D N E S   S E   V E   Š K O L N Í M   R O Z H L A S U   O Z V A L O

Vyzkoušeli jsme si, jaké by to bylo doopravdy, Podívejte se.

S L A V N O S T N Í   " N A L O D Ě N Í "   D Ě T Í   D O   P R V N Í   T Ř Í D Y

 

1 . Z Á Ř Í   2 0 2 1

Rozvrhy hodin tříd 2021/2022 -

 Děkujeme NADACI OKD
za podporu projektu Stonavské děti na ozdravném pobytu v Chorvatsku 2021.