PŘEJEME KRÁSNÉ  P R Á Z D N I N Y !

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2024/2025 - I N F O R M A C E ZDE

 

 

R A D O V Á N K Y   15. ČERVNA 2024 VE FOTOGRAFIÍCH

INFORMACE   A   D O K U M E N T Y   KE   STAŽENÍ  ZDE

B Ě H   P Ř Á T E L S T V Í   2. KVĚTNA 2024 VE FOTOGRAFIÍCH

 

 

D Ě T S K Ý   K A R N E V A L   3. BŘEZNA 2024

J E D E M E   N A   L Y Ž Á K ! 11. - 16. ÚNORA 2024

C H O R V A T S K O 2024 - INFORMACE ZDE
P Ř I H L Á Š K A  ZDE 

 
 
 

 

 

V Á N O Č N Í   J A R M A R K   19. PROSINCE 2023 VE FOTOGRAFIÍCH

M I K U L Á Š S K Á   Z Á B A V A   9.12.2023 VE FOTOGRAFIÍCH

S T O N A V S K Á   O L Y M P I Á D A   9.ŘÍJNA 2023 VE FOTOGRAFIÍCH

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024, FOTOGRAFIE ZDE

Pravidla bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy zde


 

Š K O L N Í   A K A D E M I E    20. KVĚTNA 2023

 Děkujeme Nadaci OKD za podporu projektu Dobrodružství na vlnách
v roce 2022.