budeme fungovat a jak se budeme scházet., Prosím všechny o dodržení času (zvonění :-) ).
Těším se :-).


 
 
Váženi rodiče a žáci 8. třídy,
 
mrzí mne že se opět dostavily komplikace výuky v podobě distančního vzdělávání. Doufejme, že se brzy vše dostane do normálu. Nicméně do 2.listopadu budou děti pracovat doma. Zapůjčila jsem jim ze školy knihu J.Verna: Dvacet tisíc mil pod mořem, kterou během té doby mají přečíst. Poslouží jim k rozšířování slovní zásoby, vylepšení pravopisu i výchovně.
Žáci také obdrželi úryvek z Dalimilovy kroniky, který si mají připravit zpaměti k přednesu. Zároveň si napíší domácí slohovou práci (Robinson Crusoe), na kterou jsem je připravila.
Pokud by distanční výuka měla pokračovat i po 2. listopadu, ráda bych se s vámi domluvila na on-line výuce. Jestliže nebude fungovat online platforma školy, určitě si domluvíme individuální videohovory, kdy vysvětlím, procvičím a ověřím učivo vašeho dítěte. Věřte, že 2x 15 minut týdně dá víc, než 3 hodiny četby odborného textu.
Děkuji Vám za spolupráci.
Mgr. Marie Huplíková (výchovná poradkyně)