Mgr. Kateřina Atanasovská - zadání učiva 

Dobrý den, posílám  úkoly  na 14.10.2020 :
M str. 22. př. 4. a str. 23.
M - učivo z PS je  na stránkách www.matyskova-matematika.cz/ 
Procvičujeme určování času ...   str. 1.
ČJ PS str. 12. cv. 2. a str. 14.
ČT  str. 27. - Já Baryk a můj srnec
PRV   str. 12. 
Písanka 1   str. 12.
__________________________________________________________________
 
15.10.2020
M  str. 24.
Procvičujeme určování času str.2.   př. 1. a 2.
ČJ  učebnice  str. 25. cv. 2. 
ČJ PS str. 15.
ČT  str. 29.
Písanka 1  str. 13.
__________________________________________________________________
16.10.
M  str. 25.    www.matyskova-matematika.cz
Procvičujeme s Matýskem   str. 14.
ČJ učebnice str. 25. cv. 3. - přepsat 2 věty do sešitu
ČJ PS str. 15.
ČT str. 30. - Jablko
PRV str. 13. 
__________________________________________________________________
19.10.
M str. 26. - učivo vysvětleno na stránkách  www.matyskova-matematika.cz/  
Procvičujeme s Matýskem str. 15.
ČJ učebnice str. 27.
ČJ PS str. 17.  
__________________________________________________________________
20.10.
M str. 27.
Procvičujeme určování času str. 2. př. 3., 4. a 5.
ČJ  učebnice str. 28.
ČJ  PS  str. 18. cv. 1. a), b), c)  a  d)
ČT  str.  31.
PRV   str. 14.
__________________________________________________________________
21.10.
M    str. 28.
ČJ učebnice   str. 29.
ČJ PS str.18. cv. 2. a 3.
Procvičujeme s Matýskem   str. 16.
Písanka  str. 14.
ČT   str. 32.
PRV str. 15.
__________________________________________________________________
22.10.
M   str. 29. učivo na www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-4-dil-strana-29/
Procvičujeme s Matýskem   str. 17.
ČJ  učebnice str. 30.
ČJ PS str. 19. cv. 1. a 2.
ČT  str. 33. - Ohýnek 
Písanka   str. 15.
PRV    str. 16.
___________________________________________________________________________________
23.10.
M str. 30.
Procvičujeme určování času   str. 3.
ČJ PS   str. 19.  cv. 3. a), b)
ČT str. 35.
PRV   str. 17.
___________________________________________________________________________________
2.11.
M  str. 31.
Procvičujeme s Matýskem  str. 18.
Procvičujeme určování času    str. 4.  př. 1. a 2.
ČJ  učebnice   str. 31. - cv.4.
                                      cv. 5. - do sešitu
___________________________________________________________________________________
3.11.
M    str. 32.
ČJ  učebnice    str. 32.
ČJ PS    str. 20.
ČT   str. 36.
PRV   str. 18. úkol 1. a 2.
___________________________________________________________________________________
4.11.
M    str.   33.
Procvičujeme s Matýskem    str. 19.
ČJ učebnice     str. 33.
ČJ PS        str. 21.   cv. 1. a)
Písanka     str. 16.
PRV          str. 18.   úkol 3. a 4.
___________________________________________________________________________________
5.11.
DÚ  M str. 34. př. 2. a 3.
Procvičujeme určování času  str. 4.  př.  3. a 4.
ČJ učebnice   str. 34.
ČJ PS   str. 21.   
_____________________________________________________________________________________
6.11.
DÚ ČJ PS str. 22. cv. 2. a 4.
M  str. 35.+ kostky
Procvičujeme s Matýskem   str. 20.
Písanka  str.17.
ČT  str. 37. - dočíst text
 
Na 9.11. si děti připraví 1 druh ovoce ( co máte doma) a do M 12 Kč ( po 1 Kč).
_______________________________________________________________________________________  
9.11.
DÚ    ČJ učebnice str. 36. cv. 3.
M  str. 36. 
ČJ učebnice  str. 36. 
PRV  str.19. cv. 1. a 2. 
________________________________________________________________________________________________________
10.11.
 
 DÚ   Procvičujeme s Matýskem   str. 21. př. 2. 
M  str. 38.
ČJ učebnice  str.37. cv.1., 2., 3. a 5.
ČJ PS   str.24. 
ČT   str.39. 
______________________________________________________________________________________________________
11.11.
M   str. 39 .př. 2.
Procvičujeme s Matýskem   str. 23.
ČJ PS   str. 25. cv. 2.
 Písanka  -   str. 18.  DÚ  Přesmyčky
ČT    str. 40.  Kvido -  Okamžitě ho vygumuj ! 
______________________________________________________________________________________________________
12.11.
 
DÚ Procvičujeme s Matýskem str 24. př. 3.
 
M      str. 40.  dopočítat př. 2.
Procvičujeme s Matýskem  str. 24.
ČJ PS str. 25. cv. 4. a)
ČT      str. 40. - 41.
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
13.11.
 
DÚ   PRV   str. 19.  úkol  3.
 
M      str. 41. dopočítat př. 4.
ČT    str. 41. Mackové
___________________________________________________________________________________________________________________________
16.11.
 
DÚ  Procvičujeme s Matýskem   str. 25.   př. 2.
 
Procvičujeme s Matýskem   str. 25. př. 1.
Písanka   str. 19.