S L A V N O S T N Í   " N A L O D Ě N Í "   D Ě T Í   D O   P R V N Í   T Ř Í D Y

 

1 . Z Á Ř Í   2 0 2 1

Rozvrhy hodin tříd 2021/2022 -

OZNÁMENÍ ZUŠ BEDŘICHA SMETANY V KARVINÉ

ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné přijímá do všech oborů, více zde.
 
  

Sdělení pana ředitele ZUŠ:

Ve Stonavě budeme v novém školním roce v hudebním oboru učit tyto nástroje: zobcovou flétnu, kytaru, ukulele, housle, violu, kontrabas, klavír, keyboard a pokud bude zájem, tak i loutnu a hudební nauku.
Ostatní obory lze bez omezení navštěvovat na kmenové budově v Karviné. Pokud by byl ale enormní zájem o výuku jiného hudebního nástroje a bylo-li by to možné z naší strany zajistit pedagogicky, nebráním se otevření dalších nástrojů ve Stonavě.

Přihlášky -

Vyplněné přihlášky ať rodiče odevzdají učitelům ZUŠ na pobočce, nebo pošlou poštou na kmenovou budovu v Karviné, nebo ji mohou naskenovat a poslat na: info@zuskarvina.cz ideálně ještě do konce tohoto školního roku.

 Děkujeme NADACI OKD
za podporu projektu Stonavské děti na ozdravném pobytu v Chorvatsku 2020.