Mgr. Marie Huplíková - zadání učiva

 

Úkol pro všechny moje žáky (6.,7. a9.třída) ze slohu:

 

Napište mi dopis. Aby měl všechno, co dopis má mít. O čem: jaké jsem měl/a pocity, když zavřeli školy a proč? Jak se cítím doma a jak mi jde školní učení. Na co se těším. Kdo mi chybí, kdo mi nechybí. Co si přeji.

Ale můžete mít i jakékoliv jiné obsahové nápady. Nezapomeňte, dopis píšete mně! Takže oslovení např..Paní učitelko,....a prosím,byla bych ráda, abyste napsali podle pravdy, nevymýšlejte si. Děkuji:-)

Dopis napište ve Wordu, klidně ho i ozdobte a pošlete mi na adresu: stonava.huplikova@seznam.cz

Kdo nezvládne Word nebo nemá tu možnost, napíše dopis na dopisní papir (kus pěkného papíru), nafotí tak,aby to bylo čitelné ( a ne vzhůru nohama) a pošle třeba na Messenger. Pozor!!! Je to na známky! Budu vám váš projev hodnotit!

Termín: 5.dubna 2020

Moc se těším!

 

Máte všechny úkoly hotové?

Nudíte se??? Hrejte  Nalož si!!  www.nalozsi.cz  ! Kdo si hraje, nezlobí :-)

Pozor,pozor!! Svoje úkoly napsané v sešitě nafoťte a pošlete mi jako přílohu přes Messenger, nebo WhatsApp!!

 
 

Český jazyk - 6.třída

1. Literatura

- číst : Eduard Štorch : Lovci mamutů ( celé)

- recitace - připravit se na školní kolo recitační soutěže

 

2. Mluvnice

-  druhy zájmen - umět vyjmenovat jednotlivá zájmena

-  přídavná jména - opakovat druhy příd.jmen(tvrdá, měkká, přivlastňovací),stupňování přídavných jmen + písemně do sešitu        Jazyk český 2 vypracovat cvičení 9b na straně 79.

!! Úkoly na druhý týden:
Český jazyk str. 91, podle tabulky zopakovat skloňování zájmena já. Potom písemně vypracovat do sešitu ČJ2 cvičení 2 na straně 92 a cvičení 4a na straně 93.
 

!! Úkoly na třetí týden! Zopakujte si skloňování zájmena ten a náš podle tabulky ze strany 93 a pak napište cvičení 1 na str. 94. Potom prozkoumejte tabulku se zájmeny on, ona,ono na str. 95 a pak napište cvičení 7a na straně 97! :-) Jste šikovní, že mi posíláte úkoly na messenger, ale ještě mi jich hodně chybí...čekám na Klárku, Vanesku....a ostatních spousta...tak se snažte :-)

Anglický jazyk - 6.třída

1. Projekt

- vybereš si svoje oblíbené zvíře ze zoo, nachystáš si obrázky zvířete a vypracuješ projekt na formát A4 s popisem zvířete a odpověďmi na otázky z učebnice str. 61 Questionnaire - pět otázek na téma : odkud pochází, kde spí, kdy spí, co jí, zda-li je v ohrožení.

2. Slovní zásoba

- dle svého slovníčku - opakuješ slovní zásobu ústně i písemně

3. Pracovní sešit

- na straně 53 dopracuješ cvičení, na straně 55 přečteš text About tigers, po přečtení textu přijdeš na to, že o tygrech jsou tam uváděny nesprávné informace, do řádků vedle pak opravíš nesprávné informace, nahradíš je správnýmií. Pracuj se slovníkem.

!! Úkoly na druhý týden: v pracovním sešitě na straně 54 vypracujete cvičení 4 - použijete přítomný čas průběhový

!! Úkoly na třetí týden: Zopakujte si názvy předmětů ve škole (str.44)a pak podle vzoru dopisu na straně 44 v učebnici napište do sešitu podobný dopis svému kamarádovi nebo kamarádce. Ofoťte a pošlete mi jako přílohu na messenger. :-)

Český jazyk - 7. třída

 

Literatura

- dočíst Robinsona Crusoa - připravit si referát o přečtené knize

- přiípravit se na třídní kolo recitační soutěže

Mluvnice

- opakovat teorii vedlejších vět - jak poznáš vedlejší větu, jaké znáš druhy vedlejších vět, jak je poznáš (jak se na ně zeptáš)

- opakovat přívlastek, jeho druhy

- do sešitu Český jazyk 2 písemně vypracovat cvičení 1 na straně 54

Úkoly na druhý týden: Podle vzoru na straně 168 (Souvislý životopis) napíšete do sešitu ČJ2 svůj životopis.

Úkoly na třetí týden! Milí žáci, kromě Jakuba mi ještě nikdo neposlal žádnou práci na messenger ani nikam jinam. Jak to, že nefungujete! Napravte to. A teď ty úkoly: podle tabulky v učebnici na straně 130-131 si zopakujte větné členy a potom vypracujte do sešitu cv. 3 na straně 131.

Český jazyk - 9.třída

 

Literatura

 

- číst: Radek John - Memento + připravit referát o této knize

- připravit se na třídní kolo recitační soutěže

 

Mluvnice

- opakovat teorii větných členů ( jak poznáš podmět, přísudek, předmět....)

- ústně si připravit cvičení 2 na straně 71,cvičení  3, 4, 5 a 6 na stranách 72-73.

!! Úkoly na druhý týden: do sešitu ČJ2 vypracujte písemně cvičení 7 na straně 73

!! Úkoly na třetí týden! Zatím jste zaspali v práci, neposíláte mi žádná vypracovaná cvičení. Pracuji snad jen ti, co budou mít přijímací zkoušky? Takže všichni! Vypracujte, co píšu a posílejte na můj pracovní email, nebo jako přílohu do Messenegeru. A teď ty úkoly: zopakujte si přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný podle strany74 a pak vypracujte cvičení 9 na straně 74-75.

 

 

Příprava na přijímací zkoušky !!!!!! Změna!

 

Zkoušky budou v každém případě! Vy to bohužel budete mít těžší o to, že budou jen jedny, takže pokud se nepovedou, možnost opravy není! Proto mne překvapuje, že ještě nemám ode všech poslané vypracované texty ze stran 52 a 53.. Do zítřka - 25.3. !

Třetí týden: zatím nemám všechny práce s termínem 25.3. Ještě máte do večera čas! Pak vám pošlu přijímací zkoušku! Vyhraďte si na ni 60 minut čistého času, během té doby odpovědi napište do Wordu a pak mi pošlete. Já vám to opravím a spočítám, jak jste uspěli, nebo neuspěli. Hodně zdaru!!