LETNÍ OZDRAVNÉ POBYTY DĚTÍ ZŠ A MŠ STONAVA 2021

Ozdravný pobyt v Chorvatsku – Trpanj

Dětský letní tábor 2021 Hotel DAKOL

více zdeDestinace Trpanj

Hotel DAKOL

Důležité informace zde
Formuláře ke stažení -
  • Závazná přihláška dítěte na ozdravný pobyt 2021 zde
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů zde
  • Potvrzení o bezinfekčnosti zde

 

V pondělí 24. května 2021 nastupují do školy všechny ročníky, bez rotační výuky.

 
Výuka podle rozvrhu
platného od září 2020

 
Žáci přihlášení k odběru stravy mají stravu přihlášenou. Pokud dítě nenastoupí nebo stravu odebírat nechce, nahlaste tuto skutečnost vedoucí kuchyně paní Himlarové – telefon: 596 422 011.
                                                                                                         Milada Heimerová, ředitelka školy

OZNÁMENÍ ZUŠ BEDŘICHA SMETANY V KARVINÉ

ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné přijímá do všech oborů, více zde.
 
  

Sdělení pana ředitele ZUŠ:

Ve Stonavě budeme v novém školním roce v hudebním oboru učit tyto nástroje: zobcovou flétnu, kytaru, ukulele, housle, violu, kontrabas, klavír, keyboard a pokud bude zájem, tak i loutnu a hudební nauku.
Ostatní obory lze bez omezení navštěvovat na kmenové budově v Karviné. Pokud by byl ale enormní zájem o výuku jiného hudebního nástroje a bylo-li by to možné z naší strany zajistit pedagogicky, nebráním se otevření dalších nástrojů ve Stonavě.

Přihlášky -

Vyplněné přihlášky ať rodiče odevzdají učitelům ZUŠ na pobočce, nebo pošlou poštou na kmenovou budovu v Karviné, nebo ji mohou naskenovat a poslat na: info@zuskarvina.cz ideálně ještě do konce tohoto školního roku.

D Ů L E Ž I T É - Z M Ě N A !

Vážení rodiče.

Od 4. ledna 2021 budou všechny děti, které se stravují ve školní jídelně, automaticky přihlášené na obědy i svačinky.
Kdo nebude mít zájem, musí se odhlásit!

Odhlašujte děti prosím den předem na telefonním čísle: 596 422 011 nebo na emailové adrese: jidelnastonava@volny.cz
V lednu budou strávníkům přiděleny kódy, přes které je budete odhlašovat.

Ve Stonavě 14. prosince 2020                                                                                     Milada Heimerová, ŘŠ

Slavnostní přivítání prvňáčků ve školním roce 2020/2021

Přivítali jsme patnáct nových prvňáčků, podívejte se jak jim to slušelo.
 

 Děkujeme NADACI OKD
za podporu projektu Stonavské děti na ozdravném pobytu v Chorvatsku 2020.