Anglický jazyk - 7. třída


Středa 14.10.
Zpracovat pracovní list - máte za úkol vytvořit věty v čase průběhovém.
Pokud by se náhoud stalo, že někdo ztratí pracovní list...najde ho zde - PL
Pouze připomínám, že čas průběhový musí být složen ze dvou částí - am/is/are + sloveso - ing (  př.I am reading.  You are swimming.  He is dancing. )