Zeměpis - 6. třída

Probrané učivo - Zeměpis ( geografie ) a jeho bory, vesmír - vznik, objekty. 6 Zeměpis . Příští hodina Slunce. 
                            Známky