Matematika - 7. třída

 

boucnikova@centrum.cz

 
 
12.6.2020
 
    OSOVÁ A STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST - shrnutí
 
Zde máte naskenovaný sešit od Terezky Pechové ( vzor1 a vzor2 ), podívejte se (tak to má vypadat) -
 
 1. trojúhelník, osa o mimo trojúhelník, střed S mimo trojúhelník, a obrazy trojúhelníku podle osy o a středu S
 2. trojúhelník, osa o protíná trojúhelník, střed S leží v trojúhelníku, a obrazy trojúhelníku podle osy o a středu S
 
a zde máte pracovní list, kde jsou obě situace, samozřejmě bez obrazů. Vaším úkole bude narýsovat obrazy trojúhelníka ABC podle osové a středové souměrnosti (příklad je naskenovaný), zapsat, co mezi trojúhelníky platí a poslat (žáci, co nejsou ve škole) do
 
    15.června 2020.
 
 
8.6.2020
 
Milí sedmáci, jelikož začala výuka i ve škole, práci na web Vám zadám až na konci týdne.
 
 
1.6.2020
 
         OSOVÁ A STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST
         VĚTY O SHODNOSTI TROJÚHELNÍKŮ
 
Shrneme tři kapitoly dohromady - pracovní list Vám vysvětlí vše. Čtěte pořádně, rýsujte pořádně, pošlete opět do příštího pondělí.
 
 
25.5..2020
 
Opět nové učivo -
 
        SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ.
 
1. Nejdříve teorie -
 
zde máte krátkou prezentaci (PowerPoint), která by Vám měla stručně přiblížit tři věty o shodnosti trojúhelníků -
 1. sss - (čteme) strana, trana, strana - známe tři strany
 2. sus - strana, úhel, strana - známe dvě strany a jeden úhel, který známé strany svírají
 3. usu - úhel, strana, úhel - známe jednu stranu a dva úhly, které na známé straně leží

Pořádně si ji projděte, ČTĚTE!!!, a věty se naučte.

 
2. A teď navazující praxe, konstrukce podle vět -
 
Zde je pracovní list, stáhněte si jej a podle náčrtku a zápisu konstrukce narýsujte trojúhelník. Je třeba opět pořádně ČÍST!!! Všechny tři trojúhelníky nafoťte a pošlete zase do příštího pondělí.
Už nebudu jmenovat ty, kteří VŮBEC se mi svými pracemi nechlubí, ale blíží se konec školního roku a už vím, komu uřčitě zlepším známku... (hodněkrát jsem řekla, že i snahu oceňuji, a v tomot období dvakrát!).
 
 
18.5..2020
 
A je tady nové učivo patřící do sedmé třídy -
 
        STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST.
 
Jedná se také o shodné zobrazení. Minulý týden jsme rýsovali obraz trojúhelníka podle osy (všechny vpichy po kružítku byly na ose), teď bude stačit jeden bod, který nazveme STŘED SOUMĚRNOSTI S (vpich po kružítku bude v něm).
 
Tato dvě krátká videa ukážou, jak se rýsuje BOD a ÚSEČKA ve středové souměrnosti -
 
 
Video 1 - konstrukce obrazu BODU ve středové souměrnosti
 
 
Video 2 - konstrukce obrazu ÚSEČKY ve středové souměrnosti
 
 
Postup -
 1. Narýsujeme střed souměrnosti S
 2. Narýsujeme bod A
 3. Narýsujeme polopřímku AS (začíná v bodě A a pokračuje za bod S)
 4. Kružítko zapíchneme do středu soum. S, nabereme do kružítka vzdálenost bodu A a přeneseme vzdálenost na druhou stranu od bodu S, popíšeme A'
 5. Takto narýsujeme každý obraz nějakého budu ve středové souměrnosti
 
Narýsujte si obě situace (video1 a video2) do sešitu.
A teď práce samostatná -
1. Narýsujte trojúhelník ABC a střed S mimo trojúhelník, narýsujte jeho obraz - trojúhelník A'B'C'
 
Postup -
 1. Narýsujte obraz bodu A a popište A' (hned)
 2. Narýsujte obraz bodu B a popište B' (hned)
 3. Narýsujte obraz bodu C a popište C' (hned)
 4. Spojte body A' a B' a C' a narýsujete trojúhelník A'B'C'
2. Narýsujte trojúhelník ABC a střed S v trojúhelníku, narýsujte jeho obraz - trojúhelník A'B'C' (postup je stejný).
 
A pošlete do příštího pondělí opět na známou adresu!!! Jsem zvědavá co na vašich fotečkách uvidím.
 
 
11.5..2020
 
Ozvali se mi další sedmáci -
 • Lenka

 • Lukáš

 • Jarda?

jsem moc ráda, a děkuji všem stálicím!
 
Opět se vrátíme do šesté třídy -
        OSOVÁ SOUMĚRNOST,
abychom příští týden si vysvětlili středovou.
 
 
Video č.1 vám připomene jak v osové souměrnosti podle osy o najdeme obraz bodu A. Abyste tuto konstrukci zvládli, potřebujete pravítko s ryskou, kružítko a tužku.
 
 
Video č.2 vám připomene jak v osové souměrnosti podle osy o najdeme obraz úsečky AB.
 
 
Video č.3 vám připomene jak v osové souměrnosti podle osy o najdeme obraz trojúhelníka -
 
 1. trojúhelník a osa o nemají společný bod
 2. osa o protíná trojúhelník
 3. osa o prochází vrcholem trojúhelníka
 4. osa o prochází stranou trojúhelníka
 5. tato část videa loni nebyla, přesto přemýšlejte, o jaký trojúhelník jde, ráda bych to slovo viděla napsané na koci vaší práce
1. - 4. narýsujte do sešitu a pošlete mi fotky, soubory (prosím viditelné!!!), do příštího pondělí. Budu čekat!!!
 
 
4.5..2020
 
 
SPOLUPRACUJÍ, POSÍLAJÍ SVÉ PRÁCE -
 
Deniska
Michal
Terezka
Eliška
Amálka
Sebik
Pavlík
Simča
Martin
Eva
Daniela
Magda (ne poslední úkol)
Timea (ne poslední úkol)
Míša (kdysi dávno)
 
MOC DĚKUJI !!!
 
NEVÍM Z JAKÉHO DŮVODU NEZASÍLAJÍ SVÉ PRÁCE -
 
Ondra
Vojta
Kuba Bambulka
Kuba
Jarda
Lukáš
Lenka
Katka
 
I PŘESTO BUDU POČÍTAT S TÍM, ŽE DOMA PRACUJETE A UČÍTE SE.
 
Tento týden se vrátíme do šesté třídy - téma zní -
 
        KRYCHLE, KVÁDR - POPIS, POVRCH, OBJEM
 
 
První video - Popis krychle a kvádru
 
Druhé video - Povrch krychle - vysvětlení výpočtu
 
Třetí video - Povrch kvádru - vysvětlení výpočtu
 
A nyní si stáhněte tento pracovní list a s videí (učebnice, loňského sešitu...) doplňte a vypočítejte.
A samozřejmě do příštího pondělí pošlete na můj mejl, budu čekat.
 
 
27.4.2020 - shrneme učivo - rovinné útvary -
 
Stáhněte si tento pracovní list -
 1. Naučte se všechny vzorce -
 2. Vypočítejte (přesně) obvod a obsah podle zadání
 3. Najděte chybu
 4. VŠICHNI SEDMÁCI MI NA MŮJ MEJL POŠLETE VÝSLEDKY (SE SPRÁVNÝM POSTUPEM)
 
V Š I C H N I V Š I C H N I
 
 
20.4.2020 - tento týden se vrátíme k lichoběžníku, a to -
 
    OBVOD,  OBSAH LICHOBĚŽNÍKU
 
Toto video vám zopakuje oba vzorce - obvod a obsah lichoběžníku, a vysvětlí obsah, poslouchejte.
 
Pak si stáhněte, otevřete tento pracovní list, který obsahuje -
 1. vzorové příklady výpočtu obvodu a obsahu lichoběžníku
 2. zadání slovem i obrázkem k vašemu procvičení těchto výpočtů
Studujte a hlavně poctivě počítejte!!!
 
Znovu chci poděkovat všem sedmákům, kteří mi poslali ukázku svých prací, ikdyž třeba pouze jednou, a to -
 • Amálce
 • Míše
 • Michalovi
 • Simči
 • Elišce
ostatní se asi nechtějí pochlubit svými pracemi, což je mi doopravdy líto. Prosím učte se, počítejte, a hlavně pošlete mi svou práci.
 
 
 
14.4.2020 - máme po svátcích, musíme pokračovat dál

 

Děkuji všem, kteří mi poslali své práce

- tento týden navážeme na předcházející teorii - téma zní
 
    OBVOD,  OBSAH ROVNOBĚŽNÍKŮ, SHRNUTÍ TEORIE ROVNOBĚŽNÍKŮ

 

Zde najdete pracovní list, který po Vás chce

 1. vybrat ze čtyř rovnoběžníků (čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník) podle požadované vlastosti

 2. zapsat do příslušné kolonky ANO - NE, zda konkrétní rovnoběžník má (nemá) požadovanou vlastnost

 3. zapřemýšlet nad pravdivostí tvrzení

 4. zopakovat si vzorce obvodu a obsahu všech rovnoběžníků

 5. vypočítat obvod

 6. vypočítat obsah všech rovnoběžníků

Výsledky nyní neposkytnu, až za týden, použijte sešit, mé pracovní listy, učebnici, a hlavně hlavu!!!!
 
 
6.4.2020 - další práce

 

Slibovala jsem výpočty, odsouvám je na další týden, PROČ? Mám pro vás další teorii, kde opět najdete obvod a obsah, projděte si souborek, naučte se vlastnosti, druhy, vzorce, příští týden se popereme s výpočty. Téma zní - LICHOBĚŽNÍK - souborek naleznete zde.

Zde máte videa, která ukazují konstrukce lichoběžníku - zkuste si je -

 1. video 1

 2. video 2
 
 
Opět děkuji všem, kteří mi posíláte ukázku svých prací, jsem moc ráda.


 

Nový týden je tady, 30.3.2020, pondělí, jsem tady opět a se mnou nové úkoly -

 
Moc děkuji Elišce Pašandové za zpětnou vazbu (zaslání vypracovaných pracovních listů), jen tak dále.
 

Milí sedmáci, vrátíme se k rovnoběžníkům - zde máte 4 souborky - 4 rovnoběžníky - kde jsem vám popsala postup, zapsala konstrukci a a na konci souboru popsala vlastnosti čtyřúhelníku -

    - u jednotlivých bodů jsou úkoly, které vyřešíte pomocí sešitu -

 1. čtverec - nahraďte bod 5 konstrukci posledního vrcholu pomocí kružnic
 2. obdélník - nahraďte bod 6 konstrukci posledního vrcholu pomocí kružnic
 3. kosočtverec - nahraďte bod 5 konstrukci posledního vrcholu pomocí kružnic
 4. kosodélník - nahraďte bod 5 konstrukci posledního vrcholu pomocí kružnic
A do sešitu narýsujte, pouze náčtr a konstrukce (pomáhejte si sešitem) -
 1. čtverec ABCD - a = 5,6cm
 2. obdsešitu narýsujte, pouze náčtr a konstrukce (pomáhejte si sešitem) -
  čtélník KLMN - k = 6cm; l = 3,5cm
 3. kosočtverec RSTU - r = 6,5cm; úhel URS = 75°
 4. kosodélník GHIJ - g = 7cm; h = 4,2cm; úhel beta = 55°
 
A prosím naučte se (a zopakujte) vlatnosti čtyřúhelníkú, včetně vzorců, příští týden se budeme věnovat obvodu a obsahu čtyřúhelníků.
 
Míšo, Eliško, Kubo a Dančo, prosím opakujte si malou násobilku a přechod přes 10, odkaz máte zde.
        Už se na Vás těším!!!

 

Je 24.3.2020 a opět mám pro Vás nové úkoly -

 
Milí sedmáci, musíme se vrátit k "oblíbenému učivu" - geometrii - budeme asi dlouho doma, musíme co půjde probrat touto cestou.
 1. Nejdříve si doplňte pravou stranu tabulek - máte obal (doufám) sešitu z 6.třídy, letošní opakování... Vypracujte tento pracovní list.
 2. A začneme s opakování konstrukcí podle slovního zápisu - vaším úkolem je úkol narýsovat a zapsat pomocí geometrických značek. Zde je zadání tohoto úkolu, a zde je úkol vypracován. Některé zápisi si vysvětlíme ve škole, je to pouze motivační obrázek, vzpomeňte si na zásady konstrukcí, které Vás učím už druhý rok.
Pamatujte - bez rýsovacích pomůcek to nezvládnete!!!!
 
                                                                                    Držím pěsti!!!!
 
11.3.2020 - zadání učiva


Čtverec a obdélník - do sešitu podle zadání na pracovním listu, který máte zde, proveďte konstrukce, výpočty...