Přírodověda - 5. třída

22. 6. -  26. 6. :
 
Milí páťaci, 
blíží se konec školního roku a je čas poděkovat všem, kteří pracovali, za perfektně odvedenou práci. Byli jste úžasní a vaši rodiče dokonalí - patří jim ( i vám) velké díky! Poslední úkol: DOBROVOLNÝ!!!  Vemte do ruky pastelky a nakreslete vaše prázdniny, ofoťte a pošlete. 
 
8.6. - 12. 6.:
Opět děkuji všem, kteří poctivě pracujete a včas zasíláte vypracované úkoly.
Na příští týden vás čeká: str. 73 Rozmanitost přírody, písemně zodpovězte otázky č. 1. 4., 6.  Zašlete na můj e - mail. Přečtěte si pozorně poslední téma přírodovědy: Člověkem vytvořená místa a písemně zodpovězte otázku str. 75 č. 1. 2. a 3. Zašlete na můj e-mail.
 
 
1.6. - 5.6.:
Milí páťáci, k zítřejšímu svátku dětí přeji v dnešní době hlavně zdraví, radost a spokojenost. 
Učebnice Rozmanitost přírody - stránka 70. Písemně odpovězte na otázku 1, 3, 5 a 6. Odpovědi Vyfoťte a pošlete na již známý e-mail: j.harokova@seznam.cz
Přečtěte téma Skály a hory a vypište poznámky z tučně psaného textu do sešitu z přírodovědy.
Poznámky a otázky:
Ráda by jsem už konečně viděla nějaké práce od děti, které neposílají vůbec úkoly nebo jenom sporadicky. Nebudu je tady vyjmenovávat, oni dobře ví, o koho se jedná, spíš se obávám, že těch úkolů se nahromadí tolik, že to  nebudou dávat.  
 
 
27.5. - 29.5.2020:
 
Učebnice Rozmanitost přírody - stránka 67. Písemně odpovězte na otázku 1 a 3. Odpovědi Vyfoťte a pošlete na již známý e-mail: j.harokova@seznam.cz
Další úkol: stránka 68-70 Vody, mokřady a prameniště - přečtěte téma a vypište poznámky z tučně psaného textu do sešitu z přírodovědy.
Pro ty, kteří nemají učebnice, je tady znění otázek: č. 1: Co víte o tom, jak lidé lesy v pastviny a louky? Popište, jak při tom postupovali.
č. 3: Vyjmenujte rostliny a živočichy, které jste viděli na louce. Zkuste určit, jaké mezi nimi existují potravní vztahy.
Dále v souboru Vody.docx (11713) máte poznámky.
 
V týdnu od 4. 5. do 18. 5. 2020:
 
Vám, kteří poctivě posíláte včas úkoly, i vašim rodičům, velké dík za práci!
Z důvodu volných květnových dnů je čas na vypracování a zaslání úkolů delší. A co máte dělat? Nová orgánová soustava: Nervová - a dál už víte - krátký referát do 10 vět. Vyberte si jakýkoliv orgán nervové soustavy, krátce popište, příp. nějaké zajímavosti a zašlete. 
 
 
Člověk a jeho zdraví - Vývojové etapy v životě člověka, učibnice přečíst strana 26-33, pracovní sešit vypracovat strana 28-31. MIlí žáci, v nastávajícím týdnu postupně zopakujeme všechny orgánové soustavy, které jsme se učili. Začneme kosterní: Vyberte si kost, ke které zpracujete referát o obsahu min. 10 vět. Referát bude psaný rukou. Př.: Vyberu si stehenní kost, popíšu její stavbu, umístění a fukci... 
 
Nový úkol - trávicí soustava: krátký referát. Vyberte si jakýkoliv orgán trávicí soustavy a pošli krátký referát - max 10 vět. Termín odevzdání do pátku 17. dubna na e-mail: j.harokova@seznam.cz
 

V týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2020: 

Milí žáci, děkuji vám i vašim rodičům, kteří poctivě posíláte úkoly. Tento týden nás čeká další orgánová soustava: Dýchací soustava. Takže jak jste zvyklí: pošlete e-mailem referát na jakýkoliv orgán dýchací soustavy (max 10 vět). Velmi mě potěší i obrázek, ale není to podmínka, jenom dobrovolně z přílišné nudy. Zdravím vás. Už mi moc chybite ( i ten váš věčný kravál)