Mgr. Jan Syrový - zadání učiva

jan.syrovy@centrum.cz
 
 
5. třída 
 
Dělení dvouciferným číslem - bez zbytku
 
17.3. 2020
 
Žáci podle zadání vypracují do pracovních sešitů příklady, které naleznou ZDE.
 
Dále prosím rodiče, aby se svými dětmi pravidelně procvičovali malou násobilku a také násobilku podle vzoru: 
8 x 70 = ;  40 x 6 = ; 720 : 80 = ; 540 : 9 =                                                                                                                                  
DĚKUJI
 
20.3. 2020
 
Dělení dvouciferným číslem - se zbytkem
 
Způsob, jakým se dělí se zbytkem, naleznete ZDE.
Žáci vypracují úkoly 1, 2, 3 v pracovním sešitě MATEMATIKA 2. díl na straně 11.
Po té, do konce příštího týdne, spočítají příklady přímo do těchto pracovních listů (nebo na zvláštní papír).
 
23.3. 2020
 
Milí žáci a rodiče. Protože mě přišly už od některých z vás vypočítané i příklady se zbytkem, které jste měli dokončit do pátku tohoto týdne, najdete zde, další várku příkladů. Při řešení opět proveďte zkoušku. Berte prosím tento druhý pracovní list, jako možnost dalšího procvičování. Rozhodně netrvám na tom, abyste jej každou cenu vypracovali v nějakém brzkém termínu. 
 
27.3. 2020
 
Distributivní zákon
 

Milí žáci a vážení rodiče!

Velmi si cením vaší práce a úkoly, které jste mě někteří poslali ke kontrole (ačkoliv jsem to nežádal), jste všichni zvládli bezvadně! Moc děkuji rodičům, kteří se vám při plnění úkolů tak skvěle věnují a pomáhají vám učivo zvládnout.

Úkoly, které jsem vám dosud zadával, byly víceméně opakováním učiva, které byste už měli ovládat.

Dnes se podíváme na učivo nové, ale velmi jednoduché. Jedná se o tzv. DISTRIBUTIVNÍ ZÁKON, někdy se mu také říká roznásobení sčítanců příp. roznásobení závorky. Vysvětlení postupu najde ZDE v pracovním listu (který si můžete vytisknout a při práci jej mít před sebou) nebo v tomto videu.

Věřím, že učivo pochopíte a nebude Vám dělat problém vypočítat úkoly z modrého pracovního sešitu a to na str. 12 úl. 2 a na str. 13 úl. 1..

Počítejte podle tohoto vzoru! 3 . (5 + 11) = 3.5 + 3.11 = 15 + 33 = 48

Tento postup prosím dodržujte!

Fotografie vypracovaných úloh nebo skeny stránek mě prosím pošlete do středy 1.4. na výše uvedený e-mail.  

Děkuji všem za dosud odvedenou práci!

 

31.3. 2020

Hezký den všem!

Po kontrole vašich úkolů vidím, že jste distributivní zákon všichni zvládli. Tedy aspoň ti z vás, kteří mě úkol poslali. Od devíti z vás mě vypracovaný úkol nedorazil. 

Jistě tedy nebudete mít problém vypracovat tento pracovní list. Naskenované nebo vyfocené řešení mě prosím pošlete do pondělí 6.4. 2020. Děkuji!

 

 
6. třída 
 
Magnetická síla, magnetické vlastnosti látek
 
13.3. 2020     
 
Žáci k samostudiu používají text v  učebnici FYZIKY na straně 20 - 29 a pracovní listy, které naleznou ZDE.
Dále vypracují Otázky a úkoly z pracovních listů na stranách 43 - 46.
 
19.3. 2020
 
Ke kapitole Magnetizace doporučuji žákům shlédnout toto video a zaměřit se také na psané informace na pozadí videozáznamu.
 
7. třída 
 
Newtonovy pohybové zákony
 
13.3. 2020 
 
Žáci vypracují Otázky a úkoly k uvedenému tématu, které naleznou ZDE. Ke studiu využívají již obdržených pracovních listů a učebnice na straně 50 - 61.
 
 
8. třída 
   
Tepelné záření
 
13.3. 2020 
 
Žáci vypracují Otázky a úkoly na pracovním listu str. 41, který již obdrželi, případně jej naleznou ZDE.
O dalších úkolech budou žáci informováni příští týden.
 
23.3. 2020
 
Změny skupenství, tání a tuhnutí krystalických látek
 

Žáci nastudují kapitolu o změnách skupenství a o tání a tuhnutí krystalických látek. Ke studiu využijí učebnici na straně 66 – 70 a již obdržených pracovních listů. Naleznete je také ZDE. Do těchto pracovních listů si prosím doplňte chybějící údaje a pokuste se odpovědět na modře zvýrazněné otázky. Prosím ty z vás, kteří pracovní listy nemají, aby si je vytiskly.

Pokuste se také tužkou odpovědět na modře zvýrazněné otázky.

Všem doporučuji ke zvládnutí učiva o tání a tuhnutí krystalických látek shlédnou toto video.

Nepatrné rozdíly (ve značení fyzikálních veličin) si ujasníme, až se shledáme.

Budete-li mít jakoukoliv nejasnost, neváhejte se na mě obrátit na výše uvedenou e-mailovou adresu.