Anglický jazyk - 6. třída

Děkuji všem za spolupráci a pokračování příští školní rok :-)

 

Učivo 11. - 17.6.:

Přečtěte a přeložte si na str. 89-90 v učebnici : Charlie´s  lucky day. A napište si do slovníčku a naučte se slovíčka z 10. lekce na str. 82.

 

Učivo 4.-10.6.:

Tent týden se podívejte, jak se tvoří zápor a otázka u minulého času pravidelných sloves na straně 74.

Pak napište cvičení 6 na straně 71 v učebnici + doplňte a napište cvičení 7 na straně 72.

Učivo od 28.5. do 3.6.:

Už jste se seznámili s minulým časem slovesa být ( byl, byla). Teď se podíváme, jak se tvoří minulý čas dalších sloves. Jednoduše u všech pravidelných sloves ho vytvoříme tak, že přidáme koncovku -ed. Např. help - helped . I helped, you helped, he helped.... Já jsem pomáhal, tys pomáhal, on pomáhal..ve všech osobách stejně!! Přečti si více na str 74 v učebnici ( i k výslovnosti). Pak vypracuj na str. 69 cvičení NOW YOU, napiš a pošli, a na str. 70 cv. 4. Napiš do sešitu a pošli.

 

Učivo od 21.5. do 27.5.:

Tento týden se budeme věnovat procvičování minulého času - byl, nebyl - was, wasn´t , were, weren´t:

V Pracovním sešitě vyplň na str. 59 cvičení 3 a, b. V Učebnici pak na straně 70 cvičení 1 doplň a přepiš do sešitu, potom cvičení 3 - do sešitu napiš otázku a k ní vyber a napiš správnou odpověď. Nafoť a pošli.

 

Učivo od 14. do 21.5.:

Napište a naučte se slovíčka na straně 73 v učebnici. Pak na straně 74 se podívejte na časování slovesa být v minulém čase - past simple. Časování si zapište do sešitu: I was, You were...atd...a také v záporu: I wasn ´t, You weren ´t..atd..a také krátké odpovědi: Yes, I was. No, I wasn ´t.

Pak se ještě podívejte na video:

 
Učivo od 6.5. do 13.5.:
V učebnici si na straně 65 prohlédněte fotografii s jídlem a nápoji. Připravte projekt na téma: Co mám rád/a k snídani, obědu a večeři.
1. Vypište anglické názvy jídel a nápojů na fotografii. 2.Potom odpovězte na otázky u obrázku: What do you like for breakfast? For lunch? For dinner? What don´t like? 3. Ofoťte a pošlete mi.
Učivo od 29.4. do 5.5.:
zhlédněte výukové video:  https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo
pomůže vám ujasnit si rozdíl mezi časy Present Simple a Present Continuou
Potom vytvořte a napište do sešitu 6 vět. 3 věty budou v čase Present Simple (označte PS), další 3 věty budou v čase Present Continuous (PC). Věty musí mít alespoň 5 slov. Pošlete :-)
V týdnu do 29.4. si z učebnice Angličtiny udělejte tato cvičení: str. 62, cv. 6 - přečíst a přeložit, str. 62 cv. 1 (věty si napište do sešitu), str. 62 cv.2 - podle vzoru doplňte věty a napište je do sešitu. To, co je v sešitě, nafoťte a obvyklým způsobem pošlete. Děkuji:-)