Český jazyk - 7. třída

Učivo od 28.5. do 3.6.:

Mluvnice:

Podle tabulky na str.130-131 si zopakujte všechny větné členy kromě doplňku a potom na straně 131 napiš cvičení 3 a urči v něm zvýrazněné větné členy. Pošli.

 

Čítanka:

Na straně 41 přečti příběh Romeo a Julie, pak do sešitu zaznamenej název přívěhu, autora, pár slov o autorovi a stručně děj celého příběhu ( dohledej). Pošli.

 

Učivo od 21.5. do 27.5.

Literatura:

Na str. 124 přečti ukázaku Bratři Lví srdce,pak zapiš do sešitu jméno autora, název knihy a pokus se charakterizovat Jonatána - jaký byl, jak vypadal, jaké měl vlastnsoti, čím byl zajímavý, co udělal.

Mluvnice:

Na str. 123 si přečti ukázky vedlejší věty přívlastkové ( vždy se vztahuje k podstatnému jménu z předchozí věty a ptáme se na ni: jaký, jaká, jaké..) Potom na straně 123 cvičení 1 - vpiš do něj tužkou, která věta je hlavní, která je vedlejší a jak by ses na tu vedlejší zeptal. Nafoť a pošli.

 

Učivo od 15. do 20.5.:

Zopakujte si přívlastek shodný a neshodný dle str. 118, potom napište cvičení 3 na str. 119.V Literární výchově dočítejte Robinsona, na konci května budu chtít,ať odevzdáte knihu ve škole. Zapište do čtenářského deníku. Ten rovněž budete odevzdávat ke kontrole na začátku června. Máte tam mít nejméně 10 zapsaných knih za rok. Bude to důležitý podklad pro vaši závěrečnou známku.

 
 

Učivo od 6.5. do 13.5.:

 
Zopakuj si učivo o hlavních a vedlejších větách a potom urči v následujících souvětích: a) slovní druhy, b) větu halvní a vedlejší, c) druh vedlejší věty:
1. Petra mi slíbila, že do školy donese dvoje nůžky.
2. Až se vrátím domů, uklidím i tvůj pokoj.
3. Malá dívenka se rozběhla tam, kde slyšela mluvit svoji maminku.
4. Spal, jako by ho do vody hodil.
5. Podařilo se mu to udělat přesně tak, jak mu maminka radila.
6. Není nutné, abyste celou dobu do kopce běželi.
 
Učivo od 29.4. do 5.5.:
Zhlédněte výukové video:  https://vyuka.edukavka.cz/mod/videotime/view.php?id=666Pomůže vám zopakovat větné členy. Pak určete větné členy v těchto větách a pošlete mi:
1. Tato hračka je nevhodná pro malé děti.
2. Zpožděný rychlík z Prahy přijel na páté nástupiště.
3. Malý Petr musel jít do obchodu pro velký nákup.
 
V týdnu do 29.4. se pověnujeme literatuře: v Čítance si přečtěte článek od str. 56 Maminčiny oči od Bohumila Hrabala. Pak si udělejte zápis do sešitu Literární výchovy: Název článku, jméno autora,několik slov o autorovi, stručně, o čem je článek ( maximálně 10 řádků). Potom zodpovězte otázku za textem: Jaký vliv mají v povídce lidé na život srnčí rodiny? Dokázali byste vysvětlit, proč zastřelili jen chromého srnečka? Zápis v sešitě pak nafoťte a obvyklým způsobem mi pošlete. Děkuji :-)