I N F O R M A C E   P R O   R O D I Č E   A   Ž Á K Y   Š K O L Y

Vážení rodiče, v rámci distanční výuky budeme postupně přecházet na on-line výuku pomocí MS Teams, což je součástí MS Office 365. Prosíme Vás o zaslání emailových adres třídním učitelům do čtvrtku 22. 10. 2020 do 1000 hodin, na které Vám doručíme přihlašovací údaje Vašeho dítěte a pokyny pro následný postup. Děkujeme za spolupráci.

                                            Mgr. Milada Heimerová, ředitelka školy

U P O Z O R N Ě N Í

Od středy 14. října 2020 přechází první i druhý stupeň ZŠ na distanční výuku. Provoz mateřských škol zůstává beze změny. Sledujte webové stránky!

I N F O R M A C E   P R O   R O D I Č E

V případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. paragraf) z důvodů zavření školy, podle zákona máte na tento nárok (pro děti do 10ti let) na 9 dnů.
Informace najdete na webových stránkách školy. Je zde i formulář ke stažení. Novinkou je, že v žádosti netřeba potvrzení školy, stačí čestné prohlášení.
Vyzýváme všechny rodiče, kteří potřebují cokoliv vyřídit na sekretariátu školy, aby Upřednostnili telefonickou nebo elektronickou komunikaci před osobní návštěvou a pokud je to možné, sekretariát základní školy po dobu nouzového stavu nenavštěvovali.

Email:      skolastonava@volny.cz,     
Tel. č.      792 279 599

Veškeré kontakty jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Ve Stonavě 13. října 2020                                                     Milada Heimerová, ředitelka školy

U P O Z O R N Ě N Í

Od zítřka 10. září 2020 platí nařízení používat roušky uvnitř všech budov, tzn. i ve škole.               

                                                             Mgr. Milada Heimerová, ředitelka školy

Slavnostní přivítání prvňáčků ve školním roce 2020/2021

Přivítali jsme patnáct nových prvňáčků, podívejte se jak jim to slušelo.
 

 Děkujeme NADACI OKD
za podporu projektu Stonavské děti na ozdravném pobytu v Chorvatsku 2020.