Mgr. Hana Hanzalová - zadání učiva

14.10.

ŽIVÁ ABECEDA - str. 28/2, 3 - nahlas číst (s rozkladem i bez rozkladu)

                           str. 29/ 1

                           Zadání všech cvičení je dole na každé straně.

MATÝSKOVA MATEMATIKA - str. 27/ 4 - příklady čteme nahlas 3 + 1 = 4, výsledek nezapisujeme, kontrola na prstech.

Na www.matyskova-matematika.cz si najdete stranu a cvičení, vše je tam názorně ukázáno, děti budou pracovat podle návodu.

 

15.10.

Dnes si děti rozcvičí ruce před psaním, předvedou rodičům, jak cvičíme ve škole:

plaveme, letí motýl a ptáček, hrajeme na klavír, myjeme si a sušíme si ruce, klec ptáčkovi, prstíčky, prstíčky, nesmíte zahálet, ..... - děti všechny cviky umí a mnoho dalších

Prosím rodiče, aby hlídali dětem úchop tužky, pastelky - úchop třemi prsty, tužka se opírá o 3. prst. Ruka, zápěstí musí být volné, měkké, ne tvrdé.

PSANÍ ČÍSLIC (zezadu v sešitě UVOLŇOVACÍ CVIKY) - str. 2/nahoře - vybarvi listy s číslicí 2,

dvojku si nejprve několikrát napíšeme ve vzduchu prstem,

pak obtáhni několikrát dvojku s šipkami, pak napiš 4 řádky dvojek,  pokud bolí ruka, odpočineme. MUSÍME DODRŽOVAT !!! psaní podle šipek v sešitě, MUSÍME DODRŽET TVAR číslice, MUSÍME psát NA LINKU a k horní lince !!!

ŽIVÁ ABECEDA - str.29/ 3 - čteme nahlas celou slabiku, komu to nejde, může si rozložit na písmena, pak celou slabiku

ZDOKONALUJEME ČTENÍ - číst stranu označenou na tento týden

 

16.10.

CVIK NA ROZCVIČENÍ RUKY - prosím rodiče o vytisknutí obrázku, děti si vybarví žabky a budou tužkou nebo pastelkou obtahovat kruhy.

Tento list a další, které pošlu, pak děti přinesou do školy.

ŽA - str. 30/ 1, 2, 3

ZDOKONALUJEME ČTENÍ - str. 6 - nadále procvičovat čtení z této strany, komu čtení nejde, bude si číst cokoliv i na stranách 1 - 5

M - str. 28/ 1 ( před psaním číslice 2 si rozcvičit ruce, správný úchop tužky, dodržet tvar dvojky, psát na linku )

           28/ 3, 4, 5

Možné pracovat podle www.matyskova-matematika.cz

 

19.10.

Zdravím všechny děti a rodiče. Tento týden budou děti procvičovat to, co už ze školy umí, nové učivo probírat nebudeme.

CVIKY - děti si procvičí ruce s básničkou Prstíčky, prstíčky... nebo Kape, kape deštík...(znají ze školy). Při malování i psaní správně držet tužku.

             Obrázek , prosím, vytiskněte, děti pojedou třemi různými barvami a zjistí, kdo dostane jablíčko, kdo hrušku a mrkvičku.

Vypracované listy přinesou děti do školy.

M - Všechny děti si znovu procvičí psaní dvojek(na vytištěný list)

 

pak psát dvojky do pracovního sešitu str. 28/ 2

ZDOKONALUJEME ČTENÍ - str. 7/1, 2, str. 6/ opakovat

 

20.10.

 

Dnes si děti zase procvičí ruce, uvolní, připraví ke psaní a malování.

CVIKY - prosím rodiče o vytištění listů

 

 

Na prvním obrázku děti dodrží postup podle šipky. Banány vybarví.

Na druhém listě budou psát čáry tužkou podle šipek, od linky k lince, do konce řádků. Pokud mají unavenou ruku, odpočinou ji, ze školy ví jak.

Vypracované listy pak přinesou do školy.

ŽA - str. 30/4, 5

M - děti budou číst nahlas příklady a spočítají výsledek, mohou si pomáhat prsty.

1 + 2 =                     

3 + 1 =

2 + 3 =

1 + 3 =

3 + 2 =

2 + 2 =

2 + 1 =

1 + 1 =

 PSANÍ ČÍSLIC - str.2 - zbývají dopsat dva řádky dvojek, děti si nejprve vyzkoušejí správný tvar ve vzduchu, mohou na cvičný papír(ve škole zkoušíme na mazací tabulku nebo na tabuli), pak napíšou oba řádky dvojek a dopíšou dvojky k obrázkům, obrázky také vybarví.

AJ -  str. 10. děti si vybarví obrázek v síti -  5 x medvídek,4x aktovka,
        2 x pero,1 x tužka, 3 x kniha a 1 x škola  
 

21.10.

Děti si uvolní ruce, probudí klepáním na palec všechny prsty - jako ve škole, řeknou si Prstíčky, prstíčky,..., rukama zaplavou apod.

Správně uchopí tužku třemi prsty, nejprve si vyzkoušejí letadlo.

CVIKY - str. 15 tužkou, napsat všechny řádky až dolů.

ŽA - str.31/ 1 - zapiš jména děvčat a potom správně jména do vět. Jména i věty čti.

       str. 31/ 2

ZDOKONALUJEME ČTENÍ - str. 7/ 3,4, str. 8/ kterékoliv cvičení, průběžně procvičovat, opakovat

 

22.10.

Všechny děti dnes budou procvičovat ruku, tedy jemnou motoriku a manuální činnosti.

1,úkol - obrázek vybarvi, lvíčka vystřihni a pojmenuj si ho


 

2.úkol - děti splní úkol na papír

Všechny děti, které neumí zavazovat tkaničky, se budou učit je zavazovat, kdo umí, taky vyzkouší, trénuje si tím motoriku prstů, důležitou ke psaní.

 

3. úkol - děti si zajdou do zahrady nebo s rodičema na procházku - do přírody a parku chodit můžeme, a splní úkol podle zadání na obrázku.

 

ZDOKONALUJEME ČTENÍ - procvičovat kterékoliv cvičení ze stran, 7 a 8

Ať se vám úkoly podaří a všechny splněné si pak přinesete do školy.

 

23.10.

Zdravím všechny děti i rodiče. Dnes jsem vám poslala více listů na procvičování, prosím rodiče o jejich vytištění. Na dny 26. a 27.10. jsou vyhlášeny podzimní prázdniny, úkoly  tedy nebudou celý příští týden. Prosím, aby děti doma procvičovaly to, co se dosud naučily. Některé úkoly dnes zadané mohou plnit až v době volna. Všechny vytištěné splněné listy přinesou do školy.

Koncem příštího týdne Vás budu informovat emailem ohledně případné výuky přes Office 365, pokud by nebyl povolen nástup dětí do školy.

Přeji všem pěkné podzimní prázdniny a zdraví.

 

Úkoly na dnes

 

CVIKY

Děti si rozcvičí ruce a obtáhnou si obrázek na vytištěný papír podle návodu na listě.

 

 

ŽA - str. 31/2, 3

ZDOKONALUJEME ČTENÍ - str. 10, 11 - každý den o prázdninách číst aspoň 2 cvičení nahlas

Splnit úkoly na vytištěném listě.

 

 M - děti si připomenou znaménka větší, menší, rovná se (je stejné), splní oba sloupečky na porovnávání číse l(třetí sloupec NE) na vytištěný papír

 

Úkoly na podzimní prázdniny

Procvičovat si psaní jedniček a dvojek:

Šikmé čáry psát shora dolů!

 
 

 
 
 

 

2.11.

CVIKY - děti si nejprve procvičí a uvolní ruce -  probudí klepáním na palec všechny prsty - jako ve škole, řeknou si Prstíčky, prstíčky,..., rukama zaplavou, ...ukážou s tužkou, jak letí letadlo, uchopí správně tužku třemi prsty - zobáček

a udělají si str. 16 (každou čáru budou obtahovat jen jednou střídavě tužkou a modrou pastelkou, dodrží směr podle šipky)

ZDOKONALUJEME ČTENÍ - str. 12 - celá (dnes aspoň 2 cvičení, celý tento týden stranu procvičovat celou)

M - vypracovat 2 vytištěné listy

 
 
 

Připomínám schůzku rodičů dnes v 15.00 v aplikaci Teams( viz. email ). H. Hanzalová

3.11.
CVIKY - str. 17/ 4 řádky  
ŽA - str.29/ 1, 2, 3, 4
ZDOKONALUJEME ČTENÍ - str. 13/1, 2, kdo zvládne, přečte celou
M - str. 29/ celá, kdo dnes nebyl ve škole (přes počítač), pustí si  www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-29/
Vpracované cvičení 3 a 4 z Matýskovy matematiky mi , prosím, zašlete na email  - hana.hanzalova@email.cz
 
Ve čtvrtek 5.11. bude v kanceláři školy v ZŠ Dolany přichystaná hromádka pro každého prvňáka - prosím rodiče, aby si ji vyzvedli v čase od 7.00 do 13.00 hod.
 
Zítra výuka 10.00 - 1. skupina - PSANÍ, ČTENÍ
                   11.00 - 2. skupina - PSANÍ, ČTENÍ

 

4.11.

CVIKY str. 17/dokončit až dolů, celou stranu mi poslat ofocenou na email

ŽIVÁ ABECEDA - str. 30/ přečíst  kterákoliv 2 cvičení, kdo nebyl ve škole, přečíst celou stranu

                              str.32/ 4, kdo nebyl ve škole celou stranu 32

 

Zítra výuka 10.00 - 1. skupina - PSANÍ, MATEMATIKA

                    11.00 - 2. skupina - PSANÍ, MATEMATIKA

 

5.11.

CVIKY - str. 18/ celá, str. 19/ první dva řádky

(pro ty, co nebyli ve škole - musí dodržet směr podle šipek a sklon)

M - str. 30/1, 2, 3 - tyto úkoly prosím poslat na fotce

 (pro děti, které nebyly ve škole - použijte také videa www.matyskova-matematika.cz

POZNÁVÁME ABECEDU ( je v hromádce meteriálů v kanceláři školy ZŠ Dolany, kdo si ještě nevyzvednul, vyzvedne si) - děti si udělají obě strany s písmenky O a dodělají si obě strany s písmenky S

Zítra výuka - v 10.00 - 1 skupina PSANÍ, ČTENÍ

                      v 11.00 - 2.skupina PSANÍ, ČTENÍ

 
6.11.
ŽIVÁ ABECEDA - str. 33/ celá (stranu mi pošlou rodiče ofocenou), str. 32/ 4 - opakovat čtení - jen děti, které nebyly ve škole
ZDOKONALUJEME ČTENÍ - str. 14/ celá - procvičovat všichni
CVIKY - str. 19/ další 2 řádky - jen děti, které nebyly ve škole
HRY SE SLABIKAMI K ŽIVÉ ABECEDĚ - rozstříhat si šedou stranu s obrázky (slabiky ne) a přichystat si na pondělí do vyučování
 
Přeji všem hezký víkend. H.Hanzalová

 

9.11.

HRY SE SLABIKAMI K ŽA - obrázky pokládat na slabiku, kterou slyšíme na začátku slova -

                                               sedé    kartičky

                                            -   slabiky číst

                                            -  každé slovo vytleskat - kolik má slabik?

ZDOKONALUJEME ČTENÍ - str. 14/1 opakovat

                                          str. 15/1

PSANÍ ČÍSLIC - str.3/ jablka nahoře, 5 řádků trojek

MATÝSKOVA MATEMATIKA - str. 31/ 3, 4, 5 ( prosím, zaslat foto cv. 3, 4, 5)

Prosím rodiče, aby mi zasílali pouze cvičení, které Vám tady uvedu, ne vše  z vyučování. Děkuji. H.H.

 

Zítra výuka - 10.00 - 10.30  matematika, čtení - 1.skupina

                   10.30 - 11.00 AJ

                   11.00 - 11.30  matematika, čtení - 2. skupina

                   11.30 - 12.00 AJ

 

10.11.

MATÝSKOVA MATEMATIKA - str. 30/4 (kdo nebyl ve škole, bude postupovat podle

 www.matyskova-matematika.cz, ostatní mohou také znovu použít)

                                                   str. 31/1, 2

ŽIVÁ ABECEDA - str.34/ 1, 2, 3

ZDOKONALUJEME ČTENÍ - str. 15/ 1 opakovat

papír ZVÍŘATA str. 20 (je mezi nakopírovanými listy) - vybarvit MOTÝLA a zaslat mi na fotce

 

VÝUKA ZÍTRA - pozor, pro některé změna!!!

                       10.00 - 11.00 ČTENÍ, MATEMATIKA - 1.skupina

                                             ( AP, YB, TG, DT)

                       11.00 - 12.00 ČTENÍ, MATEMATIKA - 2. skupina

                                            (všichni ostatní)

 
AJ  - pro YB ,TG a WS  - str. 11. cv. 1. - vybarvit černobílé obrázky ( nota, ucho, ruka ) podle toho co představují - zpívej, poslouchej, pojď sem. Barva je určena podle okna ve kterém Sam příkaz předvádí.
 

11.11.

ŽIVÁ ABECEDA - str. 34/ 3 opakovat, 4

                             str. 35// celá

HRY SE SLABIKAMI K ŽA - rozstříhat z oranžové karty obrázky, oranžové slabiky nechat vkuse

PSANÍ ČÍSLIC - str. 3/celá, stranu s číslem 3 mi poslat ofocenou

MATÝSKOVA MATEMATIKA - str. 32/ 1, 2, 3

 

výuka zítra - 10.00 - 11.00 - 1. skupina PSANÍ, ČTENÍ, MATEMATIKA

                     11.00 - 12.00 - 2. skupina PSANÍ, ČTENÍ, MATEMATIKA

 

12.11.

UVOLŇOVACÍ CVIKY - str.19/dopsat celou (kdo nebyl ve škole - 3 řádky dole) - všichni mi pošlou            stranu ofocenou

HRY SE SLABIKAMI K ŽA - rozstříhat šedé a oranžové slabiky

ŽIVÁ ABECEDA - str. 36/ 1, 2 (kdo nebyl ve škole) 3, 4 všichni

                              str. 37/ 1 (kdo nebyl ve škole)

MATÝSKOVA MATEMATIKA - str. 32/ 4 - kdo nebyl ve škole - počítat nahlas

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM - str. 5/celá - děti vypracují SAMI, rodiče pošlou foto.

Výuka zítra - 10.00 - 11.00 - 1.skupina - PSANÍ, ČTENÍ, MATEMATIKA

                    11.00 - 12.00 - 2.skupina - PSANÍ, ČTENÍ, MATEMATIKA

 

13.11.

ZDOKONALUJEME ČTENÍ - str. 15/2, 16/1 - mohou číst i další věty

ŽIVÁ ABECEDA - str. 38/ celá

POZNÁVÁME ABECEDU - písmeno P - obě strany

PROCVIČUJEME S MATÝSKEM  - str. 6/celá, SAMI, bez pomoci a opravy druhých zaslat fotkou

 

Přeji všem hezký víkend. H.Hanzalová

Vážení rodiče.

Od středy 18. listopadu 2020 nastupují do školy 1. a 2. třída. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka. Nebude tělesná a hudební výchova.

Obnovuje se i provoz školní družiny - ranní i odpolední. Vzhledem k zpřísněným hygienickým nařízením, ale nebude jezdit školní auto.

Prosím do pondělí 16. listopadu 2020 do 12.00 hodin nahlaste na mailovou adresu: jidelnastonava@volny.cz zájem o obědy a svačiny pro děti.

 

Ve Stonavě 13. listopadu 2020                         Mgr. Milada Heimerová, ŘŠ

 

16.11.

MATÝSKOVA MATEMATIKA - str. 34, 35/ celé, str. 35 mi, prosím, zašlete foto

                                              -  nakopírovaný papír s hadem (str. 3)- vyhledej na obrázku číslo a políčko vybarvi

CVIKY -  str. 20/ celá - každou vlaštovku obtáhnout 5x, každou jinou barvou, děti musí dodržet směr podle šipek , sklon a tvar

                str. 21/ 1.řádek

ZDOKONALUJEME ČTENÍ - str. 16/ celá

 

Od středy 18.11. se budeme učit podle rozvrhu hodin, nebude TV a HV, místo TV můžeme jít na vycházku. Dám dětem domů úbory z TV.

Doučování ( 4 děti) bude tento týden ve čtvrtek 19.11. , čas sdělím ve středu v deníčku.

Prosím, aby si děti přinesly všechny pracovní sešity i nakopírované listy.

Nezapomenout roušky.

Těším se na všechny. S pozdravem H.Hanzalová