Š K O L A   V   P Ř Í R O D Ě   2023 - HOTEL MESIT - VE FOTOGRAFIÍCH

TÝDENNÍ POBYT 9.TŘÍDY V ANGLII VE FOTOGRAFIÍCH 

Š K O L N Í   A K A D E M I E    20. KVĚTNA 2023

Ceny stravného od 1. června 2023 zde

 

B Ě H   P Ř Á T E L S T V Í   3. KVĚTNA 2023

D Ě T S K Ý   K A R N E V A L   5. BŘEZNA 2023

D E N   Z D R A V Í   MOSTY U JABLUNKOVA 2.2.2023

 

V Á N O Č N Í   K O N C E R T   A   J A R M A R K   20. PROSINCE 2022

M I K U L Á Š S K Á   Z Á B A V A   4. PROSINCE 2022

T Ý D E N   L A S K A V O S T I   14. - 18. 12. 2022

        OZDRAVNÝ POBYT 2023 - VÍCE INFORMACÍ ZDE
PŘIHLÁŠKA ZDE

 

Aktualizované telefonní kontakty všech pracovišť zde
 

 


Rozvrh hodin 1.stupeň 2022/2023 /druhá verze) zde
Rozvrh hodin 2.stupeň 2022/2023 (druhá verze) zde
 

 

Aktualizované mailové adresy pedagogických pracovníků zde
 

 

 Děkujeme Nadaci OKD za podporu projektu Dobrodružství na vlnách
v roce 2022.