Český jazyk - 5. třída

 
 

MILÍ ŽÁCI, PROSÍM O ZASÍLÁNÍ VAŠICH PRACÍ NA EMAIL: juditajuraskova@seznam.cz. Pokud jste využili jiný email, prosím o přeposlání. Děkuji a přeji hezký den

19.6. Milí páťáci, na další týden už úkoly zadávat nebudu, ale věnujte se čtení a zápisům do čtenář. deníku. Ty si nechte u sebe, v 6.třídě je budete potřebovat. Ti, co je odevzdali , si je pak u mne vyzvednou v září.
Chtěla bych vás pochválit za pěknou práci po dobu distanční výuky. Zároveň moc děkuji rodičům za účinnou pomoc se zvládáním úkolů. Přeji všem krásné prázdniny, které už jsou za dveřmi.
 
 
 
10.6. Tento týden si zopakujeme přídavná jména. Vypracuj PL a pošli na můj emai.
 
4.6. Tento týden si zopakujeme podstatná jména. Cvičení piš do sešitu:
1.Doplň věty tak, aby dávaly smysl:
Ten, kdo se bojí, je...............
Ten, kdo běží, je..................
Ten, kdo spí, je.....................
..................., je ten, kdo řídí.
....................je ten, kdo křičí.
................je ten, kdo maluje.
 
 
2.Napiš v množném čísle:
silný sval                                               černý kos
mladý sokol                                          cvičený pes
bílá kráva                                              zlatá ozdoba
pestrý motýl                                          drobná pěnkava
 
3.Doplň k postatným jménům rod a vzor   :
liška                         dítko                               otec                    zboží                           rádce             pecka    sirka                rodeo           čížek
dárek        vejce
 
 
 
 
28.5. Připomínám, abyste nezapomínali na čtení a zápisy do čtenářského deníku. A teď 2 úkoly:
 
1.napiš do sešitu cv.7 na str. 57, vyfoť a pošli, cvičení najdeš v učebnici
2. vypracuj přiložený PL ( cv.1 a 2), zopakuješ si slovesný způsob
 
 
21.5.
 
Prosím všechny, kteří neposlali předchozí cvičení, aby to udělali do zítřka 22.5. Někteří z vás úkoly příliš neposílají, polepšete se !!!
 
A teď nový úkol: nejdříve si zopakuj slovesný způsob, vypracuj cv.3 na str. 56 v PS
 
 
a  trochu opakování i/ y , vypracuj cv. 3 na str.58 v PS , vyfoť a pošli do středy 27.5.
 
14.5. Milí žáci, dokončete úkol k podstatným jménům ( většina už poslala) a podívejte se na nové úkoly:
 
Začneme nové učivo - slovesný způsob
Do sešitu si zapiš:
 
Slovesa-jsou ohebná, časují se, vyjadřují děj. Určujeme u nich osobu, číslo, čas a způsob
 
Způsob je : 1. oznamovací - co kdo dělal, dělá, jaké co je , co se stalo např. píšu, nemají...
                     
                     2.rozkazovací - chceme, aby někdo něco udělal  např. přijeď, dovolte.....
 
 
 
                    3.podmiňovací - co bychom dělali, kdyby   např.bylo by prima
 
 
 
Na slovesný způsob si zkus udělat cv. 1,2 na str. 56 v PS, vyfoť a pošli
 
 
                                
5.5. Do pátku 15.5. si zopakuješ podstatná jména podle PL. PL si můžeš vytisknou nebo psát do sešitu.
 • Do sešitu si napiš rozdělení číslovek:
 1. základní - vyjadřují počet(pět, šedesát)
 2. řadové - označují místo v číselné řadě(druhý, stý)
 3. druhové - oznařují množství druhů(dvojí, troje)
 4. násobné - vyjadřují, kolikrát se věc vyskytuje(třikrát, desetkrát)

Píšeme-li řadovou číslovku číslicí, musíme za ní napsat tečku - 1. třída, 28. strana

 • V ps si udělej cvičení 2 str. 53 a 54 cv. 4a a pracovní list, vyfoť a pošli do středy 6.5.

CCI28042020.jpg (324799)

 • Zde si zkontrolujte úkol(číslovky) Určité-neurčité.docx (11953)
 • Do úterý 28.4. se nebudeme zabývat gramatikou, ale čtením. Čtěte články z čítanky, knížky nebo poslouchejte audioknihy. Napište mi na email krátkou zprávu, co jste četli, jak se vám to líbilo.
 • Tento týden začneme další slovní druh - číslovky. Do sešitu si zapiš: 

        Číslovky jsou slova s číselným významem, vyjadřují počet nebo pořadí

        Dělí se na: 1. určité - ty vyjadřují přesný počet nebo pořadí(pět, pátý, patero)

                           2. neurčité - ty nevyjadřují přesný počet a pořadí(několik, několikátý)

 • Přečti si článek Pod pěti Olympijskými kruhy(uč. str. 53), do sešitu si vypiš číslovky a zkus určit, zda jsou určité nebo neurčité
 • Nemusíš posílat, v pátek 24.4. si zkontroluj podle řešení, které zde vložím