NĚCO KONČÍ... A NĚCO ZAČÍNÁ


 

 

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 22.ČERVNA 2022

D R A V C I   VE STONAVĚ 16. ČERVNA 2022


 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - LUHAČOVICE

O K A P   2022 - EXKURZE NA ZLÍNSKO

VRCHOLENÍ

Čtvrtek (ve fotografiích) - výtvarnými pracemi jsme vyjádřili svůj názor na vandaly a jejich činnost a následně děti i dospělí uklízeli - své místo, lavici, židli, šatní skříňku, uklízeli i venku. Žáci osmé třídy natřeli autobusovou zastávku.
Pátek  (ve fotografiích) - probíhal ve sportovní hale. Pozdravil nás pan starosta, vystoupily mažoretky a taneční kroužek a následovaly aktivity, kdy se děti přesvědčily, že volný čas mohou trávit i jinak než pácháním škody. V závěru jsme oslavili Den dětí.

 

NÁVŠTĚVA DINOPARKU V POLSKU 18. 5. 2022

 16. KVĚTNA 2022

 

 

 

D N E S   S E   V E   Š K O L N Í M   R O Z H L A S U   O Z V A L O

Vyzkoušeli jsme si, jaké by to bylo doopravdy, podívejte se.

S L A V N O S T N Í   " N A L O D Ě N Í "   D Ě T Í   D O   P R V N Í   T Ř Í D Y

 

1 . Z Á Ř Í   2 0 2 1

 Děkujeme NADACI OKD
za podporu projektu Stonavské děti na ozdravném pobytu v Chorvatsku 2021.