10. května 2018

Na startu - v průběhu - vítězové

Den dětí - přijeli k nám

~ VYHRÁLI JSME ~

    Osvětim -Auschwitz

Všichni žáci deváté třídy v doprovodu dvou vyučujících navštívili v sychravém listopadovém počasí Osvětim I a Osvětim II - Březinka, podívejte se...

"Brána řemeslům otevřená"

Žáci déváté třídy byli pozváni na tradiční akci pořádanou Střední školou techniky a služeb v Karviné, kde se seznámili hravou formou na patnácti stanovištích s obory této školy, podívejte se...

Exkurze na HZS v Karviné

Pondělí 23. října bylo pro nás, žáky 7. třídy, jiné. Byli jsme se podívat na Hasičské záchranné stanici v Karviné, podívejte se. Uvítal nás tam sympatický mladý muž, který se nám věnoval po celou dobu prohlídky. Seznámil nás s technikou, vybavením hasičských aut, mohli jsme si vyzkoušet obleky, viděli jsme hasiče sjíždět po tyči, mohli jsme si sednout do hasičského auta. Děti pak měly ještě spoustu otázek, na které nám ochotně a odborně odpověděl. Děkujeme.

  Ozdravný pobyt 2018 pro děti ZŠ a MŠ Stonava

 více zde

  • Závazná přihláška dítěte na ozdravný pobyt v roce 2018 zde
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů zde
  • Potvrzení o bezinfekčnosti zde

Prezentace

19. 12. 2017

Hudební skupina MARBO
 


Ukázka cvičení členů Workout SŠTaS Karviná na naší škole zde

Ukázka cvičení žáků naší školy zde

    ČSP

Opět děvčata osmé a deváté třídy vařila i pekla, podívejte se...

    Ukázka z Dekameronu

Žáci 8.třídy si připravili dramatizaci novely Jednonohý jeřáb z renezančního Dekameronu. Všichni se velmi poctivě připravovali a myslím si, že si scénky užili. Jak se jim dařilo, můžete vidět na fotografiích.