SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024, FOTOGRAFIE ZDE

Rozvrh hodin 2. stupeň 2023/2024 zde
 

 

Š K O L N Í   A K A D E M I E    20. KVĚTNA 2023

 Děkujeme Nadaci OKD za podporu projektu Dobrodružství na vlnách
v roce 2022.