Český jazyk - 5. třída

 
 

MILÍ ŽÁCI, PROSÍM O ZASÍLÁNÍ VAŠICH PRACÍ NA EMAIL: juditajuraskova@seznam.cz. Pokud jste využili jiný email, prosím o přeposlání. Děkuji a přeji hezký den.

28.5. Připomínám, abyste nezapomínali na čtení a zápisy do čtenářského deníku. A teď 2 úkoly:
 
1.napiš do sešitu cv.7 na str. 57, vyfoť a pošli, cvičení najdeš v učebnici
2. vypracuj přiložený PL ( cv.1 a 2), zopakuješ si slovesný způsob
 
 
21.5.
 
Prosím všechny, kteří neposlali předchozí cvičení, aby to udělali do zítřka 22.5. Někteří z vás úkoly příliš neposílají, polepšete se !!!
 
A teď nový úkol: nejdříve si zopakuj slovesný způsob, vypracuj cv.3 na str. 56 v PS
 
 
a  trochu opakování i/ y , vypracuj cv. 3 na str.58 v PS , vyfoť a pošli do středy 27.5.
 
14.5. Milí žáci, dokončete úkol k podstatným jménům ( většina už poslala) a podívejte se na nové úkoly:
 
Začneme nové učivo - slovesný způsob
Do sešitu si zapiš:
 
Slovesa-jsou ohebná, časují se, vyjadřují děj. Určujeme u nich osobu, číslo, čas a způsob
 
Způsob je : 1. oznamovací - co kdo dělal, dělá, jaké co je , co se stalo např. píšu, nemají...
                     
                     2.rozkazovací - chceme, aby někdo něco udělal  např. přijeď, dovolte.....
 
 
 
                    3.podmiňovací - co bychom dělali, kdyby   např.bylo by prima
 
 
 
Na slovesný způsob si zkus udělat cv. 1,2 na str. 56 v PS, vyfoť a pošli
 
 
                                
5.5. Do pátku 15.5. si zopakuješ podstatná jména podle PL. PL si můžeš vytisknou nebo psát do sešitu.
 • Do sešitu si napiš rozdělení číslovek:
 1. základní - vyjadřují počet(pět, šedesát)
 2. řadové - označují místo v číselné řadě(druhý, stý)
 3. druhové - oznařují množství druhů(dvojí, troje)
 4. násobné - vyjadřují, kolikrát se věc vyskytuje(třikrát, desetkrát)

Píšeme-li řadovou číslovku číslicí, musíme za ní napsat tečku - 1. třída, 28. strana

 • V ps si udělej cvičení 2 str. 53 a 54 cv. 4a a pracovní list, vyfoť a pošli do středy 6.5.

CCI28042020.jpg (324799)

 • Zde si zkontrolujte úkol(číslovky) Určité-neurčité.docx (11953)
 • Do úterý 28.4. se nebudeme zabývat gramatikou, ale čtením. Čtěte články z čítanky, knížky nebo poslouchejte audioknihy. Napište mi na email krátkou zprávu, co jste četli, jak se vám to líbilo.
 • Tento týden začneme další slovní druh - číslovky. Do sešitu si zapiš: 

        Číslovky jsou slova s číselným významem, vyjadřují počet nebo pořadí

        Dělí se na: 1. určité - ty vyjadřují přesný počet nebo pořadí(pět, pátý, patero)

                           2. neurčité - ty nevyjadřují přesný počet a pořadí(několik, několikátý)

 • Přečti si článek Pod pěti Olympijskými kruhy(uč. str. 53), do sešitu si vypiš číslovky a zkus určit, zda jsou určité nebo neurčité
 • Nemusíš posílat, v pátek 24.4. si zkontroluj podle řešení, které zde vložím