Za celou školu přeje Timea Baloghová ze 6.třídy, autorka přání.Reportáž ze Stonavskáho expresu zde
 

 


 


Matematika
může být zábava!


Tereza Pechová, Daniela Ficnarová a Jakub Hofmann získali 4.místo!

V úterý 5.3.2019 navštívil 1.- 3. třídu maskot Ovoce do škol.

Beseda - Jak pomoci zrakově postiženým

Dnes 18. října nás navštívila paní Górecká se svým vodícím psem a vyprávěla dětem svůj příběh nevidomé osoby, podívejte se.

OKAP - sdílená výuka

Komiksový workshop

 

Žáci naší školy na návštěvě v domě s pečovatelskou službou

Žáci 8. a 9.třídy navštívili v rámci přípravy na své budoucí povolání dům s pečovatelskou službou. Tam se jim věnovala sociální pracovnice, která je dopodrobna seznámila s profilem této profese. Následně se děti seznámily i s obyvateli tohoto zařízení. Jedna z nejstarších obyvatelek jim ukázala, jak zdobit medové perníčky, podívejte se. Poté měli žáci možnost nahlédnout do bytů seniorů a také si zkusit pohyb na vozíčcích pro imobilní občany. Závěrem jim pak byla zodpovězena spousta dotazů.