MATEMATIKA 4

16.11. - 20.11. Úkoly jsou zveřejněny v zadáních na Teams.

 

9.11.-13.11. Dělení se zbytkem - opakování. Počítáme se závorkami.

Během online výuky si zopakujeme dělení se zbytkem a slovní úlohy. V tomto týdnu se podíváme i na příklady se závorkami. V těchto příkladech se řídíme vždy pravidlem: je-li v příkladu závorka, musíme nejdříve vypočítat příklad v závorce a pak zbytek...
  • doplňte úkoly v pracovním sešitě s. 32 / 1-3
  • podívjte se na video, kde je postup, jak pracovat v příkladech se závorkami 
  • www.youtube.com/watch?v=jCzmgRsQKfs&t=1s
  • doplňte v pracovním sešitě úkoly na s 35 - 36

I když pracujeme online, tyto úkoly mi i nadále posílejte vypracované emailem nebo na Teams. Termín - sobota 14.11.

 

2.11. - 6.11. Opakování učiva, Dělení se zbytkem.

V tomto týdnu si zopakujete probrané učiva, a pak se podíváme na dělení se zbytkem. Pokud něčemu nebudete rozumět, probereme to na Teams.
Úkoly mi posílejte do soboty 7.11.
 
 

26.10. - 30.10. Halloween matematický kvíz

Vypočítej a vyřeš tajenky v pracovním listu: 22.docx (173200) - soutěž 
 
 

19.10 - 23.10 Čtyřboký jehlan, Dělení mimo rozsah malé násobilky

Dětem jsem ve škole vysvětlila, jak mají pracovat s úkoly pro tento týden. Budou i nadále procvičova dělení. 
  • pracovní sešit s. 24/ cv. 1,2
  • pracovní sešit s. 25/ cv. 1 - 4
  • pracovní sešit s. 26/ cv. 1
Pro nadšence práce navíc (DDÚ - dobrovolný domácí úkol s. 26 cv. 2 - 4)
 
Přikládám video pro připomenutí, jak postupovat při dělení mimo rozsah násobilky.
 
Můžete také procvičovat násobení a dělení zábavnou formou na počítači.
 
Vypracované úkoly mi zašlete do konce týdne (soboty)