4.třída 2016/2017

Vlastivědná exkurze Archeopark Chotěbuz

22. září žáci 4.a 5. třídy poznávali v Archeoparku v Chotěbuzi život Slovanů na našem území. Už víme, jak Slované stavěli, jak bydleli, co jedli, jak si jídlo připravovali, jaká chovali zvířata, jak psali, jak se oblékali ,jak se strojili, co vyráběli a mnoho dalších zajímavostí, podívejte se.

 

 

Svět techniky Ostava Vítkovice

23. 9. se žáci naší třídy (sběrači kaštanů, papíru a víček) zúčastnili výletu do Světa techniky v Ostravě Vítkovicích. Zajímavá exkurze nás obohatila, prostě jsme zase chytřejší, podívejte se.

 

Setkání se spisovatelkou Martinou Bittnerovou

20.10. 2016 jsme se v místní knihovně setkali se spisovatelkou Martinou Bittnerovou. Vyprávěla nám o Babičce Boženy Němcové a také o své práci a životě spisovatelky.  Měli jsme na ni spoustu zajímavých dotazů. Co kdyby někdo z nás chtěl být spisovatel?  Tak jsme se raději zeptali, co pro to máme udělat, podívejte se...

 

DEN ZDRAVÍ

Dne 25. října jsme protáhli svá těla a ze školních lavic jsme vyrazili sportovat. na atletický areál , do sportovní haly a do přírody. A budeme zdravější, podívejte se...

 

Mikulášskou zábavu jsme si užili jako opravdoví čertíci a andělé.

 

Jakub Hofmann a Lukáš Chylek - žáci 4. třídy byli součástí florbalového týmu na republikové soutěži v Pardubicích, kde v sobotu 26.11. 2016 vybojovali krásné druhé místo. Blahopřejeme.

 

Dne 6.12. jsme spolupracovali se zaměstnanci charity na programu Dobrá třídní parta a ujistili jsme se, že jsme opravdu dobrá parta, podívejte se.

 

 

Text: Dne 13.12. jsme nahlédli do středověku - navštívili jsme v předvánočním čase Slezskoostravský hrad, který byl zahalený mrazem, ale krásně vánočně nazdobený, viděli jsme výstavu Betlémů, byli jsme v opravdovém pekle a také jsme tvořili vánoční ozdoby. Už víme, že hrad vznikl ve 13. století a nyní ho můžeme vidět už jen krásně  zrekonstruovaný.

Vánoční besídka

Dne 21.prosince jsme si u nás ve škole vytvořili dokonalou předvánoční náladu, všechny třídy z 1. stupně si připravily vánoční program a měli jsme vánoční besídku. A protože k Vánocům patří pohádky, tak se naše třída o jednu pohádku postarala. Jmenovala se HRNÍČKOVÉ KOUZLO. A byla úžasná... podívejte se


Pustevny 1. 2. 2017

Po půlroční namáhavé práci jsme strávili dopoledne 1.2. odpočinkem a pohybem na zdravém vzduchu v Trojanovicích pod Pustevnami, podívejte se...

 

Karneval

5. března jsme vyrazili za zábavou, Jack Sparrow nás provázel a bavil v maskách. Poznáte nás?

 

Knihovnická lekce

V průběhu školního roku pravidelně navštěvujeme místní knihovnu. V měsíci březnu jsme s paní knihovnicí besedovali o próze, poezii, encyklopediích, komiksech, leporelech, získávali jsme nové informace, které jsme si i prakticky ověřovali.

 

Noc s Andersenem

31. března se 7 žáků ze 4. třídy zúčastnilo tradiční Noci s Andersenem. A mají z ní spoustu zážitků a poučení, podívejte se...

 

Vynášení Morény

7. dubna jsme dalšími dětmi školy a mateřských škol vynášeli Morénu, za doprovodu písniček a básniček jsme odehnali Paní ZIMU, přivítali jsme jaro. Dětem ze stonavských mateřských škol jsme připravili zábavu ve sportovní hale, podívejte se...