Český jazyk - 7. třída

Informace pro ty, kteří se neúčastní online výuky:
19.11.:
Literatura:
Přečíst pověst na str. 39 v čítance + zapsat zápis: Panna vejpůl.docx (13 kB)
16.11.:
Mluvnice -  učivo o větě jednoduché - VD, VJ, VE + cvičení v učebnici na straně 85, cvičení 2,3 a str. 87 cv. 3 (ústně)
Literatura
Napište si nové literární pojmy: Pojmy.docx (11,4 kB)
3.11. Literatura
- probírali jsme Bajky, přečtěte si bajky na str. 74 - 77 v čítance. Napište si zápis do sešitu Bajka- zápis.docx (12,8 kB)
 
Zítra!! Tak jak jsme byli domluveni - doneste mezi 12-13 hodinou do školy k odevzdání vaši slohovou práci. Zazvoňte na sborovnu, otevřu a práci si přeberu.
 
Milí žáci,
online výuka se nám přiblížila. Zítra obdržíte pozvánku na setkání naší třídy v hodině jazyka českého v pondělí. Sledujte teamsy, kde se objeví pozvánka s pokyny. V pondělí to bude cca v 9,15 hod., kdy se uskuteční úvodní setkání, kde si ujasníme, jak budeme fungovat a jak se budeme scházet., Prosím všechny o dodržení času (zvonění :-) ).
Těším se :-).
 
Váženi rodiče a žáci 7. třídy,
 
mrzí mne že se opět dostavily komplikace výuky v podobě distančního vzdělávání. Doufejme, že se brzy vše dostane do normálu. Nicméně do 2.listopadu budou děti pracovat doma. Zapůjčila jsem jim ze školy knihu D.Defoe: Robinson Crusoe, kterou během té doby mají přečíst. Poslouží jim k rozšířování slovní zásoby, vylepšení pravopisu i výchovně.
Žáci mají také zadánu báseň Dědova mísa od Jana Nerudy, kterou si mají připravit zpaměti k přednesu. Zároveň si napíší domácí slohovou práci (Životopis), na kterou jsem je připravila.
Pokud by distanční výuka měla pokračovat i po 2. listopadu, ráda bych se s vámi domluvila na on-line výuce. Jestliže nebude fungovat online platforma školy, určitě si domluvíme individuální videohovory, kdy vysvětlím, procvičím a ověřím učivo vašeho dítěte. Věřte, že 2x 15 minut týdně dá víc, než 3 hodiny četby odborného textu.
Děkuji Vám za spolupráci.
Mgr. Marie Huplíková (výchovná poradkyně)