Děti 6.třídy si vyzkoušely své herecké schopnosti při dramatizaci vyprávění o králi Šalomounovi.
       

Matematika
může být zábava!


Tereza Pechová, Daniela Ficnarová a Jakub Hofmann získali 4.místo!