Recitační soutěž

04.06.2016 17:07

V pátek 3. června se konala v prostorách knihovny recitační soutěž žáků ZŠ Stonava. Do tohoto kola postoupili nejlepší recitátoři z třídních kol soutěže. V letošním ročníku se sešlo 26 dětských recitátorů.

Soutěž byla rozdělena do tří kategorií. Nejmladší děti z I.stupně školy měly svoji kategorii, II. Stupeň se pak rozdělil na kategorie dvě: jednu skupinu utvořili žáci 6. a 7.třídy, druhou pak ti nejstarší,tedy žáci 8. a 9.třídy.

A jak to dopadlo? Myslím, že vítězi se stali všichni, kdo se zúčastnili. Všichni totiž ukázali, že mají kladný vztah k poezii, a to je v dnešní době tak vzácné. Ocenění proto patřilo naprosto všem. Porota pak vybrala ty, kteří na ni přece jen svým výkonem zapůsobili nejvíce.

Vítězové a ostatní účastníci na fotografiích zde