Dějepis - 6. třída

 

MILÍ ŽÁCI, PROSÍM O ZASÍLÁNÍ VAŠICH PRACÍ NA EMAIL: juditajuraskova@seznam.cz. Pokud jste využili jiný email, prosím o přeposlání. Děkuji a přeji hezký den.

28.5.
 
D o sešitu si opiš následující učivo:
                                 Vznik křesťanství
křesťanství - nové náboženství, název podle Ježíše Krista = " Boží syn", svou smrtí měl vykoupit lidstvo z hříchů a umožnit vstup do věčného života, byl odsouzen, ukřižován, vstal z mrtvých
Křesťané - přijímají křest, věří v 1 boha, symbol je kříž, posvátná kniha = Bible, žijí podle Desatera božích přikázání
Zpočátku byli  křesťané pronásledováni
 
Zkus vyplnit  PL  - rozdíl mez i řím.náboženstvím a křesťanstvím
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.5.
 
Milí žáci, někteří z vás  neposílají žádné úkoly.  Se vším , co takto na dálku probíráme , budeme později pracovat. Polepšete se !!!
Zároveň chválím ty, kteří pracují pravidelně a dobře- Natka, Ondra H., Jirka, Adam, Vojta, Honza,Táňa, Filip, Saša,  Vanessa, Klárka, Danek a Lukáš.
Zapište si do sešitu nové učivo:
                                     Římská vzdělanost, věda  a literatura
 
velký vliv Řeků a Etrusků
písmo - latinka (  naše dnešní abeceda)
číslice - římské (II., IV.)
Školy -  státní a soukromé, děti se učily od 6 let
Vědy- matematika, technika, právo, dějepisectví
Literatura- komedie, básnictví ( Ovidius, Vergilius) řečnictví (Cicero)
 
 
 
A teď úkol, doplň ří mské nebo arabské číslice:   1=......., ..............=V, ...............=VII, 10=................, ................=L, 100=............, 500=..........
 
.............=M,    Zkus napsat římskými číslicemi rok svého narození, a pak  jakýkoli letopočet pro mne jako hádanku.

 

 
14.5.
Milí žáci, dokončete úkol - výroky ( hodně vás už poslalo ) a podívejte se na další úkoly:
 
Do sešitu si zapiš další učivo - Římské náboženství
 
Římané řadu bohů převzali od Řeků, dla jim jenom jiná jména, např.:
Zeus - Jupiter
Héra - JUno
Poseidon - Neptun
Afrodita - Venuše
Árés - Mars
 
měli i své vlastní bohy a domácí bůžky
 
 
Úkol  pro tebe :   zkus zjistit římské jméno těchto řeckých bohů: Hefaistos, Athéna, Artemis, Démétér, Apollón, Hermés. Vyfoť a pošli
 
 
 
 
 
 
                  Římské císařství
vznik kolem přelomu letopočtu, významný panovník a vojevůdce  Gaius Julius Caesar ( cézar)- měl titul diktátora
válčil v Galii  ( dnešní Francie) a v severní Africe
podporoval rozvoj hospodářství, vytvořil nový kalendář, v r.44 byl zavražděn
1. císař se jmenoval Augustus
 
A teď ještě malý úkol, zjisti, co znamenaly tyto Caesarovy výroky:
" Alea iacta est"
"Veni, vidi, vici
"Et tu , Brute"
Na televizi Stream v pořadu Slavné dny se podívej na díl  10.1. Caesar
 
 
  • Do sešitu si napiš tento zápis: Punské války

Řím proti Kartágu o moc ve Středomoří

Kartágo-velké město v severní Africe

Římské vojsko- 1.pěchota 2.jezdci 3.loďstvo

1.punská válka- o Sicílii a ostrovy kolem, porážka Kartága

2.punská válka- v čele Kartága vojevůdce Hannibal(přešel Alpy)

3.punská válka- konec Kartága-zničeno,Řím ovládl celé Středomoří

 

  • Vylušti tajenku na pl a pošli do středy 6.5.

Vylušti tajenku.docx (13246)

  • Vyhledej a do sešitu stručně vysvětli tyto pojmy, vyfoť a pošli:

        republika - 

        patricijové -

        plebejové -

        tribun lidu -

        diktátor -

        konzul -

  • Tento týden začínáme nové učivo - Starověký Řím
  • Do sešitu podle následujících otázek udělej stručné výpisky:
  1. Na jakém poloostrově vznikl Řím
  2. Jak se jmenoval jazyk Římanů
  3. Jaký kmen vytvořil první vyspělou kulturu v Římě
  4. Jak se jmenovali dva bratři, kteří měli podle pověsti založit Řím
  • Zápis vyfoť a pošli na můj email do pondělí 20. 4.