Mgr. Kateřina Atanasovská - zadání učiva 

Úkoly od 18.5. - 22.5.2020
Slabikář 2    str. 47. -  48.
Písanka 2     str. 44. - 48.
Matematika 3 - Procvičujeme s Matýskem str. 8. - 11.
PRV              str. 64. - 65.
 
________________________________________________________________________
15.5.   Dobrý den, dneska mám pro Vás opět hádanku.
            Kdo peče housky ?
            Písanka 2  str. 41.
 
14.5. Dobrý den, dneska budeme hledat slovo.
         Najdi v zeleném sloupci slovo, které začíná na k.
         Slabikář 2  str.47. cv. 1.
 
13.5.   Dobrý den, dneska bude úkol z M 3 .
           Kolik je kvádrů a jehlanů na str. 17. v př. 1. ?
 
 
 12. 5.   Je to pravda ? Odpověz ANO / NE .
   1. Týden začíná : úterý, pondělí , středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. 
   2. Jarní měsíce jsou : březen, duben, květen. 
   3.  Po sobotě je pondělí.
    Prvouka str. 56. a 57.
 
 
Dobrý den, dnešní úkol  :
 
11.5. Kdo umí kvákat ?
          Písanka 2  str. 39.
 
Úkoly od 11. 5 . - 15. 5. 2020
 
M 3            str. 17. - 19.
Slabikář 2   str. 47. - 48.
Písanka 2   str. 41. - 43.
Prvouka      str. 62. - 63.
___________________________________________________________________________
 
Dobrý den, v neděli mají maminky svátek.
7. 5. Nakresli mamince obrázek. :-)
        Prvouka  str. 60.  cv. 3.
 
Dobrý den, dnešní úkol je z M3 na str. 13. př. 3 . :
6.5. Odpověděl/a jsi správně?
 
Dobrý den, dnešní úkol je opět ze Slabikáře 2 :
5.5.  Které trojslabičné slovo je ve cv.5. na str. 46. ?
 
Dobrý den, dneska jsem si připravila úkol ze Slabikáře 2 :
 
4.5. Kde se pasou ovce s jehňaty ?
        str. 45. cv. 2.
 
Dobrý den, posílám úkoly na dny od 4.5. - 7.5. 2020 
 
Slabikář 2         str. 46.
Zdokonalujeme  čtení 2  str. 41. a 42.
Písanka 2         str. 38. - 40.
PRV                  str.  60. - 61.
M 3                    str. 14. - 16., www.matyskova-matematika.cz
__________________________________________________________________________
 
Dobrý den, dnešní úkol zní :
 
30.4. Které slovo končí na  t  ve cv. 2. na str. 37.  ve Zdokonalujeme čtení 2.
 
 
Dobrý den, děti, dneska  bude  úkol z M3:
 
29.4.  Kolik vajec zbylo Járovi v košíku?
           M 3  str. 8. př. 2.
 
Dobrý den, dnešní úkol je z Prvouky :
 
28.4.  Který den je dneska ?
           Který den byl včera ?
           Který den v týdnu máš rád/a ? 
            str.57. cv.1.
 
 
Dobrý den, dnešní úkol bude z Písanky 2 :
 
27.4.  Vyber stránku, která se Ti nejlépe povedla a pošli mi ji.
                     
                                   .
 
Dobrý den, posílám úkoly na dny od  27.4. - 30.4. 2020 :
 
Slabikář 2     str. 45.
Zdokonalujeme čtení 2     str. 36. - 37. a 40.
Písanka 2      str.  35. - 37.
PRV               str.  58. - 59.
M 3                 str.  11. - 13. 
 
Děkuji za spolupráci.
 
_________________________________________________________________________
 
Dobrý den, dnešní úkol zní :
 
24.4. Doplníš správně odpověď ANO / NE  ve cv. 2. na str. 56. v učebnici Prvouka ?
 
 
 
Dobrý den, dneska mám pro Vás připravenou hádanku .
 
23.4. Které slovo označuje název zvířete a končí na ť ve cv.3. na str. 40. ve
          Zdokonalujeme čtení 2 ?
                                                   Úspěšné hledání slova ! :-)
 
 
Dobrý den, dneska budeme počítat :
 
22. 4. Kolik bledulí má teta celkem? 
           M 3   str. 6.  př. 2.
                                       Hodně zdaru !
 
 
Dobrý den, dneska mám pro Vás úkol ze Slabikáře 2 :
 
21.4.  Které sporty hrají Igor  a  Gusta ve cv. 3. na str. 40.? 
 
 
Dobrý den, dneska  jsem si pro Vás připravila úkol z prvouky :
 
20.4. Poznáš, které roční období popisuji ?
          Příroda se probouzí.
          Jsou Velikonoce.
          Je to  ______.
 
          Prvouka str.55. cv. 2.       :-)
 
 
Učivo od 20.4. - 24.4. 
 
Slabikář 2    str. 42. - 44.
Písanka 2    str. 32. - 34.
Prvouka       str. 56. - 57.
M 3               str. 7. - 10. 
Průběžné čtení ve Zdokonalujeme čtení 2 a počítání v Procvičujeme s Matýskem.  
_________________________________________________________________________
Dobrý den, dneska mám pro Vás děti úkol ze Slabikáře 2 :
 
17.4. Která slova jsi vybral ze cv. 3. na str. 41. , aby byly  věty správně ?
 
Dobrý den, dneska si zopakujeme hodiny :
 
16.4. Kolik hodin ukazují náramkové hodiny a kolik budík ?
          Prvouka str. 54. cv. 3.
 
 
Dobrý den, dneska jsem  si pro Vás připravila úkol ze Slabikáře 2 :
 
15.4.   Která slova napíšeš k obrázkům na str. 37. ve cv. 2. ?
 
 
Dobrý den, dneska mám pro Vás úkol z prvouky :  :-)
 
14.4.  Jak se jmenují jednotlivé části kvetoucí rostliny ?
           ( Prvouka str. 48. cv. 3. )  
 
Učivo od 14.4. -17.4.2020 :
 
M3                 str. 5.- 6. ( www.matyskova-matematika.cz)
Slabikář 2     str. 39. - 41.
Písanka 2      str. 30. - 31.
Prvouka         str. 54. - 55.
_________________________________________________________________________
 
Dobrý den, dneska jsem si připravila úkol z matematiky :
 
8.4. Kolik je krychlí  a kolik je koulí v př. 1. na str. 2 v M3 ?
        (www. matyskova-matematika) 
                                                                                                                   
                                                                 .
Dobrý den, dnešní úkol zní :
 
7.4. Doplň  zvíředí rodiny :
        1.  houser - husa - _____
        2.  kocour - ____ - kotě
        3.  _____ - koza - kůzle
      
                                             :-)
 
Dobrý den, dneska mám pro Vás tento úkol :
6.4. Které slovo ve cv. 1. na str.35. ve Slabikáři 2 je trojslabičné a označuje zvíře ?
         Určitě na slovo rychle přijdete ! :-)
 
Úkoly od 6.4. - 9.4.2020 :
 

Písanka 2     str.27. - 29.

PRV              str. 51. - 53.

M3 - www.matyskova-matematika.cz

      str. 1. - 4.

- děti píšou na mazací tabulku  a výsledky zkontrolují s Matýskem

- do sešitu napsat číslice 11,12,13, 14 a 15

Slabikář 2  str.36.-38.

Poznáváme abecedu  - vybarvi písmeno G, pojmenuj obrázky a vybarvi zvířata, která  žijí  v ZOO,      + nakresli podle vzoru    1-3 gumáky