Pozvánka na turnaj obce ve stolním tenisu zde.
 


 Za chladného počasí bez kapek deště se uskutečnil již 42.ročník,
podívejte se.

 Reportáž ze Stonavskáho expresu zde
 

Matematika
může být zábava!


Tereza Pechová, Daniela Ficnarová a Jakub Hofmann získali 4.místo!

V úterý 5.3.2019 navštívil 1.- 3. třídu maskot Ovoce do škol.

Beseda - Jak pomoci zrakově postiženým

Dnes 18. října nás navštívila paní Górecká se svým vodícím psem a vyprávěla dětem svůj příběh nevidomé osoby, podívejte se.


Žáci 9.třídy v Osvětimi

OKAP - sdílená výuka


Komiksový workshop

Žáci naší školy na návštěvě v domě s pečovatelskou službou

Žáci 8. a 9.třídy navštívili v rámci přípravy na své budoucí povolání dům s pečovatelskou službou. Tam se jim věnovala sociální pracovnice, která je dopodrobna seznámila s profilem této profese. Následně se děti seznámily i s obyvateli tohoto zařízení. Jedna z nejstarších obyvatelek jim ukázala, jak zdobit medové perníčky, podívejte se. Poté měli žáci možnost nahlédnout do bytů seniorů a také si zkusit pohyb na vozíčcích pro imobilní občany. Závěrem jim pak byla zodpovězena spousta dotazů.