Anglický jazyk - 6. třída

Vážení rodiče žáků 6.třídy,

 

mrzí mne komplikace spojené s distančním vyučováním a ráda bych,abychom co nejlépe spolupracovali v zájmu dětí v předmětech Anglický jazyk a Dějepis, kde Vaše děti učím.

Na období do 2. listopadu dostaly děti informace na kartičce, kterou si nalepily do deníčku,kam si píší domácí úkoly. Pokud by neutěšená situace zůstala i v termínu po 2. listopadu, oslovila bych vás prostřednictvím emailů a požádala vás o spolupráci při on-line výuce. Prostřednictvím messengeru, skype nebo i jinak bych s vámi domluvila 2x týdně videohovor s dítětem v délce 15 minut, kdy bych vysvětlila, procvičila a ověřila učební látku. Volím tento způsob, protože on-line platforma školy zatím nefunguje. Věřte, že těch 15 minut je pro výuku přínosnější než 3 hodiny četby nějakého textu. Držím palce, ať to není třeba.

Mgr. Marie Huplíková ( výchovná poradkyně)