Informační a komunikační technologie

Výuková prezentace se stejným obsahem

Žáci 8. a 9. třídy vytvářeli prezentaci podle zadaných parametrů se stejným obsahem. Pracovali na ni 3 vyuč. hodiny. Pak následovala hodina hodnotící, nejen známkou do žákovské knížky, ale i žáky, V jednotlivých třídách po zhlédnutí prezentací žáci vytvořili pořadí (anonymně), vyučující je vyhodnotila (sečetla jednotlivá pořadí, nejmenší číslo vítězí), a vše dopadlo takto -

  • v 9. třídě byla nejúspěšnější prezentace Magdalény Wanecké, podívejte se...
  • v 8. třídě byla nejúspěšnější prezentace Richarda Krejčiříka, podívejte se...

Stejné zadání měli žáci 6.třídy, a ikdyž se pracovat s programem PowerPoint teprve učí, jejich práce je určitě srovnatelná s pracemi starších spolužáků, posuďte sami -

 

Výuková prezentace s odkazy

Osmáci a deváťáci vytvořili výukovou prezentaci s odkazy s matematickým obsahem, podívejte se na nejzdařilejší -

  • prezentace Jakuba Raszyka - 8 třída - zde
  • prezentace Kláry Klorové - 8. třída - zde
  • prezentace Reného Marcola - 9. třída - zde