Mgr. Hana Hanzalová - zadání učiva

UČIVO PRO DĚTI, KTERÉ NECHODÍ DO ŠKOLY. Budu vám zasílat práci, kterou budeme dělat s žáky ve škole.

27.5.
 

M -  PS str.14/1  - nahoře se podívejte do žlutého okna, jak si máte čísla rozdělit, funguje to stejně jako + a - do 100 s přechodem desítek

Rodičům pošlu list k opakování, ten si vytisknete a vypracujete. P.uč.:-)

 
28.5.

 M - PS str. 14/3, str. 15/2,3, str. 16/ celá

       papír - sluníčko -  pošlu rodičům

ČJ - učebnice str. 58

       PS str. 58/1

       papír - cv.4 - pošlu rodičům

 29.5.

PÍSANKA - str.16/1

ČJ - učebnice str.59

        PS str. 58/ 2a, str.59/ celá

M - PS str. 17/ 1, 2, 3

       

1.6. AJ pro všechny

AJ - uč. str. 48 - zvířata, posílám odkaz - vy se naučte jen ty zvířata, která máte v učebnici na str. 48

 
 

2.6.

AJ uč. str. 48 - odkaz:

https://wwKw.youtube.com/watch?v=z_ASFHYQxI

There is one elephant - Tam je 1 slon.

There are two lions- Tam jsou 2 lvi.

Máte hledat, kolik zvířat je na obrázku a zapsat do cv. 69.

 

Aj 3.6.

- pracovní sešit str. 48

 
1.6.
 
Krásný Den dětí přeji všem.:-)

 

M - PS str.18/ celá, u všech příkladů dělejte zkoušky, procvičíte si písemné sčítání a odčítání

ČJ - papír cv. 5 - pošlu rodičům, cvičení přepište do sešitu ČJ a pošlete mi ho

        učebnice str. 60/ celá

        PS str.60/ 1

       Pády podstatných jmen také pošlu, tak, jak je máme napsané na tabuli ve škole, naučte se je z paměti.

 
2.6.

 

ČJ - PS str.60/2

        malý PS str. 10/ 20, str.11/ 21, str.12/ celá, str.13/ 25 - 1.sloupec

        UMĚT PÁDOVÉ OTÁZKY ZPAMĚTI !!!

 

M - papír - zašlu rodičům

       Minutovky - str.12/ 24 a, b, c, d

                          str. 13/ 26a, b, c, d

                          str. 14/ 27 pište jen výsledky, nemusíte písemně rozkládat, počítáme s rozkladem ústně

                          str. 14/ 28

 
3.6.
 

M - PS str. 19/ okno nahoře a cv. 1, str. 20/ 1 - toto cvičení mi pošlete

      papíry - 2 listy (zašlu rodičům)

ČJ - papír str. 58 (zašlu rodičům)

        PS str. 60/ 3

        malý PS str.8/ 15a, 2.sloku opsat do sešitu ČJ

 4.6.

 

ČJ - učebnice str. 61

        PS str. 61/ 1, 2 a, b

        malý PS str. 13/ 25 - 2. sloupec - pošlete mi ofocené celé cvičení

        papír - prostřední sloupec (pošlu rodičům)

 

M - PS str. 20/3

            str. 21/ 1, 2, 3

 

V pátek vám učivo nepošlu, dodělejte si vše, co vám za tento týden chybí.

Některé děti neposlaly tento týden žádné zadané úkoly, prosím, všichni mi je pošlete. P.uč.

 
8.6.

M - PS str. 22/ sloupec vlevo počítat zpaměti nebo písemně, str. 22/ 1 - sloupec vlevo, 22/2

      2 x papír (zašlu rodičům)

 

9.6. AJ

uč. str. 49

https://www.youtube.com/watch?v=dwfuscW5jS0

 
9.6.

ČJ - papír cv. 6 (pošlu rodičům), doplňte a napište do sešitu ČJ

       malý PS str. 14/ celá, 15/ celá

 

10.6.

M - Minutovky str. 30/ celá

 

PRV - učebnice str. 49, 50

          PS str. 45/ celá, 46/ 2, 3, 48/ celá, 49/ celá, 50/ 4, 5, 51/ 7

11.6.

ČJ - 4 papíry - pošlu rodičům - jsou to cvičení na procvičování učiva, dělali jsme je ve škole všechny, taky si je udělějte - cv. 1, 2, 3, 5, 6, 7

M- posílám fotku - příklady z tabule si opište do sešitu matematika a spočítejte

     PS str. 26/ 1, 2, 3, str.28/ žluté okno, str.29/ 1,2, str. 30/celá(bez cv. 3), str. 31/ sloupec, 2

 
12.6.

M - Minutovky str. 15/ celá, str.16/ celá

      PS str.32/ žluté okno, str.33/1

ČJ - učebnice str.63/ B, 1, 2, 3

       PS str. 62/1, 2a, b

Rodičům pošlu fotky s učivem z českého jazyka - určování osoby, čísla a času u sloves, abyste viděli, jak to ve škole děláme.

 
15.6.

M - 2x papír

      PS str. 33/celá, str. 34/ celá, str. 35/ sloupec vpravo

      Minutovky str. 16/ celá - tuto stranu mi celou pošlete ofocenou

     

PÍSANKA str. 16/ 2, v přepsané říkance podtrhněte všechna podstatná jména, do sešitu český jazyk jsme  určovali rod, číslo pád u těchto PJ - zaslala jsem vám fotku, abyste viděli, jak vše zapisujeme, máte tam fotku z tabule i ze sešitu.

 
16.6.

ČJ - PS str. 62/ celá (posílám foto cv. 3)

             str. 76/ 1a

       malý PS str.19/ celá

M - papír str. 30

      PS str. 36/ 1, 2, 3, str. 37/ 1 , sloupec vpravo, str. 38/ 1, sloupec vlevo

Nedostala jsem od vás str. 16 vypracovanou v  Minutovkách!

 
17.6.

M - PS str. 39/ celá, str. 40/1

ČJ - učebnice str. 63/ modré okno - seznámit se s výrazem INFINITIV a pamatovat si

       PS str. 63/1a

 
18.6.

PRV - učebnice str. 51/ celá, 52/ celá, 53/ celá

          PS str.52/ celá, 53/ celá

 

M - Minutovky - str. 17/ celá, str. 18/ celá - jednu z těchto stran mi zašlete ofocenou

      PS str. 40/ 2

 
19.6.

M - PS str. 41/ 2, 3, 4, 5, str. 42/ sloupec vlevo

 

ČJ - papír cv. 8 doplnit a napsat do sešitu český jazyk, v tomto cvičení podtrhnout všechna podstatná jména, vypsat pod sebe do sešitu a určovat rod, číslo a pád, pak podtrhnout vlnovkou slovesa, vypsat do sešitu do sloupce a určovat rod, číslo a čas. Posílám foto z tabule.

 

ČJ - PS str. 63/ celá - tuto stranu mi pošlete ofocenou

 
Přeji hezký víkend všem.:-)
 
22.6.

M - PS str. 5/ 3, str. 10/ 4, str. 14/2a, b, str.15/ 1, str. 17/ 4, str.19/ 2,str. 20/2, 4, str.21/4, str. 22/ 3. str. 43/ 1

 

ČJ - papír test - bez 1. úkolu (pošlu rodičům)

 

PÍSANKA - str. 24/ celá

 
23.6.
 

M - str. 26/ 4, str. 27/ 1, 2, 3str. 43/ celá, str. 44/1,3

ČJ - test na papíře (pošlu rodičům)

 
24.6.
 

PÍSANKA - str, 17/ celá, 18/ celá

 

ČJ  - učebnice str. 70

        PS str. 70/ celá

M - PS str.44/ 4, 5, str. 45/ sloupec vpravo, 2, 3, str. 62/ 1, str. 63/ 1