Ing. Jana Haroková - zadání učiva

 
 

Přírodověda pro 5. ročník

 
Člověk a jeho zdraví - Vývojové etapy v životě člověka, učibnice přečíst strana 26-33, pracovní sešit vypracovat strana 28-31. MIlí žáci, v nastávajícím týdnu postupně zopakujeme všechny orgánové soustavy, které jsme se učili. Začneme kosterní: Vyberte si kost, ke které zpracujete referát o obsahu min. 10 vět. Referát bude psaný rukou. Př.: Vyberu si stehenní kost, popíšu její stavbu, umístění a fukci... Termín odevzdání do pátku 3. dubna na e-mail: j.harokova@seznam.cz
 

Pro 6. ročník


Opakování posledního probraného celku: Rybník jako celek
Pod textem (stará učebnice str. 94) vypracovat otázku č. 2, 15, 16 do sešitu písemně. Vypracovat do 13.3.2020
Milí žáci, dofám, že jste stihli vypracovat zadané úkoly do termínu, samozřejmě, že to nemůžu zkontrolovat, je to jenom dobře míněná rada. A pokračujeme: na úterý začínáme nový tématický celek Louky, pastviny a pole. Stará učebnice str. 95 - 98 - vypracujte poznámky (tučně vytisknuté slova vypsat a vysvětlit). Nakreslit obrázek 160 A Průřez půdou (popsat). Doporučuji do konce příštího týdne. V týdnu od 23. 3. do 27. 3. 2020 vypracovat soubor Obratlovci a zaslat na e- mail: j.harokova@seznam.cz. V týdnu od 30.3. - 3.4. zpracujete písemně rukou psaný referát na téma: Traviny našich luk(vyber si jednu travinu, kterou popíšeš cca 10 vět). Odeslat na e-mail.
 
Soubory:
 

Pro 7. ročník

 
Dodělat písemně jednu virovou a jednu bakteriální nemoc dle pokynů v hodině. Nové učivo: do sešitu zpracuj krátce bakteriální nemoci: Tuberkulóza, Chlamydióza, Listerióza, Tetanus, Záškrt a Tularémie. Drž se podobné osnovy jako ve škole v učeb IT: původce, příznaky, léčba, prevence, jaká je to nemoc. V týdnu od 23. 3. do 27. 3. 2020 vypracovat soubor PL-Viry-a-bakterie a zaslat na e-mail: j.harokova@seznam.cz. V týdnu od 30.3 - 3.4. nakreslit a popsat zrněnku a trepku. Vypracovat do sešitu.
 
Soubory:

Pro 8. ročník

 
Nakreslit a popsat stavbu kloubu (kdo nestihl v hodině). Nakreslit a popsat stavbu kosti (využít učebnici, internet...).  Nová látka na příští týden: Svalová soustava. Naskenovat, nakreslit, vytisknout (fantazii se meze nekladou) obrázek svalů lidského těla + popis svalů ( zepředu i zezadu aspoň 15 svalů na každé straně. Popsat vnitřní stavbu svalů, doporučuji internet (osvědčenou stránku, ne pseudostránky).,  protože v učebnici to není. + rozdělení svalů. V týdnu od 23. 3. do 27. 3. vypracovat soubor PL Svalová soustava a zaslat na e-mail: j.harokova@seznam.cz. Nakreslit a popsat zub do sešitu v týdnu 30.3 - 4.3. Nakreslete ho do nové orgánové soustavy: Trávicí soustava.
 
Soubory:
 

Pro 9. ročník

 
Písemně zpracovat Atmosféru: důležité: složení vzduchu, i v %, vrstvy atmosféry, popsat skleníkový jev a teplotní inverzi (i obrázek). Postupuj podle učebnice nebo využi internet. Pokračujeme: příští týden: od 16. 3. do 20. 3.:  Pedosféra - stará učebnice ( v nové se musíš zorientovat) str. 44 - 48: co tvoří půdu, půdotvorné činitele, co ovlivňuje vznik půdy, co je humus, úrodnost půdy, půdní druh, půdní typ, půdotvorné procesy, důležité živiny, devastace a rekultivace. Ve wordu vypracujte: Na konci tématu pedosféra jsou otázky - stará učebnice str. 47, číslo 27, 28, 29, 30. Pokud by někdo otázky nenašel, jsou dole v souborech. V týdnu od 23. 3. do 27. 3. odeslat na e-mail: j.harokova@seznam.cz. Ručně napsat a poslat na e-mail úvahu(referát) na téma ochrana půdy, max 10 vět do 3.4.
 
 
 
 
Stále čekám na některé opozdilce, času není nazbyt!