7.třída 2017/2018

4. září 2017

Exkurze na HZS v Karviné

Pondělí 23. října bylo pro nás, žáky 7. třídy, jiné. Byli jsme se podívat na Hasičské záchranné stanici v Karviné, podívejte se. Uvítal nás tam sympatický mladý muž, který se nám věnoval po celou dobu prohlídky. Seznámil nás s technikou, vybavením hasičských aut, mohli jsme si vyzkoušet obleky, viděli jsme hasiče sjíždět po tyči, mohli jsme si sednout do hasičského auta. Děti pak měly ještě spoustu otázek, na které nám ochotně a odborně odpověděl. Děkujeme.

Advent

Žáci 7. třídy se v úterý 5. prosince sešli na třídnické hodině zaměřené na vztahy v předvánočním období.  Vysvětlili si význam adventu, význam duchovní radosti. Zkusili si sami sobě navzájem poděkovat, odpustit a omluvit se. Žáci přistoupili k této činnosti velmi zodpovědně, uměli si svá odpouštění a omluvy prožít.

Poté si připravili vánoční obálku, do které si budou ukládat vzájemně přání k Vánocům a do nového roku. Tuto obálku si pak otevřou při společném posezení na vánoční besídce.

Všem dětem děkuji za pěkně prožitou třídnickou hodinu.           Mgr. Marie Huplíková

    Vánoční besídka