V týdnu od 12.4. do 16.4. nastoupí do školy 1. , 3. a 5. ročník, ostatní děti se budou vzdělávat distančně.

Jídelna a školní družina bude pro tyto děti v provozu.


V týdnu od 19.4. do 23.4. nastoupí do školy 2. a 4.ročník, ostatní děti se budou vzdělávat distančně.

Jídelna a školní družina bude pro tyto děti v provozu.

Ranní družina bude v provozu od 13. dubna 2021 po otestování žáků.

 

Přítomnost žáků na prezenční výuce bude podmíněna účastí na testování. Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování nezúčastní, bude zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 
 

Rozvrh hodin 5.třída - 12. - 16. 4. 2021

 
 

TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

Informace pro žáky                  Informace pro rodiče

 
 
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

 

Informace k zápisu do mateřských škol

Žádost o přijetí                                    Čestné prohlášení

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Od pondělí 1. března 2021 jsou základní školy uzavřeny (zatím do 21.3.2021). Všechny děti se budou vzdělávat distančně.

Od pondělí 1. března 2021 jsou  uzavřeny také mateřské školy (zatím do 21.3.2021).

O Š E T Ř O V N É

Informace o ošetřovném naleznete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRO DISTANČNÍ VÝUKU

             
  1. Pravidla hodnocení 

  2. Pravidla chování

ROZVRH HODIN OD 4.LEDNA 2021

D Ů L E Ž I T É - Z M Ě N A !

Vážení rodiče.

Od 4. ledna 2021 budou všechny děti, které se stravují ve školní jídelně, automaticky přihlášené na obědy i svačinky.
Kdo nebude mít zájem, musí se odhlásit!

Odhlašujte děti prosím den předem na telefonním čísle: 596 422 011 nebo na emailové adrese: jidelnastonava@volny.cz
V lednu budou strávníkům přiděleny kódy, přes které je budete odhlašovat.

Ve Stonavě 14. prosince 2020                                                                                     Milada Heimerová, ŘŠ

Slavnostní přivítání prvňáčků ve školním roce 2020/2021

Přivítali jsme patnáct nových prvňáčků, podívejte se jak jim to slušelo.
 

 Děkujeme NADACI OKD
za podporu projektu Stonavské děti na ozdravném pobytu v Chorvatsku 2020.