Český jazyk - 6. třída

 
Dobrý den,
dnes je čtvrtek a já připomínám úkol do gramatiky zadaný ještě ve škole.
I.B.
 
 
 
 
Pátek - 16. 10.2020 - sloh

Slohový útvar : VYPRAVOVÁNÍ

Uč. s. 139 – ČARODĚJNICE  SAXANA  VE ŠKOLE

Práce s textem:

 1. Přečti si příběh
 2. Vyřeš úkoly a odpověz na na otázky – s. 140 – a, b, c, d, e, f.

Písemný úkol: smyslem této hodiny je uvědomit si důležitost přímé řeči pro zajímavost vypravování.

Vypiš do sešitu opravené 4 příklady přímé v celých větách ( viz níže) podle uč.:

Pojď k tabuli, Rousku …………

Dost……..

Škoda,……………..

Rebeke …………………

Neposílejte mi , jen vypracujte do sešitu.

 •  

Pondělí - 19. 10. 2020 - literatura, 3.vyuč.hodina

1. Orfeus.docx (14 kB)

ORFEUS - čítanka

Otázky a odpovědi zapiš do sešitu:

 1. Popiš, jak zpíval Orfeus ……………………………………………………………………………….
 2. V jaké zemi se příběh odehrává: ………………………………………………………………..
 3. Co víš  o postavách:
 • Orfeus - …………………………………………………………………………………………..
 • Eurydika - ………………………………………………………………………………………..
 • Hádes - …………………………………………………………………………………………….
 • Charón - ………………………………………………………………………………………….
 • bakchantky - ……………………………………………………………………………………
 1. Vysvětli slova : lyra - ……………………………………………………………………………………

                                   Styx - ………………………………………………………………………………….

 1. Jak zemřela Eurydika? ………………………………………………………………………………..
 2. Které mytické číslo se v příběhu objevuje? ………………….
 3. Co špatného udělal bakchantky?....................................................................
 4. Jak byly bokem Bakchem potrestány? ………………………………………………………..

Vypracovaný úkol mi neposílej

 

Úterý - 20. 10. 2020 - mluvnice

2. Spisovná výslovnost.docx (15,7 kB)

Zpracuj do sešitu do další hodiny gramatiky, tj. ve čtvrtek, posílat mi nemusíš. Kontrola bude ve škole. Diktát - cv.7 si napíšeme ve škole na známky.

 

 

Středa - 21. 10. 2020 - literatura,  4. vyuč. hodina

2. O moudrosti krále Šalamouna.docx (14,5 kB)

Literatura – O MOUDROSTI KRÁLE ŠALAMOUNA, s. 19                       20. 10. 2020                                            

 1. Přečti si příběh nahlas
 2. Zapiš do sešitu, na otázky odpověz:
 • židovský biblický příběh ze Starého zákona (první část Bible)
 • Jakým vládcem byl Šalamoun (podle snu)? ................................................................................................................................
 • O co se jednalo ve sporu dvou žen? …………………………………………………………………...
 • Podle čeho se král rozhodl při řešení sporu? ………………………………………………………
 • Odůvodněte pravopis počátečního písmene Š - š:
 • Šalamounovo jméno - …………………………………………………………………………………..
 • šalamounské řešení - ……………………………………………………………………………………

Vypracovaný úkol mi neposílej. Vše zkontrolujeme po návratu do školy.

 

Český jazyk – 22. 10. 2020 - gramatika

3. Slovní přízvuk.docx (14,3 kB)

Dobrý den, dnes je čtvrtek a tématem hodiny je:

Slovní přízvuk, uč. s.20 – 21

Základní pojmy:

 • hlavní přízvuk
 • vedlejší přízvukzápis z poučení ve žlutých tabulkách – s. 20-21

ústní cvičení: 1 a 3

písemně do školních sešitů: cv.2 s. 20

 

Dokončujte také vyplňování pracovního listu s názvem OPAKOVÁNÍ.

Pošlete mi ho do 28.10. Jiný úkol z gramatiky na příští týden již nebude.