Český jazyk - 6. třída

Od 18.6. už vám nedávám žádné nové úkoly na vypracování. Jen je třeba dopracovat a odevzdat vše, jak je domluvené. Na prázdniny si dovolím malou radu: čtěte co nejvíc. :-)

Závěr pololetí:

Pomalu je třeba uzavřít hodnocení druhého pololetí. Do tohoto hodnocení zahrnu z distanční výuky:

Vaši domácí snahu, vaši domácí slohovou práci a závěrečnou slohovou práci, která vás čeká:

Název: Začátek prázdnin

Slohový útvar: Dokončení vypravování

Níže vám napíšu úvod k vypravování, které podle vlastní fantazie dokončíte. Nezpomeň, že do vypravování patři přímá řeč, že by mělo být zajímavé a že se nesmí opakovat slovesa. V rozsahu alespoň 180 slov včetně úvodu.Potom prosím přepište ve wordu a pošlete do 18.6. na můj email: stonava.huplikova@seznam.cz

A začínáme:

     Konečně tu jsou prázdniny. Už nemusím dělat doma úkoly, nemusím se s rodiči učit. Rodiče mi sbalili kufr a já se vydal/a k babičce na venkov. Babička bydlí hned u velikého lesa, kam rád/a chodím. Vyrazil/a jsem tam hned první den. Vstupuji do lesa, stromy mne vítají, ale co to? Z dálky slyším nějaké zvuky, zní to jako naříkání. Vydávám se tímto směrem….

 
 

Učivo od 4. do 10.6.:

Čítanka str. 124 - 128, pak zapiš stručně o autorovi i o příběhu.

Odevzdejte prosím do 10.6. na sekretariátu školy Čtenářský deník se všemi zápisy a knihu zapůjčenou ze školy. Vše podepsané. Děkuji

 

Učivo od 28.5. do 3.6.:

Čítanka:

Na straně 113 přečti příběh Liška Bystrouška. Do sešitu napiš název knížky, jméno autora, namaluj si hlavní postavy:-) a připiš alespoň dvě knihy, kde jsou taky hlavními postavami zvířata. :-)

Odevzdejte prosím během tohoto týdne na sekretariátu školy Čtenářský deník se všemi zápisy a knihu zapůjčenou ze školy. Vše podepsané. Děkuji

Mluvnice:

Na straně 128 vám připomínají rozdíl mezi souvětím a větou jednoduchou. Přečti si, co je v rámečku, a potom na straně131 napiš cvičení 6a, do kterého doplníš čárky ( odděluji jednotlivé věty).

 

Učivo od 21.5. do 27.5.:

Literatura:

Na str. 100 si přečti o Jaroslavu Foglarovi a potom ukázku Hoši od Bobří řeky. Do sešitu si pak napiš jméno autora, název knihy a odpověz na tyto otázky:

1. Jaký význam měla pro Roye Píseň úplňku?

2. Jaké zkoušky musel Roy plnit?

3. Které další knížky od Jaroslava Foglara znáš?

Mluvnice:

Na straně 112 a 113 si podle tabulky zopakuj všechno, co je třeba vědět o podmětu a přísudku. Potom z článku Dášeňka  na straně 114 vypiš do sešitu Jazyk český všechny podměty a přísudky a podtrhni podmět rovnou čarou a přísudek vlnovkou. Vše nafoť a pošli.

 

Učivo od 14. do 20.5.:

V učebnici Český jazyk na straně 115 si zopakujte shodu přísudku s podmětem a pak napište cvičení 2 na straně 115.Dočítejte Lovce mamutů. Na konci května budu chtít,abyste knihu odevzdali ve škole. Udělejte si zápis do čtenářského deníku.

Učivo od 6.5. do 13.5.:

V učebnici Český jazyk si na straně 103 připomeňte, že za číslovkami řadovými píšeme v textu tečku a pak napište cvičení 7a na straně 103, ofoťte a pošlete mi.

V Čítance si najděte stranu 80 a přečtěte si, kdo byl Jules Verne, pak ukázku Děti kapitána Granta a následně do sešitu zápis: název ukázky, autor ukázky, hlavní postavy, kde se děj odehrává. Zjistěte a zapište další tři knihy tohoto spisovatele. Nafoťte a pošlete :-)

Učivo od 29.4. do 5.5.:

Podívejte se na výukové video :   https://www.youtube.com/watch?v=5_vtO5HNhJUvěnuje se skloňování číslověk dva,oba. Napište do sešitu cvičení z tohoto videa. 138/1 a pošlete.Pokud nemáte možnost podívat se na video, napište cvičení 5 na str. 102 učebnice Český jazyk. A pošlete.

V týdnu do 29.4. se pověnujeme literatuře: přečtěte si v Čítance článek Rychlonohý Džar od str. 76. Pak si udělejte zápis do sešitu Literární výchovy: název článku, jméno autora, napište si, jaké národností je autor , kdy se děj odehrává, hlavní postavy, stručně děj (maximálně 10 řádků) a odpovězte na otázku za textem: Bylo Gurchovo chování odvážné? Pak mi zápis nafoťte a obvyklým způsobem pošlete.

Z mluvnice: podívejte se na výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=4qUQuMUGPoI

a zapište do sešitu Český jazyk 1 čtyři druhy číslovek.