V pondělí 17. května 2021 nastupují do školy na prezenční výuku všechny třídy 1. stupně, z 2. stupně třídy 6. a 8.

Třídy 7. a 9. zůstávají doma na distanční výuce.

 
Pozor!
Upravený rozvrh

 
Žáci přihlášení k odběru stravy mají stravu přihlášenou. Pokud dítě nenastoupí nebo stravu odebírat nechce, nahlaste tuto skutečnost vedoucí kuchyně paní Himlarové – telefon: 596 422 011.
                                                                                                         Milada Heimerová, ředitelka školy

 

LETNÍ OZDRAVNÉ POBYTY DĚTÍ ZŠ A MŠ STONAVA 2021

Ozdravný pobyt v Chorvatsku – Trpanj

Dětský letní tábor 2021 Hotel DAKOL

více zde


Destinace Trpanj

Hotel DAKOL

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL

Informace k zápisu do mateřských škol

Žádost o přijetí                                    Čestné prohlášení

PRAVIDLA CHOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRO DISTANČNÍ VÝUKU

             
  1. Pravidla hodnocení 

  2. Pravidla chování

O Š E T Ř O V N É

Informace o ošetřovném naleznete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

D Ů L E Ž I T É - Z M Ě N A !

Vážení rodiče.

Od 4. ledna 2021 budou všechny děti, které se stravují ve školní jídelně, automaticky přihlášené na obědy i svačinky.
Kdo nebude mít zájem, musí se odhlásit!

Odhlašujte děti prosím den předem na telefonním čísle: 596 422 011 nebo na emailové adrese: jidelnastonava@volny.cz
V lednu budou strávníkům přiděleny kódy, přes které je budete odhlašovat.

Ve Stonavě 14. prosince 2020                                                                                     Milada Heimerová, ŘŠ

Slavnostní přivítání prvňáčků ve školním roce 2020/2021

Přivítali jsme patnáct nových prvňáčků, podívejte se jak jim to slušelo.
 

 Děkujeme NADACI OKD
za podporu projektu Stonavské děti na ozdravném pobytu v Chorvatsku 2020.