Dějepis - 7. třída

 
19.11.:
Přečtěte si kapitolu o Sámově říši a napište zápis: Sámova říše.docx (13,4 kB)
 
16.11.2020
Pro ty, kteří se neúčastní výuky on-line:
Pročtěte kapitoly v učebnici o Křesťanství v raném středověku a Franskou říši, pak napište zápis Křesťanství v.docx (14,4 kB) Franská říše.docx (14,1 kB)
a naučte se.
 
 
Během distanční výuky do 2.listopadu si prosím opakujte učivo od začátku školního roku ( včetně učiva 6.ročníku). Vše máte v sešitě a deníčku pojmů.