Český jazyk

Recitační soutěž našich žáků v knihovně
24. května 2019


 

Děti 6.třídy si vyzkoušely své herecké schopnosti při dramatizaci vyprávění o králi Šalomounovi.

Dramatizace novely Jednonohý jeřáb - 8.třída

Ukázka z Dekameronu

Žáci 8.třídy si připravili dramatizaci novely Jednonohý jeřáb z renezančního Dekameronu. Všichni se velmi poctivě připravovali a myslím si, že si scénky užili. Jak se jim dařilo, můžete vidět na fotografiích.

Recitační soutěž

V pátek 3. června se konala v prostorách knihovny recitační soutěž žáků ZŠ Stonava. Do tohoto kola postoupili nejlepší recitátoři z třídních kol soutěže. V letošním ročníku se sešlo 26 dětských recitátorů.

Soutěž byla rozdělena do tří kategorií. Nejmladší děti z I.stupně školy měly svoji kategorii, II. Stupeň se pak rozdělil na kategorie dvě: jednu skupinu utvořili žáci 6. a 7.třídy, druhou pak ti nejstarší,tedy žáci 8. a 9.třídy.

 A jak to dopadlo? Myslím, že vítězi se stali všichni, kdo se zúčastnili, podívejte se. Všichni totiž ukázali, že mají kladný vztah k poezii, a to je v dnešní době tak vzácné. Ocenění proto patřilo naprosto všem. Porota pak vybrala ty, kteří na ni přece jen svým výkonem zapůsobili nejvíce.

Jsou to tito recitátoři:

  1. Stupeň

1.místo                -              Klára Sichová

2.místo                -              Kristýna Sichová

3.místo                -              Benjamín Kucharczyk

 

  1. Stupeň

Kategorie 6. a 7. tříd:

1.místo                -              Tereza Sichová

2.místo                -              Michaela Cieslová

3.místo                -              Jan  Bařák

Kategorie 8. a 9. tříd:

1.místo                -              Tereza Michalčíková

2.místo                -              Václav Bařák

3.místo                -              Maroš Stopka

Gratulujeme! J a těšíme se na další ročník.

 

Dramatizace pověsti Faustův dům v podání 7.třídy

Žáci 7. třídy si na hodinu literární výchovy připravili nevšední provedení probíraného učiva. Pověst Faustův dům převedli do dramatické podoby. Každá skupina si zvolila odlišnou formu. Mohli jste si vybrat z klasického provedení až po provedení ryze moderní. Naprosto jasné byly i herecké výkony, myslím, že se nám klubou nové hvězdy, o kterých ještě v budoucnu uslyšíte! Podívejte se.

Kultuře zdar! A děkuji žákům, opravdu mne potěšili a pobavili!

Mgr. Marie Huplíková

 

Dramatizace Šalamounova soudu v podání 6.třídy

Podívejte se, jak jsme se snažili :-)

 

2014/2015

V hodině slohu v 8.třídě dostali žáci za úkol v rámci slohové rozcvičky napsat krátké vypravování, které se jim vybavilo při přečtení inzerátu: Prodám soupravu bubnů.  Pěkně a vtipně se to podařilo Terezce Michalčíkové. Přečtěte si:

 

Sousedova trpělivost

     Já mám bubny, které jsou pro mne kouzelné. Když bubnuji, cítím, že jsem sama sebou. Bubnuji ostošest. Ráno před školou, odpoledne po škole a večer před spaním. Tyto bubny mi dávají sílu a povzbuzení.

     Máme taky kapelu, jež je tvořena třemi nástroji: sólová kytara, basová kytara a bubny. Zkoušíme u nás doma,  a když zkoušíme, celým domem zní hudba. Jsem šťastná. Ne tak moje okolí.

     Jednoho dne se stalo, že přišel soused Škrábal a rozezleně říká: „ Nám už došla trpělivost!“ Den co den chodil pan Škrábal upozorňovat nás, že má jen jedny nervy, ale já to ingnorovala.

     Avšak moje maminka byla už taky rozladěná: „Přestaň! Ty bubny musí z domu pryč!“. A tak jsem s těžkým srdcem napsala velkým písmem inzerát Prodám soupravu bubnů. Prodaly se rychle.

     O několik dní později jsme s kamarády slyšeli povědomý zvuk. „Jéé“, vykřikla jsem, „to jsou moje bývalé bubny!“ Zvuk stále sílil a já cítila, jak mi buší srdce. Šla jsem za zvukem, bylo to v našem domě. Šla jsem blíž k těm dveřím a z nich náhle vyšel soused Škrábal. Začal nás prosit, abychom si bubny vzali zpět. Když jsem se ptala proč, řekl jen: „Moje žena v sobě probudila rockerku!“

 

Exkurze do Prahy 25.11.2014

 

Dramatizace Biblických příběhů - O králi Šalamounovi, podívejte se...

 

Recitační soutěž

Dne 26. března se konala v rámci hodiny literární výchovy recitační soutěž žáků 6.třídy. Každý žák si připravil básničku, která se mu dobře recitovala a které rozuměl. Naše paní učitelka na český jazyk Marie Huplíková se stala porotou.

Nejlépe uspěli tito recitátoři z naší třídy:

Veronika Bučková, Natálie Gáborová a Daniel Kucharczyk.

Všem moc děkujeme za účast a přípravu a vítězům blahopřejeme.

                                                                                      Autor. D.Kucharczyk

Tato soutěž ve stejném duchu proběhla i v dalších třídách. A tady už jsou nejlepší recitátoři:

8. třída:

Tereza Michalčíková, Kamila Bohunovská, Tereza Blechovská a Kristína Gasiorová

9. třída:

Dominika Suchanková, Daniel Miarka

 

Tito žáci postupují do dalšího kola, které se uskuteční v závěru roku v prostorách naší knihovny.