Práce asistentky s žáky s dyslexií a ADHD. Ostatní žáci mají hodinu ve třídě.

Práce asistentky s žáky s dyslexií a ADHD. Ostatní žáci mají hodinu ve třídě.