6.třída 2019/2020

Halloween v naší třídě
31.října 2019 se místo žáků objevilo ve třídě 19 strašidel, podívejte se. Svým hlasováním jste rozhodli o vítězi, stal se jím  -

BLAHOPŘEJI!!! A  zde j sou všechny výsledky.
 
Žáci 6.třídy v rámci hodiny anglického jazyka zdramatizovali příběh:
                         The tree house.
Zdokonalili tím nejen svoji slovní zásobu,ale také komunikaci v cizím jazyce.